FA 208 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kalıp Hazırlama ve Dikim Becerileri II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FA 208
Bahar
2
2
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı 1. İki boyutlu kalıp hazırlama yöntemi ile ilgili becerileri geliştirmek. 2. Dikiş makinaları, dikim teknikleri ve giysi yapımı ile ilgili olarak öğrencilerin bilgi birikimini arttırmak ve becerilerini geliştirmek. 3. Öğrencilerin giysi üretim yöntemleri ile ilgili bilgilerini arttırarak tasarımlarındaki yaratıcılıklarını geliştirmek. 4. Öğrencilerin malzeme bilgilerini geliştirmek, bu bilgilerini üretim tekniklerinde en uygun şekilde kullanmalarını sağlamak. 5. Farklı giysi gruplarından örnekler ile temel giysi kalıpları ve model geliştirme ile ilgili bilgilerini arttırmak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Temel kalıp hazırlama yöntemlerini kullanarak pantolon, tişört ve gömlek kalıbı hazırlayabilirler.
  • Farklı pantolon, tişört ve gömlek modelleri geliştirebilirler.
  • Pantolon, tişört ve gömlek dikebilirler.
  • Kendi vücut ölçülerini alarak pantolon ve gömlek kalıbı hazırlayabilirler.
  • Düz dikiş, overlok ve reçme makinalarını kullanabilirler.
Tanımı Bütün bir ürünü anlayarak yaratıcılıklarını geliştirmek için öğrencilerin dikim ve kalıp hazırlama konusundaki becerilerini geliştirmeleri sağlanır. Öğrenciler iki boyutlu kalıp hazırlama tekniklerini kullanarak veya manken üzerinde model uygulaması yaparak kendi modellerini oluşturmaya çalışırlar. Bu ders kapsamında ürün grubu olarak pantolon, tişört ve gömlek model uygulamaları verilmektedir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders tanıtımı Ders için gerekli malzemeler Stüdyo kurallarının tanıtılması Elbise drapajı
2 Pantolon temel kalıbı Ön pantolon kalıbında cep dikimi Joseph- Armstrong, H.,(2005), “Pattern making for fashion design”, Prentice Hall.
3 Kol model uygulaması Kol dikimi Joseph- Armstrong, H.,(2005), “Pattern making for fashion design”, Prentice Hall.
4 Yarasa kol kalıbı Kol dikimi Joseph- Armstrong, H.,(2000), “Draping for apparel design”, Fairchild Publications.
5 Yaka çeşitleri Bebe yaka dikimi Karpuz kol dikimi Joseph- Armstrong, H.,(2000), “Draping for apparel design”, Fairchild Publications.
6 Pantolon tanımı ve çeşitleri Pantolon temel kalıbı Ön pantolon kalıbında cep dikimi Yeşilpınar,S.,2006. Giysi Kalıpçılığı I, Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil, Hazır giyim ve Boya Araştırma Uygulama Merkezi Yayınları
7 Pileli pantolon Patletli fermuar dikimi Conta dikimi Takma cep dikimi Yeşilpınar,S.,2006. Giysi Kalıpçılığı I, Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil, Hazır giyim ve Boya Araştırma Uygulama Merkezi Yayınları Eberle, H. et al,2004. Clothing Techonology, Verlag Europa.
8 Kot pantolon Şort dikimi Yeşilpınar,S.,2006. Giysi Kalıpçılığı I, Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil, Hazır giyim ve Boya Araştırma Uygulama Merkezi Yayınları
9 Öğrencilerin kendi vücut ölçülerine göre pantolon kalıplarını hazırlaması / Şort Teslimi
10 Pantolon dikimi
11 Tişört temel kalıbı Reçme makinasının öğretilmesi Pantolon teslimi Aldrich, W.,(2004) “Metric pattern cutting”, Wiley Blackwell.
12 Reglan kollu tişört kalıbı Tişört dikimi Aldrich, W.,(2004) “Metric pattern cutting”, Wiley Blackwell.
13 Gömlek temel kalıbı Yaka ve manşet dikimi Tişört teslimi Aldrich, W.,(2004) “Metric pattern cutting”, Wiley Blackwell.
14 Gömlek dikimi AmadenCrawford, C., (2006) “ A guide to fashion sewing” Fairchild Publications.
15 Gömlek dikimi AmadenCrawford, C., (2006) “ A guide to fashion sewing” Fairchild Publications.
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Yeşilpınar,S.,2006. “Giysi Kalıpçılığı I”, Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil, Hazır Giyim ve Boya Araştırma Uygulama Merkezi Yayınları, Aldrich, W.,(2004) “Metric pattern cutting”, Wiley Blackwell. Joseph- Armstrong, H.,(2005), “Pattern making for fashion design”, Prentice Hall. Joseph- Armstrong, H.,(2000), “Draping for apparel design”, Fairchild Publications. Kim, I.,Uh,M.,(2002) “Apparel making in fashion design”, Fairchild Publications. AmadenCrawford, C., (2006) “ A guide to fashion sewing” Fairchild Publications. Shaeffer, C. (2001) “ Couture sewing techniques” Eberle, H. et al,2004. Clothing Techonology, Verlag Europa.
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
4
90
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
12
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
4
11
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir tasarım koleksiyonunu tasarlamak ve gerçekleştirmek.

X
2

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygulamak.

X
3

Tasarım araştırmasına yönelik farkındalık geliştirmek ve bireysel olarak tasarım araştırmasını yürütmek.

X
4

Bir yabancı dili iyi ve gelişmiş  seviyede kullanmak.

X
5

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirmek.

X
6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel  konular, değişimler ve akımları tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izlemek, gözlemek ve analiz etmek.

X
7

Moda ve Tekstil Tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak.

X
8

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarının ve gelişmelerinin farkına varmak, bunları analiz etmek ve uygulamaya entegre etmek.

X
9

Akademik ve tasarım araştırmalarına süregiden bir analitik ve profesyonel yaklaşım geliştirmek.

X
10

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, kişisel yaşam boyu öğrenme tavrının öneminin ve ihtiyacının farkında olabilmek.

X
11

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında edindiği kuramsal  bilgileri anlamak, yorumlayabilmek ve  uygulamalı çalışmalarında kullanabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest