FA 204 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Moda Grafiği ve Sunumu
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FA 204
Bahar
0
6
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı
Dersin Amacı - Öğrencilere çeşitli bilgisayar destekli tasarım programlarını tanıtmak - Öğrencilerin, konsept ve tasarım çalışmalarını görsel olarak sunmadaki becerilerini geliştirmek - Öğrencilere moda tasarımının profesyonel biçimde teknik olarak sunumunu tanıtmak - CAD programını marka geliştirme, tasarım ve sunum için bir araç olarak kullanmak - Moda illüstrasyonlarının sunumunda daha kişisel, profesyonel ve kendine dönük bir yaklaşım geliştirmek - Kapsamlı ve profesyonel bir mesleki portföy geliştirmek
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Teknik çizim yoluyla giysi tasarımı ve tasarım fikirlerinin iletişimi konusunda daha geniş bir anlayış geliştirecek
  • Bilgisayar destekli tasarım kullanarak profesyonel teknik çizimler oluşturabilecektir
  • CAD kullanarak profesyonel tasarım ve boardlar oluşturabilecektir
  • Profesyonel bir marka tasarımını oluşturmak ve sunmak için CAD becerilerini kullanabilecektir
  • Mesleki bir portföy oluşturmak için dijital görsel iletişim tekniklerini kullanabilecektir
Tanımı Bu ders, daha profesyonel bir işçilik seviyesi ve tasarım fikirlerinin sunumu için mevcut becerileri geliştirecektir. Öğrencilerin yaratıcı görseller ve dijital medya araçlarını kullanarak fikirlerini yaratıcı bir şekilde iletebilme yeteneklerini geliştirmeyi, ve endüstrinin güncel gereksinimlerini karşılayacak becerileri geliştirmeyi amaçlıyor. Buna ek olarak öğrenciler, mesleki bir portföy olarak sunulabilecek, teknik çizim, ürün geliştirme, marka çözümü, illüstrasyon oluşturmak için gereken dijital görsel iletişim tekniklerini uygulayacaklardır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Photoshop : Giriş Temel Origami Board Düzeni Borrelli, L. “Fashion Illustration Now”. Thames & Hudson Ltd, London (2000) Burke, S., “Fashion Computing: Design Techniques And CAD”, Burke Publishing (2005) Dawber, M. “New Fashion Illustration”. Page One Publishing Private Limited (2005) Lazear, S., “Adobe Photoshop for Fashion Design”, Pearson Education, Inc., New Jersey(2010) Tallon, K., “Digital Fashion Illustration with Photoshop and Illustrator”, Batsford (2008)
2 Adobe Illustrator : Giriş ve Çizgi Çizimleri - Photoshop - Dergi Sayfa Düzeni Burke, S., “Fashion Computing: Design Techniques And CAD”, Burke Publishing (2005) Lazear, S., “Adobe Photoshop for Fashion Design”, Pearson Education, Inc., New Jersey(2010) Tallon, K., “Digital Fashion Illustration with Photoshop and Illustrator”, Batsford (2008)
3 Adobe Illustrator: Nesneleri Gruplandırma, Düzenleme & Basic T-shirt - Photoshop: Origami Board Düzeni için Tasarım Szkutnicka, B., “Technical Drawing for Fashion”. Laurence King Publishing (2010) Tallon, K., “Digital Fashion Illustration with Photoshop and Illustrator”, Batsford (2008)
4 Adobe Illustrator: Etek - Photoshop: T-shirt Grafik Tasarımı Szkutnicka, B., “Technical Drawing for Fashion”. Laurence King Publishing (2010) Tallon, K., “Digital Fashion Illustration with Photoshop and Illustrator”, Batsford (2008) Lazear, S., “Adobe Photoshop for Fashion Design”, Pearson Education, Inc., New Jersey(2010)
5 Adobe Illustrator: Baskı Tasarım, Canlı İzleme ve Canlı Boyama Özellikleri, Desen - Photoshop: T-shirt Grafik Tasarımı Szkutnicka, B., “Technical Drawing for Fashion”. Laurence King Publishing (2010) Tallon, K., “Digital Fashion Illustration with Photoshop and Illustrator”, Batsford (2008)
6 Adobe Illustrator: Denim - Photoshop: Rendering Szkutnicka, B., “Technical Drawing for Fashion”. Laurence King Publishing (2010) Tallon, K., “Digital Fashion Illustration with Photoshop and Illustrator”, Batsford (2008)
7 Adobe Illustrator SINAV Szkutnicka, B., “Technical Drawing for Fashion”. Laurence King Publishing (2010) Tallon, K., “Digital Fashion Illustration with Photoshop and Illustrator”, Batsford (2008)
8 Adobe Illustrator: Elbise Teknik Çizimi - Sunum Panosu Szkutnicka, B., “Technical Drawing for Fashion”. Laurence King Publishing (2010) Tallon, K., “Digital Fashion Illustration with Photoshop and Illustrator”, Batsford (2008)
9 Final Projesi: Baskı Szkutnicka, B., “Technical Drawing for Fashion”. Laurence King Publishing (2010) Tallon, K., “Digital Fashion Illustration with Photoshop and Illustrator”, Batsford (2008)
10 Final Projesi: Teknik Çizim Burke, S., “Fashion Computing: Design Techniques And CAD”, Burke Publishing (2005) Lazear, S., “Adobe Photoshop for Fashion Design”, Pearson Education, Inc., New Jersey(2010) Tallon, K., “Digital Fashion Illustration with Photoshop and Illustrator”, Batsford (2008)
11 Final Projesi: İllüstrasyon Burke, S., “Fashion Computing: Design Techniques And CAD”, Burke Publishing (2005) Lazear, S., “Adobe Photoshop for Fashion Design”, Pearson Education, Inc., New Jersey(2010) Tallon, K., “Digital Fashion Illustration with Photoshop and Illustrator”, Batsford (2008)
12 Final Projesi: Sunum Panosu Burke, S., “Fashion Computing: Design Techniques And CAD”, Burke Publishing (2005) Lazear, S., “Adobe Photoshop for Fashion Design”, Pearson Education, Inc., New Jersey(2010) Tallon, K., “Digital Fashion Illustration with Photoshop and Illustrator”, Batsford (2008)
13 Final Projesi: Sunum Panosu Szkutnicka, B., “Technical Drawing for Fashion”. Laurence King Publishing (2010) Tallon, K., “Digital Fashion Illustration with Photoshop and Illustrator”, Batsford (2008)
14 Final Projesi: Sunum Panosu Szkutnicka, B., “Technical Drawing for Fashion”. Laurence King Publishing (2010) Tallon, K., “Digital Fashion Illustration with Photoshop and Illustrator”, Batsford (2008)
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Yukarıdaki listede adı geçen kitaplar, PowerPoint sunumları ve websitesindeki ders ile ilgili bilgiler.
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
1
40
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
0
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
6
Sınıf Dışı Ders Çalışması
3
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
15
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
140

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir tasarım koleksiyonunu tasarlamak ve gerçekleştirmek.

X
2

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygulamak.

X
3

Tasarım araştırmasına yönelik farkındalık geliştirmek ve bireysel olarak tasarım araştırmasını yürütmek.

X
4

Bir yabancı dili iyi ve gelişmiş  seviyede kullanmak.

X
5

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirmek.

X
6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel  konular, değişimler ve akımları tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izlemek, gözlemek ve analiz etmek.

X
7

Moda ve Tekstil Tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak.

X
8

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarının ve gelişmelerinin farkına varmak, bunları analiz etmek ve uygulamaya entegre etmek.

X
9

Akademik ve tasarım araştırmalarına süregiden bir analitik ve profesyonel yaklaşım geliştirmek.

X
10

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, kişisel yaşam boyu öğrenme tavrının öneminin ve ihtiyacının farkında olabilmek.

X
11

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında edindiği kuramsal  bilgileri anlamak, yorumlayabilmek ve  uygulamalı çalışmalarında kullanabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest