FA 202 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Moda Tasarım Stüdyosu: Koleksiyon I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FA 202
Bahar
2
6
5
10

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Moda tasarım geliştirme süreçleriyle ilişkili olarak araştırma becerilerini geliştirerek profesyonel düzeyde kavram geliştirme becerisi ortaya koymak. Ders kapsamında hazırlanan ödev kriterlerini yenilikçi, çağdaş, markanın ihtiyaçlarına uygun tasarım çözümleri ile birlikte yaratıcı bir biçimde yorumlamak. Moda tasarım ürünlerine yönelik araştırma ve etik konusunun öneminin farkındalığına yönelik konsept geliştirmek. 3 Boyutlu giysi yapısı ve üretimini anlamak ve geliştirmek. Bilgisayar destekli tasarım programlarının kavram geliştirme ve çalışmaların sunulduğu portfolyo sunumunda kullanıldığı bir ortam olarak tanıtılması. Tasarımları portfolyo oluşturmak amacıyla mevcut sunum tekniklerine göre geliştirmek.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Moda tasarım endüstrisinde mevcut konu ve trendlere karşı farkındalık sergilerler
  • Güncel etik konularının farkındalığının arttırılması için moda tasarımını kullanabilir.
  • Moda tasarımı açısından siluet kesim, kumaş ve yüzey gibi tüm açılarıyla inceleyip bunu detaylı bir kavramsal araştırma ile destekleyerek yaratıcı bir biçimde kavramsal tasarım geliştirebilir.
  • Bilgisayar destekli tasarımı işlerinin profesyonel biçimde geliştirilmesi ve sunulması amacıyla kullanabilir.
  • Oluşturdukları sketchbook, teknik çizim, sunum boardları illüstrasyon ve fotoğraflarda profesyonel sunum seviyesini korurlar
Tanımı Öğrenciler, giysi geliştirme ve üretimine yönelik deneysel yaklaşımlar inceleyebilecekler ve bunları deneyimleyebileceklerdir. Önceki dönemden devam ederek bu derste moda markalarının konumlandırılması ve farklı ürün segmentlerine göre marka yaratmak üzerine odaklanılacaktır. Öğrenciler mevcut markaları, ürün ailelerini ve markanın görsel kimliğini ve hedef pazarlarını analiz etmeye devam edecek ve markayı moda tasarımı konteksti içinde anladıktan sonra bu bilgileri kendi markasını yaratmada kullanacaktır. Öğrenciler ayrıca moda yayıncılığı endüstrisini inceleyecek ve bu alanda bir proje üzerinde çalışacaklardır. Bilgisayar destekli tasarım teknolojilerinin temel sunum aracı olarak benimsendiği ve profesyonel sunum tekniklerinin ortaya konduğu bir çalışma ortamı sağlanacaktır. Takım çalışması, iletişim becerileri, zamanın verimli planlanması konularında becerilerin gelişmesi beklenmektedir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Projeye Giriş / 3 Boyutlu Yapı ve Tasarım Geliştirme Abling, B., “Fashion Sketchbook”, Fairchild Publications, New York (2007) Ireland, J. P., “Encyclopaedia of fashion details”, Prentice Hall, (1987)Jenkyn Jones, S., “Fashion Design”, Laurence King Publishing Ltd, London, (2002) Reigelman, N., “9 Heads : a guide to fashion drawing”, Prentice Hall, (2001)Tain, L., “Portfolio presentation for fashion designers”, Fairchild Publications, New York (2003).
2 Kağıt katlama yöntemiyle deneysel tasarım geliştirme Abling, B., “Fashion Sketchbook”, Fairchild Publications, New York (2007) Ireland, J. P., “Encyclopaedia of fashion details”, Prentice Hall, (1987)Jenkyn Jones, S., “Fashion Design”, Laurence King Publishing Ltd, London, (2002)/ Aldrich, W. (2013) Fabrics and Pattern Cutting.
3 Deneysel Etek Drapajı Abling, B., “Fashion Sketchbook”, Fairchild Publications, New York (2007) Ireland, J. P., “Encyclopaedia of fashion details”, Prentice Hall, (1987)Jenkyn Jones, S., “Fashion Design”, Laurence King Publishing Ltd, London, (2002) / Aldrich, W. (2013) Fabrics and Pattern Cutting.
4 Projeye Giriş / Konsept Paftası Tasarımı Abling, B., “Fashion Sketchbook”, Fairchild Publications, New York (2007) Ireland, J. P., “Encyclopaedia of fashion details”, Prentice Hall, (1987)Jenkyn Jones, S., “Fashion Design”, Laurence King Publishing Ltd, London, (2002)/ Aldrich, W. (2013) Fabrics and Pattern Cutting.
5 Yüzey Baskı Tasarımı Çizimi / T-shirt tasarımı için baskı yerleştirme Okonkwo, Uche. (2007) Luxury Fashion Branding: Trends, Tactics, Techniques, New York, Palgrave Macmillan/ Hameide, K. (2011) Fashion Branding Unraveled, Fairchild/ Turngate, Mark (2005) Fashion Bramds: Brandings Style from Armani to Zara, UK, Kogan Page
6 Adobe Illustrator’da baskı tasarımı Okonkwo, Uche. (2007) Luxury Fashion Branding: Trends, Tactics, Techniques, New York, Palgrave Macmillan/ Hameide, K. (2011) Fashion Branding Unraveled, Fairchild/ Turngate, Mark (2005) Fashion Bramds: Brandings Style from Armani to Zara, UK, Kogan Page
7 Aksesuar Tasarımı Flynn, J. Z., Foster, I. M., Research Methods for the Fashion Industry Fairchild Pubns, (2009) / Collezioni Trends, Logos Publishing
8 Teknik Çizim / Ürün Kalıp Yapımı Burke, S., “Fashion Computing: Design Techniques And CAD”, Burke Publishing (2005) / Dawber, M. “New Fashion Illustration”. Page One Publishing Private Limited (2005) / Lazear, S., “Adobe Photoshop for Fashion Design”, Pearson Education, Inc., New Jersey(2010) / Tallon, K., “Digital Fashion Illustration with Photoshop and Illustrator”, Batsford (2008)/
9 Ürün dikimi & Bitim işlemleri
10 Ürün Bitim işlemleri / Teslim Burke, S., “Fashion Computing: Design Techniques And CAD”, Burke Publishing (2005) / Dawber, M. “New Fashion Illustration”. Page One Publishing Private Limited (2005) / Lazear, S., “Adobe Photoshop for Fashion Design”, Pearson Education, Inc., New Jersey(2010) / Tallon, K., “Digital Fashion Illustration with Photoshop and Illustrator”, Batsford (2008)/
11 Giriş/ Konsept/ Konsepte Yönelik güncel moda trendlerinin gözden geçirilmesi
12 Konsept Geliştirme &Kumaş Manipülasyonu Flynn, J. Z., Foster, I. M., Research Methods for the Fashion Industry Fairchild Pubns, (2009) / Ireland, J. P., “Encyclopaedia of fashion details”, Prentice Hall, (1987) / Hameide, K., “Fashion Branding Unraveled”, Fairchild (2011) / Jenkyn Jones, S., “Fashion Design”, Laurence King Publishing Ltd, London, (2002)
13 Tasarım Geliştirme / Teknik Çizim Aldrich, W. (2013) Fabrics and Pattern Cutting.
14 Ön kalıp üretimi Aldrich, W. (2013) Fabrics and Pattern Cutting.
15 Ön kalıbın gözden geçirilmesi Tain, L., “Portfolio presentation for fashion designers”, Fairchild Publications, New York (2003)
16 Final Giysisi

 

Dersin Kitabı Yukarıda listelenen kitaplar, Powerpoint sunumlar
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
50
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
8
128
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
30
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
17
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
285

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir tasarım koleksiyonunu tasarlamak ve gerçekleştirmek.

X
2

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygulamak.

X
3

Tasarım araştırmasına yönelik farkındalık geliştirmek ve bireysel olarak tasarım araştırmasını yürütmek.

X
4

Bir yabancı dili iyi ve gelişmiş  seviyede kullanmak.

X
5

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirmek.

X
6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel  konular, değişimler ve akımları tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izlemek, gözlemek ve analiz etmek.

X
7

Moda ve Tekstil Tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak.

X
8

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarının ve gelişmelerinin farkına varmak, bunları analiz etmek ve uygulamaya entegre etmek.

X
9

Akademik ve tasarım araştırmalarına süregiden bir analitik ve profesyonel yaklaşım geliştirmek.

X
10

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, kişisel yaşam boyu öğrenme tavrının öneminin ve ihtiyacının farkında olabilmek.

X
11

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında edindiği kuramsal  bilgileri anlamak, yorumlayabilmek ve  uygulamalı çalışmalarında kullanabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest