GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

Moda ve Tekstil Tasarımı

 

Duyurular

Güncel duyuru bulunmamaktadır.

 

 

Sıkça Sorulan Sorular


Genel Bilgiler

2001 yılında eğitim ve öğretime başlayan Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü, Türk Tekstil ve Moda Endüstrisi’nin uluslararası ölçekte gereksinim duyduğu insan profilini yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda tasarım fikrinden, pazar ve trend araştırmasına, yaratıcı ürün çözümlemelerine, çağdaş kalıp ve dikim tekniklerine ve sunum biçimlerine uzanan tasarım sürecini gerçekleştiren moda tasarımcıları; bu fikir ve ürünleri, doğru kimlik ve markalarla uygun tüketici ve pazarlarla buluşturan, pazarlama ve yönetim stratejilerini geliştiren, aynı zamanda bu sürecin finans, dağıtım, pazarlama, satış ve iletişim aşamalarını yürüten moda işletmecilerini sektöre kazandırmayı amaçlar.
Moda Tasarımı ve Moda İşletmeciliği  uzmanlık alanlarına vurgu yapan Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü, öğrencilere ilk iki yıl aynı çatı altında bir moda projesi gerçekleştirmeye yönelik teknik, kültürel ve yaratıcı donanımı kazandırarak, üçüncü yıldan itibaren moda tasarımı ve moda işletmeciliği alanlarında uzmanlaşan bir eğitim yapısını uygular.
Bölüm içerisindeki Moda Tasarımı ve Moda İşletmeciliği opsiyonların yanısıra, seçmeli dersler ile sunulan uzmanlaşma imkânı ile öğrenciler, yeteneklerine ve gelecek hedeflerine yönelik uygun bir program takip edebilirler. Fakülte içerisinde verilen disiplinlerarası eğitim, yerli ve yabancı öğretim elemanlarının yarattığı kültürlerarası iletişim ortamı, stüdyolar ve atölyeler ile sağlanan zengin içerikli uygulama imkânları, bölüm öğrencilerinin farklı bir kimlik kazanması yönünde etkili olmaktadır.  Dört yıllık eğitim sürecinde,  teknik ve teorik bilgi donanımının yanısıra, öğrencilere kazandırılmaya çalışan bu kimlik, onların geleceklerinin en büyük garantisidir. 
mt.fadf.ieu.edu.tr/tr adresinden bölümle ilgili daha fazla bilgi alabilirsiniz.
Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü 4 Yıllık bir lisans program olup Ön kayıt / Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci almaktadır. 
Başvuracak adayların ön kayıt işlemlerinde, icinde Ortaoğretim Başarı Puanı (OBP) bulunmayan 2013 YGS puanları dikkate alınacaktır. Adayların YGS’nin her hangi bir puan türünden en az 140.000 ve daha fazla ham puana sahip olmaları gerekmektedir. Merkezi yerleştirme sistemi ile herhangi bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanmış adaylar da programa başvurabilir.
 
Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü’ne başvuran yabancı uyruklu adayların ön kayıt işlemlerinde, İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından yurt dışı öğrenci kontenjanlarından yararlanacak adaylardan istenen sınav sonuçları ve/veya diplomalar geçerlidir. 
İlk aşama sınavında adaylar başarılı, başarısız olarak değerlendirilir. İlk aşamada başarısız olan adaylar ikinci aşamaya katılamaz. İkinci aşamada ise değerlendirme tam not 100 (yüz) uzerinden yapılır ve juri üyeleri tarafından verilen notların ortalaması alınarak “Özel Yetenek Sınavı Puanı-OYSP” bulunur. OYSP-Özel Yetenek Sınavı Puanları, adayların YP-Yerleştirme Puanlarının tespitinde ağırlıklandırmaya girebilmesi icin standart puanlara çevrilir. Ortalaması 50, standart sapması 10 olacak şekilde her adayın OYSP Standart Puanı(OYSP-SP) bulunur. Buna göre, adayların Yerleştirme Puanları (YP):
 
-OYSP-SP puanının %117’si,
-OBP’nın % 11′i,
-YGS puanının%22’si alınmak suretiyle hesaplanır.
 
Bir mesleğe yonelik program uygulayan ortaoğretim kurumlarından mezun olan adaylara OBP’nin %3 ‘u oranında ayrıca ek puan verilir.  Yerleştirme Puanı tespitinde, adayın YGS puan kartında belirtilen puanlarından en yüksek olan YGS puanı ve OSYM kayıtlarında yer alan Orta Öğretim Başarı Puanı (OBP) dikkate alınır. Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanacak asil ve yedek adaylar bu şekilde belirlenir ve Yerleştirme Puanları (YP)’na göre en yuksek puandan başlamak üzere sıralama yapılarak tespit edilir.
Yerleştirme Puanlarına göre yapılan sıralamada, YGS ham puanı 330 ve üzeri olan en yüksek ilk 4 öğrenciye "Tam (%100) Öğretim Bursu” verilir.  İlk 8 içinde yer alıp “Tam Burs” almaya hak kazanamayan adaylar arasında Yerleştirme  Puanlarına göre YGS ham puanı en yüksek 300 ve üzeri olan 4 öğrenci “%50 (Yarım)Öğretim Bursu” alarak öğrenim görme hakkını kazanırlar.
 
“% 50 (Yarım) Öğretim Bursu” kontenjanının dolmaması halinde Ek-1 tabloda yer alan ortaöğretim kurumlarından mezun olan, yerleştirme puanına  göre programa kayıtlanmaya hak kazanan, YGS ham puanı en az 230 ve üstü olan ve yukarıda a bahsedilen burs sıralamasında yer almayan öğrenciler arasında yapılacak ikinci bir başarı sıralamasına göre ilk 4 öğrenciye “%50 (Yarım) Öğretim Bursu” verilecektir.

Ayrıca bahsedilen burs sıralamasının dışında kalan ve YGS ham puanı en az 140 olan tüm adaylar arasında yerleştirme puanlarına göre yapılacak sıralamada ilk 12 öğrenciye “% 25 Öğretim Bursu” verilecektir.
 
Yurt içi ve yurt dışındaki herhangi bir üniversitenin lisans programından mezun olanlar
Öğretim Ücreti Bursu ve Diploma Bursu’ndan yararlanamazlar. Burslu olarak öğrenime başlayıp lisans seviyesindeki her hangi bir yüksekoğretim programından daha önce mezun olduğu sonradan tespit edilenlerin bursları kesilir ve yapılmış olan burs bedelleri kendilerinden talep edilir.
 
Üniversite tarafından hesaplanan “Yerleştirme Puanları”nın eşit olması durumunda, adayların yerleştirme puanın hesabında kullanılan ilgili YGS puanındaki başarı sıralaması yüksek olana öncelik tanınır. Eşitliğin bozulmaması halinde yaşı küçük olana öncelik verilir. Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü’ne yerleştirmede Ek puan uygulamasından yararlanabilecek mesleki ve teknik ortaöğretim Kurumlarının alanları ve kodlarına http://mt.fadf.ieu.edu.tr/tr/ozel-yetenek-sinavi-ogrenci-kabulu adresinden ulaşılabilir.
Moda ve Tekstil  Tasarımı Bölümü’nün 2012-2013 oğretim yılı başvuru ve sınav takvimi aşağıda belirtildiği gibidir:

 Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü  
 2013-2014  
Ön Kayıt için SON GÜN 12 Ağustos 2013
Ön Değerlendirme -
I. Aşama Sınavı 13 Ağustos 2013
II. Aşama Sınavı 14 Ağustos 2013
Yazılı Sınav -
Mülakat -
Sonuçlar ve Kesin Kayıt Listelerinin İlanı 15 Ağustos 2013
Kesin Kayıtlar 16-17 Ağustos 2013
Yedek Listeden Ön Kayıt (Kontenjan açığı olduğu takdirde) 19 Ağustos 2013
Yedek Listeden Kesin Kayıt 20 Ağustos 2013
İngilizce Düzey Belirleme Sınavı 10 Eylül 2013
İngilizce Yeterlik Sınavı 11 Eylül 2013

Moda Tasarımı Uzmanlık Alanı Programı, konfeksiyon ve hazır giyim sektörüne yönelik insan profili yetiştirmeyi, bu alanlarda araştırmalar yapmayı ve üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde projeler üretmeyi amaçlamaktadır. Eğitim sistemi gerek uygulamalı koleksiyon dersleriyle, gerekse staj olanaklarıyla özgün ama pazarlanabilir tasarımlarla dünya markaları oluşturmaya yönelik bir anlayış üzerine yapılandırılmıştır. Bu programda eğitim gören öğrenciler Konsept Tasarımcıları, Ürün Tasarımcıları, Ürün Uzmanları, Moda Koordinatörleri, Süreç Uzmanları, Trend Araştırmacıları gibi kariyer olanaklarından faydalanabilirler. Ayrıca kendi atölye ve tasarım ofislerinizi açarak “free-lance” tasarımcı olarak çalışmanız da mümkündür.
Moda İşletmeciliği Uzmanlık Alanı Programı, Tekstil, konfeksiyon ve aksesuar sektörü bünyesinde yaratılan markaların uluslararası anlamda pazarlanabilmesi, yönetimi ve işletmeciliğine yönelik profesyoneller yetiştirmeyi amaçlar. Türkiye’nin özellikle uluslararası ticari kapasitesi açısından giderek daha önemli bir yatırım aracı haline gelen tekstil ve konfeksiyon sektörü gerek üretim birimleri, gerekse pazarlama ve iletişim birimlerine yönelik insan kaynağına ihtiyaç duymaktadır. Bu sektörde dış ticarete yönelik dengeler açısından uluslararası markalar yaratma aşamasına gelindiği bu günlerde İzmir Ekonomi Üniversitesi Türkiye’de böylesine gerekli bir ilke imza atmıştır. 

Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü, 2001 yılında beri Moda Tasarımı, Moda İşletmeciliği uzmanlık alanlarında eğitim vererek, bu alanlarda uluslararası markalar yaratmak; Türk moda, tekstil ve konfeksiyon sektörünün uluslararası pazarlardaki payını artırmaya yönelik profesyoneller yetiştirmek amacındadır. Bu anlamda kurulduğunda beri hem ders programları hem de staj ve dönem içi projeler ile moda ve tekstil sektörü ile sürekli içiçedir. Moda için Uygulama Atölyesi adlı ders kapsamında her hafta sektörün önde gelen isimleri bölümümüze davet edilerek öğrencilerimizle biraraya getirilmektedir. Bu şekilde öğrencilerimizin değişen sosyal, kültürel, ekonomik, teknolojik, etik ve hukuksal koşullar altında çağdaş yaşam ve modern iş hayatı konusunda donanım edinmesini sağlayacak deneyimler yaşadığına inanmaktayız.

Bora Aksu, Özlem Süer, Vural Gökçaylı, Günseli Türkay, Başak Gürsoy,  Arzu Kaprol, İdil Tarzi, Hatice Gökçe, Simay Bülbül, Gönül Paksoy, Sabiha Tansuğ, Erkmen Savaşkan, Esin Yılmaz, Zuhal Yorgancıoğlu, Eray Makal, Barbaros Şansal, Müjde Bilgütay, Sezai Kaya, Nedim Örün, Emre Kızılgüneşler, Jak Galiko, Virva Launo, Erika de Greef, Nil Sakman, Ceylan Atınç, Alexandre Vassiliev  bölümümüzde atölye çalışmaları düzenleyip seminerler veren önemli isimler arasındadır.

Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü’nün eğitim dili İngilizcedir. 

İzmir Ekonomi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunun sunduğu İngilizce Hazırlık Programı tarafından sağlanan yabancı  genel amacı, iletişimsel yaklaşımı kullanarak, öğrencileri akademik çalışmalara hazırlamak ve onları etkin, istekli ve kendi kendilerine öğrenebilir bireyler olmaya teşvik etmektir. Öğrencilerimizin profilleri ve üniversitemizin akademik gereksinimleri göz önüne alınarak 2009-2010 Akademik Yılı’nda İngilizce Hazırlık Programlarında Modüler Sistem uygulanmasına gidilmesi uygun görülmüştür.  Uygulamaya konulan Modüler Sistem, seviye gruplarına göre öğrencilerin devam edecekleri modüller sonunda hedeflenen dil becerilerine ulaşmalarını sağlayacak ve dil eğitim kalitemizin artmasına neden olacaktır.
Üniversitemize kesin kaydını yaptırarak İDBS (İngilizce Düzey Belirleme Sınavı) sınavından 69,50 nin altında ve İYS (İngilizce Yeterlik Sınavı) ndan 64,50 nin altında puan alan öğrenciler İngilizce Hazırlık Programına devam ederler. Bu programda eğitim görecekleri seviye gruplarına İDBS sınav sonuçlarına göre karar verilir. 
Öğrencilerimize, AB  üyeliği sürecine girmiş olan ülkemizin politik-ekonomik durumu ve uluslararası ilişkileri konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlayacak ve onların bu konularda yorum yapmalarına yardımcı olacak, İngilizce dışında, ikinci bir dili öğrenmelerini sağlamak üniversitemizin amaçları arasındadır. Dolayısıyla, lisans öğrencilerinin tamamı ikinci bir yabancı dil seçimi yapmak zorundadır. Bu amaç doğrultusunda, İEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu, Fransızca, İtalyanca, Almanca, Rusça, İspanyolca, Japonca, Yunanca, Portekizce, Çince ve Arapça dil eğitim programlarını yürütmektedir.
Erasmus, Avrupa Birliği üyesi ve aday ülkelerin yükseköğretim kurumlarının katılımına açık olan bir değişim programıdır. Programın amacı Avrupa’da yüksek öğretimin kalitesini artırmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmektir. Bu hedef, Avrupa’nın değişik ülkelerindeki iyi uygulamaları Avrupa’nın bütününün kullanımına sunmak olarak özetlenebilir. Erasmus programı; üniversiteler arasında ülkelerarası işbirliğini teşvik ederek, öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupa’da karşılıklı değişimini sağlayarak ve programa katılan ülkelerdeki çalışmaların ve alınan derecelerin akademik olarak tanınmasına ve şeffaflığın gelişmesine katkıda bulunarak belirtilen amaçları gerçekleştirmeye çalışmaktadır.
İzmir Ekonomi Üniversitesi, öğrencilerinin evrensel bilgi değişimi ve paylaşımının içinde yer alması amacıyla, yurtdışı üniversitelerle yakın ilişki içindedir. Üniversitemiz aşağıda belirtilen üniversitelerle öğrenci ve öğretim elemanı değişimi, ortak araştırma ve uygulama yapılmasına yönelik akademik işbirliği yapmakta ve öğrencilerimizin en az bir dönem bu üniversitelerde öğrenim görebilmeleri için olanaklar yaratmaktadır. 
Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü’nde yan dal programı uygulaması vardır. Yan Dal programı, üniversiteye kayıt oldukları bölüm/program(birinci anadal) dışında, başka bir bölümde belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, başka bir dalda bilgilenmek amacıyla izlenilen derslerden oluşan sertifika programıdır. Bölümündeki/Programındaki öğrenimini üstün başarıyla yürüten öğrenciler, Yandal Programı (YDP)’nı da tamamladıklarında aynı zamanda başka bir dalda sertifika alabilirler. Yandal Programı (YDP)’na, anadal lisans öğreniminin en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılı başında başvurabilir. Başvuru tarihleri her öğretim yılı başında belirlenerek duyurulmaktadır. Yandal Programı (YDP)’na kabul edilen öğrenciler ilgili Fakülte Yönetim Kurulunda görüşülerek kesinleşir.
Bunun için  gerekli koşullar şunlardır:
 • Birinci anadal programında öngörülen tüm dersleri alarak başarmak.
 • 4.00 üzerinden en az 2,50 Genel Not Ortalaması (GNO)’na sahip olmak.
 • Başarı sıralamasına göre, başvurulan Yandal Programı (YDP) için ayrılan kontenjan içinde kalmış olmak. 
Moda Tasarımı Uzmanlık Alanı mezunları, kendi markalarını yaratarak kurumsallaşabilecekleri gibi, hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün tasarım ve ürün geliştirme departmanlarında tasarımcı olarak çalışabilir ya da firmalara dışarıdan tasarım ve danışmanlık hizmeti verebilirler. Koleksiyon hazırlamanın dışında, ürün yönetimi, tasarım yönetimi, moda danışmanlığı ve trend araştırması ve öngörüsü uzmanlaşabilecekleri alanlardır. Moda İsletmeciliği Uzmanlık Alanı mezunları ise yönetim ve işletmenin yanı sıra, pazarlama yönetimi, marka yönetimi, halkla ilişkiler, satın alma, finans, mağazacılık ve iletişim konularında sektörde yer bulabilirler.
Bölümden mezun olan öğrencilerimiz sektörün önde gelen saygın kurumlarında, gerek ulusal gerekse uluslararası platformlarda moda tasarımcılığı, marka ve mağaza yöneticiliği, müşteri temsilciliği, marka stratejistliği, moda editörlüğü gibi alanlarda çalışmaktadır. 

Bölümümüz kurulduğu yıldan beri mezun olacak öğrencilerimiz için profesyonel ajanslarla adından söz ettiren defilelere imza atmıştır. Defilelerimizle ilgili bilgilere  http://mt.fadf.ieu.edu.tr/tr/mezuniyet-defileleri sitesinden ulaşabilirsiniz.

Bunun dışında gerek ulusal gerekse de uluslararası ölçekte çeşitli saygın projelerde, sergilerde, moda çekimlerinde aktif olarak öğrencilerimizle çalışmalar yürütmekteyiz.

Bunun yanısıra IF Wedding, Moda Tasarım Kumpanyası, Millfest gibi moda festivallerine ve fuarlarına her yıl öğrencilerimizin özgün tasarım çalışmalarıyla katılmayı sürdürmekteyiz.

Pınar Kaplankıran bölümümüzün ilk mezunlarındandır, Moda İşletmeciliği uzmanlık alanını başarıyla bitirdikten sonra Moda Tasarımcıları Derneği ile profesyonel iş hayatına adım atmıştır, burada İstanbul fashion Week gibi birçok önemli organizasyonda aktif rol alan Kaplankıran ardından ünlü tasarımcı Hakan Yıldırım’la çalışmalarında devam etmiştir, şu anda 1v1y isimli online shopping sitesinde marka yöneticisi olarak çalışmaktadır.
  
Cem Güner, İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda Tasarımı Bölümü’nden 2006 yılında mezun olmuştur. Güner, hazırladığı denim erkek giyimi koleksiyonuyla daha mezun olmadan sektörün ilgisini çekmiştir. İstanbul’da çeşitli tekstil firmalarında yönetici ve marka danışmanı olarak çalışmıştır. Şu anda  denim konusunda ihracat yapan önemli bir firmada yönetici olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Melis Karapança, Moda İşletmeciliği Uzmanlık Alanı’ndan 2008 yılında mezun olduktan sonra Milano’da Domus Academy’de yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Ardından  Spazio firmasında tasarım bölümünde çalışmıştır. Karapança şu anda İstanbul Moda Akademisi’nde akademik koordinasyon konusunda çalışmaktadır.

Sena Serra Kefeli, bölümümüzün ilk mezunlarındandır. 2005 yılındaki mezuniyetinin ardından İtalya’da IED Istituto Europeo di Design'de Fashion Communication & Styling konusunda yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Kefeli şu anda İstanbul’da  Kith & Kin ismiyle kurduğu kendi markasıyla pekçok başarıya imza atan ve adından sıkça söz ettiren öğrencilerimizdendir.

Merve Eron & Gizem Alanköy, 2009 yılında Moda Tasarımı Bölümü’nden mezun olmuşlardır. Mezuniyet defilelerini 2009 Haziran ayında tamamladıktan sonra, kariyerlerine kendi markalarını kurarak başlayarak büyük başarı elde etmişlerdir. Ege kültürüne ilişkin yaptıkları araştırma sonunda “feni” adını verdikleri kendi kumaşlarını oluşturmuşlardır. 2009 Aralık ayında, “Eronalanköy” adlı markalarıyla sektörde isimlerini duyurmayı başaran ikiliye ait mağaza, ulusal bir gazetede yayınlanan ve özel bir jüri’nin değerlendirmesi ile”Türkiye’nin en iyi 10 butiği” arasına girmeye hak kazanmıştır.

Başak Cankeş, Moda Tasarımı Bölümü’nden mezun olmadan önce dünyaca ünlü tasarımcımız Bora Aksu’nun bir atölye çalışması sırasında dikkatini çekmiştir. Mezuniyetinin  hemen ardından  İngiltere’de uluslarası tasarımcımız Bora Aksu’nun yanında çalışmıştır. Daha sonra  Türkiye’ye dönüp Günseli Türkay gibi ünlü tasarımcılarla beraber çalışmalarına devam etmiştir. Cankeş şu anda Lug Von Siga’da tasarımcı olarak çalışmaktadır. 

Seyhan Deniz Reis, mezuniyetinin ardından Aynizm adlı bir giysi ve aksesuar markası yaratarak İzmir kentinin özgün kültürel kimliğini başarılı bir şekilde tasarımlarıyla anlatan bir firma kurmuştur. Şu anda Aynizm firmasında kendi ekibiyle beraber hem tasarımlarını, hem ar-ge çalışmalarını hem de online satış ağlarını kuran bir ekiple çalışmakta, aynı zamanda İzmir Ekonomi Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nde Tasarım Çalışmaları programında Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir.

Yeliz Cengiz, 2012 yılında mezuniyetini başarılı bir şekilde tamamlamış ve kendi adını taşıyan Haute Couture tasarımlarını oluşturduğu modaevini açmıştır.  Yeliz Cengiz, tasarım atölyesinde günlük ve gece kıyafetleri hazırlamakta ve tasarımlarıyla aktif bir şekilde moda etkinliklerinde yer almaktadır.

Mezunlarımızın başarı hikayelerinin devamı için: http://mezun.ieu.edu.tr adresine bakabilirsiniz.

Öğrencilerimizin eğitimleri devam ederken 8 haftalık zorunlu staj yapmaları gerekmektedir. Öğrenciler staj yerlerini bulmakla kendileri yükümlüdürler. Ancak kurumlardan üniversitemize stajyer talepleri de gelmektedir, bu konu da üniversitemizin ilgili birimleri ve sorumlu öğretim elemanları tarafından takip edilmektedir. Ayrıntılı bilgi için http://kariyer.ieu.edu.tr adresine bakabilirsiniz. 

Öğrenim Ücreti bursu, ÖSYS kılavuzunda belirtilen "Tam Burslu" kontenjanlarından yerleştirilen öğrencilere verilmektedir. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin lisans (4 yıllık) programlarına "Tam Burslu" kontenjandan yerleştirilen öğrencilerden:
 • Öğretim ücreti alınmaz.
 • Şehir dışından gelenler ile İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları dışında ikamet edenlerden isteyenlere Üniversite’nin sağladığı öğrenci yurdunda kalma olanağı sağlanır. Üniversitenin yurt kapasitesinin yeterli olmaması halinde, bu öğrencilerden üniversite yurdunun dışında ikamet edenler için yılda 9 ay süreyle ayda 300 TL ayrıca ödeme yapılır.
 • İlgili puan türünde yerleştirme puanlarına göre yapılan sıralamada (ek puanla derece yapanlar hariç)Türkiye genelinde:
 • İlk 100 içinde yer alan öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere 5.000 TL ve yılda 9 ay süresince aylık 1.100 TL;
 • İlk 200 içinde yer alan öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere 4.000 TL ve yılda 9 ay süresince aylık 850 TL;
 • İlk 500 içinde yer alan öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere 3.000 TL ve yılda 9 ay süresince aylık 650 TL;
 • İlk 1000 içinde yer alan öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere 2.500 TL ve yılda 9 ay süresince aylık 550 TL;
 • Tam burslu kontenjandan lisans (4 yıllık ) programlarına yerleşen diğer öğrencilere yılda 9 ay süresince aylık 400 TL ödeme yapılır.
 • İlk 1000 içinde yer alan tam burslu lisans programı öğrencilerinin yılsonu genel not ortalamalarını 2.50’nin altına düşürmeleri halinde aylık ödemeleri 400 TL olarak devam eder.
Diğer Öğretim Ücreti Bursu, ÖSYM kılavuzunda yer alan, Üniversitemizin "%50 Burslu" kontenjanlarından yerleşen öğrencilere verilir. Bu burstan yararlanan öğrenciler, yıllık öğretim ücretlerini %50  indirimli olarak öderler. Tam ve Diğer Öğretim Ücreti Bursu kontenjanları ÖSYS Kılavuzlarında açıklanmaktadır.
Diploma Bursu, üniversitelere öğrenci kabulünde uluslararası düzeyde kabul gören Uluslararası Bakalorya(IB), MATURA, ABİTUR vb. diplomalara sahip olup İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde öğrenim görmeye hak kazanan TC ve yabancı uyruklu öğrencilere kontenjan dâhilinde belirlenen diploma notuna göre verilir. Diploma Bursu, öğrencilerin her yıl ödemeleri gereken yıllık öğretim ücretinin yarısı oranında indirim yapılmasını kapsar. Burs kapsamındaki diplomalar, başarı puanları ve kontenjanları her yıl Üniversite Senatosu tarafından belirlenerek adaylara duyurulur.
Burs verilen diplomalar ve koşulları aşağıda belirtilmektedir.
 Diploma Adı Diploma Notu Kontenjanı
IB(Uluslararası Bakalorya) 32 ve üstünde olması 10
ABITUR 2.00 ve altında olması 5
MATURA 2.00 ve altında olması 5
Yurtiçi ve yurtdışındaki her hangi bir üniversitenin lisans programından mezun olanlar, "Tam veya Diğer(%50) Öğretim Ücreti Bursları" ile "Diploma Bursu"ndan yararlanamazlar.
 • Birden fazla bursu almaya hak kazanan öğrenciler, kapsamı yüksek olan burstan yararlandırılır.
 • İzmir Ekonomi Üniversitesinde verilen burslar karşılıksızdır.
 • Burslar Yabancı Dil Hazırlık Programında geçen 1 yıllık süreyi kapsar.
Başarı bursu, İzmir Ekonomi Üniversitesi’ne genel kontenjan (burssuz) yerleşen öğrencilere verilir.
İngilizce hazırlık programı dışında, bulunduğu öğretim yılının Güz ve Bahar yarıyıllarında öngörülen en az normal ders yükü kadar ders almak kaydıyla bu iki dönemde aldığı derslerin ağırlıklı not ortalaması 3.50 veya daha yukarı olan öğrenciler içinden belirlenen kontenjan dâhilinde öncelik sırasına göre verilen bir burstur. Başarı bursundan yararlanması uygun görülen öğrenciler, bir sonraki öğretim yılında öğretim ücretlerini Mütevelli Heyet’in uygun gördüğü oranda indirimli olarak öderler.
Başarı bursu, öğrencinin burs aldığı akademik yıl için geçerli olup süreklilik arz etmez. Öğrenciler, bu burs için belirlenen akademik başarı koşullarını yerine getirdikleri takdirde birden fazla akademik yılda başarı bursu alabilir.
Başarı bursu ;
 • Hazırlık sınıfı ve 1. sınıf öğrencilerine,
 • Herhangi bir dönemde eksik ders alanlara,
 • Aldığı derslerin tümünden başarılı olamayanlara,
 • Daha önce başka bir kurumda aldığı derslerden muafiyet verildiği için eksik ders alanlara
 • Her hangi bir dersten (W= dersten çekilme) notu olanlara,
 • İki dönemde aldığı derslerin ağırlıklı ortalaması en az 3.50 olmayan öğrencilere verilmez.
Öğrenciler 1. sınıfta aldıkları derslerin başarı notlarına göre en erken 2. sınıfta Başarı Bursu alabilirler. Başarı bursu alabilecek öğrenciler belirlenerek her sene Eylül ayı başında Mütevelli Heyete sunulur. Başarı bursu almaya hak kazanan öğrenciler ertesi yıl öğretim ücretlerini Mütevelli Heyet’in belirlediği oranlarda indirimli olarak öderler.
Destek bursu, Üniversitemize burssuz olarak yerleştirilen öğrencilerin öğretim masraflarını kendilerinin karşılaması esastır. Ancak, ailenin durumunda ciddi bir mali değişiklik olduğu takdirde çok sınırlı miktarda öğrenciye tam veya kısmi destek bursu verilebilir. Destek Bursu, yabancı dil hazırlık programı hariç bölümünde en az 1 dönem öğrenim gören ve Genel Not Ortalaması en az 2.25 olan öğrencilere bütçe imkânları dâhilinde verilir. Destek Bursu süreklilik arz etmez. Destek bursu verilen öğrencilerin durumu her dönem sonunda yeniden değerlendirilir. Bursun devam edip etmeyeceği; etmesi halinde ne şekilde devam edeceği Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bir öğrenci aday gösterilmesi ve uygun görülmesi halinde birden fazla akademik dönemde destek bursu alabilir.

HABERLER