İzmir Ekonomi Üniversitesi 3. Liseler Arası Moda Tasarım Yarışması "HAYALİNDEKİ MEZUNİYET KIYAFETİNİ TASARLA" 
Yarışma Şartnamesi


AMAÇ
İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü, Tasarım Araştırma ve Uygulama Merkezi (EKOTAM) ile İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla düzenlenecek olan “Hayalindeki Mezuniyet Kıyafetini Tasarla” başlıklı Moda Tasarım yarışmasının üçüncüsü, günümüzün tasarım anlayışına uygun, özgün fikir ve çalışmaları teşvik etmeyi ve lise öğrencilerinin, Moda ve Tekstil Tasarımı eğitimine olan ilgilerini ve bu alandaki yaratıcılıklarını desteklemeyi amaçlamaktadır

KONU
İzmir ili sınırlarında yer alan resmi/özel liselerde eğitim gören öğrencilerin mezuniyet balolarında giymeyi hayal ettikleri giysi tasarımları.

ORGANİZASYON
Yarışma İEU GSTF Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü tarafından Tasarım Araştırma ve Uygulama Merkezi (EKOTAM) ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü yardımlarıyla düzenlenmektedir.
 
DİKKAT ETİLECEK HUSUSLAR

1- Adaylar, yarışmaya danışman öğretmenleri nezaretinde veya bireysel olarak katılabileceklerdir.

2- Her öğrenci yarışmaya, daha önceden herhangi bir yarışmada ödül almamış 1 (bir) giysi tasarımı ile katılabilir. Daha önce başka yarışmalarda ödül almış tasarımlar kabul edilmeyecektir.

3- Yarışmaya katılan çalışmaların fikri hakları, çalışmanın sahibi tasarımcılara aittir.

4- Yarışmaya katılan tasarımlar özgün olmalıdır. Eğer tasarımlar özgün değilse ve üçüncü kişilerin fikri haklarını ihlal ediyorsa, bundan yarışmayı düzenleyen kuruluşlar sorumlu tutulamaz.

5- Yarışmaya çalışmalarını gönderenler, tasarımların kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar.

 

 KATILIM FORMATI

1- Yarışmanın başvuru formlarına (http://mt.fadf.ieu.edu.tr/tr) web sitesinden ulaşılabilir. Başvuru formu, katılımcı tarafından yazdırılmalı, gerekli yerler doldurulmalı ve daha sonra (şartnamede belirtildiği şekilde) tasarım sunumlarının ekinde gönderilmelidir.
2- Çalışmaların sunumları giysinin arka ve ön çizimlerinin bulunduğu A3 (42 cm x 29.7 cm) boyutlarında ağır gramajlı (en az 200 gr), kaliteli bir kağıda yapılmalı ve buna ek olarak tasarlanan giysiyi anlatan 150 kelimeyi aşmayacak bir açıklama metni de A4 (21 cm x 29.7 cm) boyutlarında bir kağıda çıktısı alınarak dosyaya ilave edilmelidir. A3 boyutundaki gösterimde sunulacak çizimlerin el çizimi olması beklenmektedir. Kullanılacak renklendirme teknikleri öğrencinin tercihine bırakılmıştır. (Suluboya, Marker, Guaj, Kuruboya, Kolaj.. vb.)
3- A3 boyutundaki tasarımların ve A4 boyutundaki açıklama belgesinin arka sağ alt köşesine yarışmacının 5 karakterden oluşan rumuzu yazılmalıdır. Gerek giysi tasarımının (ön & arka) yer aldığı A3 paftada, gerek açıklamaların yer aldığı A4 belgede yarışmacının sadece rumuzu yer almalı, kimliğine dair hiçbir bilgi bulunmamalıdır.
4- Başvuru paketi içerisinde ıslak imzalı başvuru formu (http://mt.fadf.ieu.edu.tr/tr) adresinden yazdırılıp, doldurulacak), A3 boyutlarında tasarım sunumu ve A4 boyutlarındaki açıklama metni bulunmalıdır. Başvuru paketi üzerinde alıcı ismi ve adresi ve yarışmanın başlığı belirtilmelidir.
5- Tasarım dosyasının gönderileceği adres: İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Sakarya Caddesi No:156 35330 Balçova-İzmir
 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE SERGİ

Katılımcıların tasarımları aşağıdaki kriterler doğrultusunda değerlendirilecektir:

1- Konu seçiminde özgünlük (20 puan)

2- Tasarımda yaratıcılık ( 20 puan)

3- Tasarımda uygulanabilirlik veya giyilebilirlik (20 puan)

4- Çizim ve renklendirme (20 puan)

5- Jüri değerlendirmesi (20 puan)

Seçici Kurul Üyeleri 09.05.2016 tarihinde değerlendirmeyi yaparlar. Yarışmaya tasarım gönderen öğrencilerin çalışmaları 11.05.2016 tarihinde, İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Binası’nda sergilenir. İlk 10 içine giren öğrencilere derecelerini bildiren sertifika, diğer öğrencilere ise yarışma katılım sertifikaları verilecektir.


YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmanın duyurulma tarihi : 11.01.2016

Tasarım dosyasının son gönderilme tarihi : 03.05.2016

Sergi, sertifika ve ödül töreni : 11.05.2016
 

YARIŞMA JÜRİSİ

İzmir Ekonomi Üniversitesi 3. Liseler Arası “Hayalindeki Mezuniyet Kıyafetini Tasarla”

Seçici Kurulu aşağıda isimleri belirtilen üyelerden oluşur:

Prof. Dr. Ender Yazgan Bulgun, (İEU Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı)
Prof. Elvan Özkavruk Adanır, (İEU Moda ve Tekstil Tasarımı Bölüm Başkanı)
Doç. Dr. Deniz Hasırcı, (İEU İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı)
Yrd. Doç. Dr. A. Can Özcan, (İEU Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı)
Yrd. Doç. Dr. Zeynep Arda, (İEU Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı)
Yrd. Doç. Dr. Bahar Durmaz, (İEU Mimarlık Bölüm Başkanı)
İffet Kaya, (İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Projeler Ekibi Üyesi)
Nurcan Arı, (İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Projeler Ekibi Üyesi)
Şafak Fişek, (Ajans Sahibi)

 

ÖDÜLLER

İzmir Ekonomi Üniversitesi 3. Liseler Arası Moda Tasarımı Yarışması “Hayalindeki Mezuniyet Kıyafetini Tasarla” kapsamında,

1. Tasarımcıya: 3 Cumhuriyet Altını, Birincilik sertifikası

                        1.’nin Danışman öğretmenine 1 Cumhuriyet Altını

2. Tasarımcıya: 2 Cumhuriyet Altını, İkincilik sertifikası
3. Tasarımcıya: 1 Cumhuriyet Altını, Üçüncülük sertifikası verilecektir.
 

DİĞER HUSUSLAR

1- Katılım formları ve şartnameler, http://mt.fadf.ieu.edu.tr/tr adresinden temin edilebilir.

2- İzmir Ekonomi Üniversitesi yarışma süresince yapılacak çekimleri veya gönderilen görselleri; afiş, katalog, broşür, sosyal medya uygulamaları gibi tanıtım malzemesi olarak kullanma hakkına sahip olacaktır.

3- Yarışmaya katılan lise öğrencileri bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

4- Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin kararları geçerlidir.