GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

Moda ve Tekstil Tasarımı

 

 

 

MODA VE TEKSTİL TASARIMI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ KABULÜ


MODA VE TEKSTİL TASARIMI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ KABULÜ VE YERLEŞTİRME PUANLARININ TESPİTİ ESASLARI

Madde 1 - Başvuracak adayların ön kayıt işlemlerinde, içinde  Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) bulunmayan 2015 YGS puanları dikkate alınacaktır. Adayların YGS’nin her hangi bir puan türünden en az 140.000 ve daha fazla ham puana sahip olmaları gerekmektedir. Merkezi yerleştirme sistemi ile her hangi bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanmış adaylar da programa başvurabilir.
Madde 2-Moda ve Tekstil TasarımıBölümüne başvuran yabancı uyruklu adayların ön kayıt işlemlerinde,  İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından yurt dışı öğrenci kontenjanlarından yararlanacak adaylardan istenen sınav sonuçları ve/veya diplomalar geçerlidir.
Madde 3-İlk aşama ve ikinci aşamada değerlendirme tam not 100 üzerinden yapılır. Özel Yetenek Sınavı Puanı(ÖYSP) iki sınavın notlarının aritmetik ortalaması alınarak bulunur. 
Madde 4-ÖYSP-Özel Yetenek Sınavı Puanları, adayların YP-Yerleştirme Puanlarının tespitinde  ağırlıklandırmaya girebilmesi için standart puanlara çevrilir. Ortalaması 50, standart sapması 10 olacak şekilde her adayın ÖYSP Standart Puanı(ÖYSP-SP) bulunur.
Madde 5-Buna göre, adayların Yerleştirme Puanları (YP):
            -ÖYSP-SP puanının  %117'si, 
            -OBP'nın % 11'i,
            -YGS puanının%22'si alınmak suretiyle hesaplanır.
Madde 6-Bir mesleğe yönelik program uygulayan aşağıda belirtilen ortaöğretim kurumlarından mezun olan adaylara OBP'nin %3 'ü oranında ayrıca ek puan verilir.
Madde 7-Yerleştirme Puanı tespitinde, adayın YGS puan kartında belirtilen puanlarından en yüksek olan YGS puanı ve ÖSYM kayıtlarında yer alan Orta Öğretim Başarı Puanı (OBP) dikkate alınır.
 
ÖSYS'de, YGS/LYS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile örgün yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanlarına uygulanacak katsayılar yarıya düşürülecektir. Bu kural Açık Öğretimin programları için de uygulanacaktır. Sınavsız geçiş ile Meslek Yüksekokulları veya Açık Öğretimin ön lisans programlarına 2014-ÖSYS'de yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır.
Madde 8-Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanacak asil ve yedek adaylar bu şekilde belirlenir ve Yerleştirme Puanları (YP)’na göre en yüksek puandan başlamak üzere sıralama yapılarak tespit edilir.
Madde 9- Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü’ne burslu olarak kabul edilecek adaylar aşağıda belirtilen şekilde tespit edilir.

  1. Tam Burs, YGS ham puanı 300 ve üzeri olan adaylardan Yerleştirme Puanı en yüksek olan ilk 3 öğrenciye verilir.
  2. %50 Burs, YGS ham puanı 140 ve üzeri olan adaylardan Yerleştirme Puanı Tam Burs almaya hak kazananlardan sonraki en yüksek olan 5 öğrenciye verilir.
  3. %25 Burs, YGS ham puanı 140 ve üzeri olan adaylardan Yerleştirme Puanı Tam Burs  ve %50 Burs almaya hak kazananlardan sonraki en yüksek olan 15 öğrenciye verilir.

Madde 10- Dokuzuncu  maddede belirtilen koşullara uygun adaylarla doldurulamayan burslu kontenjanlara ücretli olarak öğrenci  kabul edilir. 

Madde 11-Burslar, Üniversitemiz Burs Yönergesi’nde belirtilen koşulların sağlanması halinde devam eder.


Madde 12- Yurt içi ve yurt dışındaki herhangi bir üniversitenin lisans programından mezun olanlar tam burstan  yararlanamazlar.
 
Tam Burslu olarak öğrenime başlayıp lisans seviyesindeki her hangi bir yükseköğretim programından daha önce mezun olduğu sonradan tespit edilenlerin bursları kesilir ve yapılmış olan burs bedelleri kendilerinden talep edilir.

 ÖZEL YETENEK SINAVI KAYIT TAKVİMİ


Moda ve Tekstil Tasarımı 
Bölümü

2015-2016
Ön Kayıt için SON GÜN  29 Temmuz 2015
Ön Değerlendirme-
I. Aşama Sınavı 30 Temmuz 2015 Saat:09:30- 13:00
II. Aşama Sınavı 30 Temmuz 2015 Saat: 14:00- 17:30
Yazılı Sınav-
Mülakat-
Sonuçlar ve Kesin Kayıt Listelerinin İlanı 31 Temmuz 2015
Kesin Kayıtlar 04-05 Ağustos 2015
Yedek Listeden Ön Kayıt (Kontenjan açığı olduğu takdirde) 06 Ağustos 2015
Yedek Listeden Kesin Kayıt 07 Ağustos 2015
İngilizce Düzey Belirleme Sınavı 10 Ağustos 2015
İngilizce Yeterlik Sınavı 11-12 Ağustos 2015

MODA VE TEKSTİL TASARIMI BÖLÜMÜ’NE YERLEŞTİRMEDE EK PUAN UYGULAMASINDAN YARARLANABİLECEK MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ ALANLARI VE KODLARI

3791 Ayakkabı Teknolojisi 
4155 Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi 
1093 Ayakkabıcılık
1369 Deri Konfeksiyon 
1369 Deri-Hazır Giyim 
2618 Erkek Terziliği 
1678 Ev ve Giyim Aksesuarları 
1663 Giyim 
1663 Giyim Teknolojisi
4265 Giyim Üretim Teknolojisi 
1678 Giyim ve Ev Aksesuarları
3119 Hazır Giyim 
2618 Kadın Terziliği 
3999 Kesim (Tekstil Konfeksiyon) 
3119 Konfeksiyon 
3241 Moda (Giysi) Tasarım
2096 Moda Resmi 
3241 Moda Tasarım 
3366 Örme Hazır Giyim 
4443 Sanat ve Tasarım 
3586 Tekstil (Konfeksiyon) 
2618 Terzilik 
4045 Triko Konfeksiyon 
3366 Trikotaj 
2892 Boya-Baskı-Desen 
1437 Dokuma 
2598 Örme Teknolojisi 
2535 Tekstil 
1437 Tekstil Dokuma 
2598 Tekstil Örme 
3188 Tekstil Tasarımı
MODA VE TEKSTİL TASARIMI
ÖN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

2015 LYS Sonuç Belgesi'nin (YGS ve Yerleştirme Puanları Dahil) fotokopisi. Adayların 2015 LYS'ye girmiş olmaları şartı aranmamaktadır. Ancak ÖSYM sayfasından Y-OBP'lerinin de yer aldığı 2015 LYS Sonuç Belgesinin alınarak teslim edilmesi gerekmektedir. (Aslı başvuru sırasında gösterilecektir.)
 Adayların son altı ayda çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf
Giriş Sınavı Başvuru Formu (Üniversite’den de temin edilebilir.)
Sınav katılım ücretinin ödendiğine dair makbuz (VAKIFBANK İban: TR85 0001 5001 5800 7274 699070 no’lu  hesaba yatırılacaktır.)
Nüfus Cüzdanının fotokopisi.
Lise diploması fotokopisi.

Kayıt ücreti hiçbir nedenle iade edilmez. Her aday ön kayıt işlemlerini kendisi yaptırmak zorundadır. Başka şahıslar tarafından veya posta yolu ile ön kayıt yapılmaz.

HABERLER