FA 206 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Moda Tarihi ve Kültürü
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FA 206
Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı 1. 21. yüzyıl modasına daha geniş bir çerçeveden bakabilmeyi sağlamak 2. tasarım araştırmasında retro bakışın önemini sağlamak 3. çağdaş moda akımlarında yer alan sosyal ve kültürel hareketlerin eleştirel analizini yapabilmek
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler 19. yüzyıldan sonra oluşan giysilerdeki tarihsel ve kültürel gelişmelere ilişkin temel terminolojileri tanımlayabileceklerdir.
  • Öğrenciler 19. yüzyıldan sonra giysiler üzerinde oluşan tarihsel değişimleri ve gelişimleri analiz edebileceklerdir.
  • Öğrenciler giysileri farklı sosyal, eleştirel, politik ve tarihsel bakış açıları ile değerlendirebileceklerdir.
  • Öğrenciler giysi tarihini değiştiren önemli ikon figürleri, önemli olayları ve değişen silüetleri tanımlayabileceklerdir.
  • Öğrenciler eğitimleri sırasındaki tasarım pratiklerine ve projelerine uygulayabilecekleri retrospektif yaklaşımları tanımlayabileceklerdir.
Tanımı Bu derste 19. yüzyıl sonrasında yer alan tarihsel giysinin ve moda kavramının temel terminolojisi ve formları tasarım pratiğinin tarihsel araştırma ile kullanımının öneminin farkında olarak ele alınır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 19. Yüzyılın sonları/ Bustle dönemi Watching films; Portrait of a Woman, Moulin RougeChapter 9, Laver, James, A Concise History of Fashion, Thames and Hudson, 1992,p.177213
2 La Belle Epoque “Güzel Dönem” Chapter 9, Laver, James, A Concise History of Fashion, Thames and Hudson, 1992,p.177213
3 Orientalizm ve Zenginlik Chapter 9, Laver, James, A Concise History of Fashion, Thames and Hudson, 1992,p.177213
4 Caz Çağı ve Cinsiyet Rollerinin Sorgulanması Watching the film; Great Gatsby , Chanel Chapter 9, Laver, James, A Concise History of Fashion, Thames and Hudson, 1992,p.177213
5 İki Savaş Arasında / Feminen duruş Chapter 9, Laver, James, A Concise History of Fashion, Thames and Hudson, 1992,p.177213
6 II. Dünya Savaşı / Üniforma giysiler Chapter 10, Laver, James, A Concise History of Fashion, Thames and Hudson, 1992,p.252292
7 Savaş sonrası ortam & Yeni Görünüm Chapter 10, Laver, James, A Concise History of Fashion, Thames and Hudson, 1992,p.252292Watching films; Funny Face , Breakfast in Tiffany
8 Vize
9 Uzay Çağı ve Sokak Modası Chapter 10, Laver, James, A Concise History of Fashion, Thames and Hudson, 1992,p.252292Watching the film; Factory Girl, Space Odyssey 2001, Barbarella
10 Gerçeklik Acıtır: Modanın Devinimi Chapter 10, Laver, James, A Concise History of Fashion, Thames and Hudson, 1992,p.252292Watching the film; Sid and Nancy
11 Tüketici Çağı: Başarı için Giyinmek Watching the film; American JigoloChapter 10, Laver, James, A Concise History of Fashion, Thames and Hudson, 1992,p.252292
12 Altkültür çalışması sunumları
13 Bilgi Çağı Watching films; Matrix, Minority Report Chapter 10, Laver, James, A Concise History of Fashion, Thames and Hudson, 1992,p.252292
14 Milenyum Modası Chapter 10, Laver, James, A Concise History of Fashion, Thames and Hudson, 1992,p.252292
15 Final
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Yukarıda Aşağıda belirtilen kitap bölümleri, power point sunumları, müze ziyaretleri, filmler
Diğer Kaynaklar Concise History of Costume and Fashion by James Laver History of 20th Century Fashion by Elizabeth Ewing A Survey of Historic Costume by Phyllis Tortora and Keith Eubank A Century of Fashion by Francois BaudotFashion Today by Collin Mc Dowell Icons of Fashion by Gerda Buxhaum Street Style by Ted Polhemus A History of Fashion by Gertrud Lehnert Periodicals : Vogue, Elle , ID , Kult , Face , Fashion Theory, Surface, Wall Paper, Trendsetter, Band

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
1
20
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
3
Arazi Çalışması
1
8
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
4
Final / Sözlü Sınav
1
5
    Toplam
110

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir tasarım koleksiyonunu tasarlamak ve gerçekleştirmek.

X
2

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygulamak.

X
3

Tasarım araştırmasına yönelik farkındalık geliştirmek ve bireysel olarak tasarım araştırmasını yürütmek.

X
4

Bir yabancı dili iyi ve gelişmiş  seviyede kullanmak.

X
5

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirmek.

X
6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel  konular, değişimler ve akımları tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izlemek, gözlemek ve analiz etmek.

X
7

Moda ve Tekstil Tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak.

X
8

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarının ve gelişmelerinin farkına varmak, bunları analiz etmek ve uygulamaya entegre etmek.

X
9

Akademik ve tasarım araştırmalarına süregiden bir analitik ve profesyonel yaklaşım geliştirmek.

X
10

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, kişisel yaşam boyu öğrenme tavrının öneminin ve ihtiyacının farkında olabilmek.

X
11

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında edindiği kuramsal  bilgileri anlamak, yorumlayabilmek ve  uygulamalı çalışmalarında kullanabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest