FA 152 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Moda Tasarımına Giriş
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FA 152
Bahar
1
6
4
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı
Dersin Amacı • Moda endüstrisi ve moda tasarımının bileşenleri konusunda bilgi sahibi olunması • Gelecek yıllardaki çalışmalara temel oluşturacak şekilde temel moda tasarımı ve giysi oluşturma becerilerinin geliştirilmesi • İnsan bedeni ve giysi üretimi arasındaki ilişkinin kavranması • Dikiş ve giysi üretim teknikleri konusunda bilgi ve el becerisi geliştirilmesi • Drapajın temel ilkelerini öğrenilmesi • Tasarım stüdyolarında zaman yönetimi becerilerinin ve verimliliğin geliştirilmesi • Kadın giyimi ve bu pazarı etkileyen önemli trendler konusunda bilgi kazanılması
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Moda tasarımına yönelik görsel bir araştırma gerçekleştirebilecekler
  • Moda tasarımı için gerekli olan sunum tekniklerini uygulayabilecekler
  • Tasarım geliştirme aşamasında mesleki bilgi ve becerilerini geliştirebilecekler
  • Sektörel gereklilikler doğrultusunda tasarım geliştirme, kalıp hazırlama ve giysi üretim süreçlerini içeren yüksek kaliteli moda ürünleri yaratımı konusunda deneyim kazanabilecekler
Tanımı Bu ders, tasarım fikrinin oluşturulma aşamasından, giysinin üretimi ve bedene uyumunun geliştirilmesine kadar uzanan moda tasarım süreçlerini içermektedir. Mesleki terminolojilere, tasarımın yaratıcı süreçlerine, kalıp hazırlama ve dikim çalışmalarına odaklanmaktadır. Ders, öğrencilerin giysi ve insan bedeni arasındaki ilişkiyi analiz ederek, giysi üretim bilgi ve becerisi edinmelerini sağlar. Dikiş makinesinin kullanımı ve temel dikim tekniklerinin öğrenilmesi de bu dersin kapsamında yer alır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 8/2 Öğrenciler ile tanışma Dersin, ders programının ve ders materyallerinin tanıtılması, öğrencilerin stüdyo kullanım kuralları konusunda bilgilendirilmesi
2 12/2 İnsan bedeni ve giysi ilişkisini anlamak 15/2 Moda endüstrisine, modanın bileşenlerine ve tasarım sürecine giriş Film gösterimi Önerilen okumalar: Sorger, R., Udale, J. (2006), “The Fundamentals of Fashion Design”, Ava Publishing. Fischer, A. (2009), “Basics: Fashion Design 03. Construction”, Ava Publishing. Joseph-Armstrong, H. (2013), “Draping for Apparel Design”, Fairchild Publications
3 19/2 Tasarım sürecine, moda araştırmasına ve mesleki fuarlara giriş Konsept geliştirme: Tasarım konseptleri üzerinden beyin fırtınası / görsel fikir haritası geliştirme Bireysel konseptlerin seçilmesi 22/2 Moodboard hazırlama (A3) Kütüphanede yer alan dergiler ve online moda kaynakları (style.com, vogue.com, vb.) ile ilgili fikir edinme Seivewright, S. (2012), “Basics: Fashion Design 01: Research and Design”, Ava PublishingJones, S.J. (2005), “Fashion Design”, Watson-Guptill Publications, NY. Sorger, R., Udale, J. (2006), “The Fundamentals of Fashion Design”, Ava Publishing.
4 26/2 Tasarım araştırması / Eskiz defteri hazırlığı Tekstil malzemelerine giriş (kumaş çeşitleri, kumaş manipülasyonu ve baskı teknikleri vb.) 1/3 Baskı atölyesi oryantasyonu Seivewright, S. (2012), “Basics: Fashion Design 01: Research and Design”, Ava PublishingHopkins, J. (2011), “Basics: Fashion Design 05: Fashion Drawing”, Ava PublishingJones, S.J. (2005), “Fashion Design”, Watson-Guptill Publications, NY. Tatham, C., Seaman, J. (2003), “Fashion Design Drawing Course” Barron’s.
5 5/3 Moda pazar segmentlerine giriş / film gösterimi 8/3 Giysi pazar araştırması Koleksiyon geliştirme: Moda örneklerinin seçilmesi Seivewright, S. (2012), “Basics: Fashion Design 01: Research and Design”, Ava PublishingHopkins, J. (2011), “Basics: Fashion Design 05: Fashion Drawing”, Ava PublishingJones, S.J. (2005), “Fashion Design”, Watson-Guptill Publications, NY. Tatham, C., Seaman, J. (2003), “Fashion Design Drawing Course” Barron’s.
6 12/3 Moda sunum tekniklerine giriş Koleksiyon geliştirme: Giysi varyasyonları ve tasarım detayları (etek ve üst beden) 15/3 Malzeme paftasının hazırlanması (A3) Seivewright, S. (2012), “Basics: Fashion Design 01: Research and Design”, Ava PublishingHopkins, J. (2011), “Basics: Fashion Design 05: Fashion Drawing”, Ava PublishingJones, S.J. (2005), “Fashion Design”, Watson-Guptill Publications, NY. Tatham, C., Seaman, J. (2003), “Fashion Design Drawing Course” Barron’s.
7 19/3 Moda drapajına giriş. Üst beden drapajı 22/3 Kalıbın düzenlenmesi, numune hazırlama Joseph-Armstrong, H. (2013), “Draping for Apparel Design”, Fairchild Publications
8 26/3 Etek drapajı 29/3 Kalıbın düzenlenmesi, numune hazırlama Joseph-Armstrong, H. (2013), “Draping for Apparel Design”, Fairchild Publications
9 2/4 Kalıp hazırlama (temel etek kalıbı hazırlama) 5/4 Dikiş egzersizleri – dikiş numuneleri Joseph-Armstrong, H. (2013), “Draping for Apparel Design”, Fairchild Publications
10 16/4 Kalıp hazırlama (etek) – Tasarım varyasyonları geliştirme 19/4 Dikiş egzersizleri – dikiş numuneleri Joseph –Armstrong, H. (2005), “Pattern Making for Fashion Design”, Prentice Hall. Kim, I., Uh, M. (2002), “Apparel Making in Fashion Design”, Fairchild Publications.
11 9/4 Kalıp hazırlama (etek) – Tasarım varyasyonları geliştirme 12/4 Dikiş egzersizleri – dikiş numuneleri Joseph –Armstrong, H. (2005), “Pattern Making for Fashion Design”, Prentice Hall. Kim, I., Uh, M. (2002), “Apparel Making in Fashion Design”, Fairchild Publications.
12 23/4 Ders yok 26/4 Gezi
13 30/4 Dikiş egzersizleri – dikiş numuneleri 3/5 Introduction to computer aided fashion design and pattern making tools Joseph –Armstrong, H. (2005), “Pattern Making for Fashion Design”, Prentice Hall. Kim, I., Uh, M. (2002), “Apparel Making in Fashion Design”, Fairchild Publications.
14 Final projesi – eteğin üretimi
15 Final projesi – eteğin üretimi
16 Öğrenci projelerinin sunulması Final sergisi tasarımı Fotoğraf stüdyosunda fotoğraf çekimi

 

Dersin Kitabı

Bu ders için bir ders kitabı bulunmamaktadır. Çıktılar ve okumalar haftalık olarak verilecektir.

Ek okumalara Blackboard sayfası üzerinden online erişilecektir.

Diğer Kaynaklar

Seivewright, S. (2012), “Basics: Fashion Design 01: Research and Design”, Ava Publishing

Hopkins, J. (2011), “Basics: Fashion Design 05: Fashion Drawing”, Ava Publishing

Jones, S.J. (2005), “Fashion Design”, Watson-Guptill Publications, NY. 

Tatham, C., Seaman, J. (2003), “Fashion Design Drawing Course” Barron’s.

Riegelman, N. (2006), “Colors for Modern Fashion”, 9 Heads Media.

Sorger, R., Udale, J. (2006), “The Fundamentals of Fashion Design”, Ava Publishing.

Wolff, C. (1999), “The Art of Manipulating Fabric”, Krause Publications.

Jackson, P. (2011),”Folding Techniques for Designers”, Laurence King Publishing.

Fischer, A. (2009), “Basics: Fashion Design 03. Construction”, Ava Publishing.

Joseph –Armstrong, H. (2005), “Pattern Making for Fashion Design”, Prentice Hall.

Joseph-Armstrong, H. (2013), “Draping for Apparel Design”, Fairchild Publications

Abling, B., Maggio, K. (2009), “Integrating Draping, Drafting and Drawing”, Fairchild Publications.

Kim, I., Uh, M. (2002), “Apparel Making in Fashion Design”, Fairchild Publications.

Amaden-Crawford, C. (2006), “A guide to Fashion Sewing”, Fairchild Publications.

 

Kütüphanedeki diğer dergiler

 

www.firstview.com

www.wgsn.com

www.wwd.com

www.fashion.about.com

www.hintmag.com

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
10
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
40
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
1
16
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
6
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
8
Ödev
1
8
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
22
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
20
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
210

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir tasarım koleksiyonunu tasarlamak ve gerçekleştirmek.

X
2

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygulamak.

X
3

Tasarım araştırmasına yönelik farkındalık geliştirmek ve bireysel olarak tasarım araştırmasını yürütmek.

X
4

Bir yabancı dili iyi ve gelişmiş  seviyede kullanmak.

X
5

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirmek.

X
6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel  konular, değişimler ve akımları tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izlemek, gözlemek ve analiz etmek.

X
7

Moda ve Tekstil Tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak.

X
8

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarının ve gelişmelerinin farkına varmak, bunları analiz etmek ve uygulamaya entegre etmek.

X
9

Akademik ve tasarım araştırmalarına süregiden bir analitik ve profesyonel yaklaşım geliştirmek.

X
10

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, kişisel yaşam boyu öğrenme tavrının öneminin ve ihtiyacının farkında olabilmek.

X
11

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında edindiği kuramsal  bilgileri anlamak, yorumlayabilmek ve  uygulamalı çalışmalarında kullanabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest