MODA VE TEKSTİL TASARIMI BÖLÜMÜ

MODA VE TEKSTİL TASARIMI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ KABULÜ

MODA VE TEKSTİL TASARIMI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ KABULÜ VE YERLEŞTİRME PUANLARININ TESPİTİ ESASLARI

Madde 1 - Başvuracak adayların ön kayıt işlemlerinde, içinde  Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) bulunmayan 2014 YGS puanları dikkate alınacaktır. Adayların YGS’nin her hangi bir puan türünden en az 140.000 ve daha fazla ham puana sahip olmaları gerekmektedir. Merkezi yerleştirme sistemi ile her hangi bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanmış adaylar da programa başvurabilir.
Madde 2-Moda ve Tekstil TasarımıBölümüne başvuran yabancı uyruklu adayların ön kayıt işlemlerinde,  İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından yurt dışı öğrenci kontenjanlarından yararlanacak adaylardan istenen sınav sonuçları ve/veya diplomalar geçerlidir.
Madde 3-İlk aşama sınavında adaylar başarılı, başarısız olarak değerlendirilir. İlk aşamada başarısız olan adaylar ikinci aşamaya katılamaz. İkinci aşamada ise değerlendirme tam not 100 (yüz) üzerinden yapılır ve jüri üyeleri tarafından verilen notların ortalaması alınarak  “Özel Yetenek Sınavı Puanı-ÖYSP” bulunur.
Madde 4-ÖYSP-Özel Yetenek Sınavı Puanları, adayların YP-Yerleştirme Puanlarının tespitinde  ağırlıklandırmaya girebilmesi için standart puanlara çevrilir. Ortalaması 50, standart sapması 10 olacak şekilde her adayın ÖYSP Standart Puanı(ÖYSP-SP) bulunur.
Madde 5-Buna göre, adayların Yerleştirme Puanları (YP):
            -ÖYSP-SP puanının  %117'si, 
            -OBP'nın % 11'i,
            -YGS puanının%22'si alınmak suretiyle hesaplanır.
Madde 6-Bir mesleğe yönelik program uygulayan aşağıda belirtilen ortaöğretim kurumlarından mezun olan adaylara OBP'nin %3 'ü oranında ayrıca ek puan verilir.
Madde 7-Yerleştirme Puanı tespitinde, adayın YGS puan kartında belirtilen puanlarından en yüksek olan YGS puanı ve ÖSYM kayıtlarında yer alan Orta Öğretim Başarı Puanı (OBP) dikkate alınır.
 
2014-ÖSYS'de, YGS/LYS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile örgün yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların  ortaöğretim başarı puanlarına uygulanacak katsayılar yarıya düşürülecektir. Bu kural açık öğretimin kontenjan sınırlaması olan programları için de uygulanacaktır. Sınavsız geçiş ile meslek yüksekokulları veya açık öğretimin kontenjan sınırlaması olmayan programlarına 2014-ÖSYS'de yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır.
Madde 8-Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanacak asil ve yedek adaylar bu şekilde belirlenir ve Yerleştirme Puanları (YP)’na göre en yüksek puandan başlamak üzere sıralama yapılarak tespit edilir.
Madde 9-a) Yerleştirme Puanlarına göre yapılan sıralamada, YGS ham puanı 330 ve üzeri olan en yüksek ilk 4 öğrenciye "Tam (%100) Öğretim Bursu” verilir.  İlk 8 içinde yer alıp “Tam Burs” almaya hak kazanamayan adaylar arasında Yerleştirme  Puanlarına göre YGS ham puanı en yüksek 300 ve üzeri olan 4 öğrenci “%50 (Yarım)Öğretim Bursu” alarak öğrenim görme hakkını kazanırlar.
 
b)       “% 50 (Yarım) Öğretim Bursu” kontenjanının dolmaması halinde Ek-1 tabloda yer alan ortaöğretim kurumlarından mezun olan, yerleştirme puanına  göre programa kayıtlanmaya hak kazanan, YGS ham puanı en az 230 ve üstü olan ve 9-a şıkkında bahsedilen burs sıralamasında yer almayan öğrenciler arasında yapılacak ikinci bir başarı sıralamasına göre ilk 4 öğrenciye “%50 (Yarım) Öğretim Bursu” verilecektir.
 
c)       9-a ve 9-b şıklarında bahsedilen burs sıralamasının dışında kalan ve YGS ham puanı en az 140 olan tüm adaylar arasında yerleştirme puanlarına göre yapılacak sıralamada ilk 16 öğrenciye “% 25 Öğretim Bursu” verilecektir.
 
Madde 10- Dokuzuncu  maddede belirtilen koşullara uygun adaylarla doldurulamayan burslu kontenjanlara ücretli olarak öğrenci  kabul edilir. 
 
Madde 11-Burslar, Üniversitemiz Burs Yönergesi’nde belirtilen koşulların sağlanması halinde devam eder.
 
Madde 12- Yurt içi ve yurt dışındaki herhangi bir üniversitenin lisans programından mezun olanlar tam burstan  yararlanamazlar.
 
Tam Burslu olarak öğrenime başlayıp lisans seviyesindeki her hangi bir yükseköğretim programından daha önce mezun olduğu sonradan tespit edilenlerin bursları kesilir ve yapılmış olan burs bedelleri kendilerinden talep edilir.
 

 ÖZEL YETENEK SINAVI KAYIT TAKVİMİ

  Moda ve Tekstil Tasarımı 
Bölümü
  2014-2015
Ön Kayıt için SON GÜN 1 Ağustos 2014
Ön Değerlendirme -
I. Aşama Sınavı 4 Ağustos 2014
II. Aşama Sınavı 5 Ağustos 2014
Yazılı Sınav -
Mülakat -
Sonuçlar ve Kesin Kayıt Listelerinin İlanı 7 Ağustos 2014
Kesin Kayıtlar 11-12 Ağustos 2014
Yedek Listeden Ön Kayıt (Kontenjan açığı olduğu takdirde) 13 Ağustos 2014
Yedek Listeden Kesin Kayıt 14 Ağustos 2014
İngilizce Düzey Belirleme Sınavı 8 Eylül 2014
İngilizce Yeterlik Sınavı 10-11 Eylül 2014

MODA VE TEKSTİL TASARIMI BÖLÜMÜ’NE YERLEŞTİRMEDE EK PUAN UYGULAMASINDAN YARARLANABİLECEK MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ ALANLARI VE KODLARI

Kodu Alanı Kodu Alanı
3791
4155
1093
1369
1369
2618
1678
1663
1663
4265
1678
3119
2618
3999
3119
3241
Ayakkabı Teknolojisi
Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi
Ayakkabıcılık
Deri Konfeksiyon
Deri-Hazır Giyim
Erkek Terziliği
Ev ve Giyim Aksesuarları
Giyim
Giyim Teknolojisi
Giyim Üretim Teknolojisi
Giyim ve Ev Aksesuarları
Hazır Giyim
Kadın Terziliği
Kesim (Tekstil Konfeksiyon)
Konfeksiyon
Moda (Giysi) Tasarım
2096
3241
3366
4443
3586
2618
4045
3366
2892
1437
2598
2535
1437
2598
3188
Moda Resmi
Moda Tasarım
Örme Hazır Giyim
Sanat ve Tasarım
Tekstil (Konfeksiyon)
Terzilik
Triko Konfeksiyon
Trikotaj
Boya-Baskı-Desen
Dokuma
Örme Teknolojisi
Tekstil
Tekstil Dokuma
Tekstil Örme
Tekstil Tasarımı

MODA VE TEKSTİL TASARIMI
ÖN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

  1. 2014 LYS Sonuç Belgesi'nin (YGS ve Yerleştirme Puanları Dahil) fotokopisi. Adayların 2014 LYS'ye girmiş olmaları şartı aranmamaktadır. Ancak ÖSYM sayfasından Y-OBP'lerinin de yer aldığı 2014 LYS Sonuç Belgesinin alınarak teslim edilmesi gerekmektedir. (Aslı başvuru sırasında gösterilecektir.)
  2.  Adayların son altı ayda çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf
  3. Giriş Sınavı Başvuru Formu (Üniversite’den de temin edilebilir.)
  4. Sınav katılım ücretinin ödendiğine dair makbuz (VAKIFBANK İban: TR85 0001 5001 5800 7274 699070 no’lu  hesaba 100 TL yatırılacaktır.)
  5. Nüfus Cüzdanının fotokopisi.
  6. Lise diploması fotokopisi.

Kayıt ücreti hiçbir nedenle iade edilmez. Her aday ön kayıt işlemlerini kendisi yaptırmak zorundadır. Başka şahıslar tarafından veya posta yolu ile ön kayıt yapılmaz.