FA 311 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Ayakkabı ve Çanta Tasarımı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FA 311
Güz/Bahar
2
2
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Moda aksesuarları tasarımı ve prototip üretimine ağırlıklı olarak yer veren uygulamalı bir derstir.Ders kapsamında trend araştırması kavram/ tasarım geliştirme , uygun malzeme seçimi, kalıp uygulama ve dikim teknikleri ve uygun işlevsel ve dekoratif aksesuarlarla ürün bitim işlemleri uygulanarak çağdaş tasarım ürünleri ve moda görünümün tamamlayıcısı olarak aksesuar koleksiyonu yaratılması amaçlanır. Tasarım stüdyosunda kazanılan bilgi ve beceriler ayakkabı ve çanta tasarımı konusunda uzmanlaşmış firma ziyaretleri ve seminerlerle desteklenir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • • Moda görünüm yaratmada aksesuarların rölünü anlayarak aksesuarlar ve giysiler arasındaki ilişkiyi kavrayabileceklerdir.
  • • Uygun malzeme ve üretim tekniklerini uygulayarak 3 boyutlu moda ürünleri yaratmak konusundaki yeteneklerini geliştirebileceklerdir.
  • • İnsan ölçeği doğrultusunda 3 boyutlu bir moda ürününü çizgi, hacim ve kompozisyon olarak geliştirmenin temel ilkelerini edinebileceklerdir.
  • • Aksesuar koleksiyonlarını sunabilme konusunda tasarım araştırması, tasarım geliştirme, illüstrasyon ve 3 boyutlu modelleme gibi profesyonel becerilerle donatılacaklardır.
  • • Moda görünümleri tamamlamak için gerekli olan stilizasyon yeteneklerini moda aksesuarların tasarımı ve temsiliyeti ile geliştirebileceklerdir.
Tanımı Bu ders özellikle tekstil/ giysi aksesuarları ve deri aksesuarlar kapsamında moda aksesuarları tasarımı alanında uzmanlaşmayı öneren bir program içermektedir. Aksesuar tasarımının spesifik yöntemleri izlenerek, tasarım alternatfileri geliştirmek için süreli yayınlar, fuar gözlemleri ve pazar gözlemleri doğrultusunda trend analizi ve araştırmaları değerlendirilir. Trend araştırması ve kavramsal çerçeveyi içeren tasarım süreci her projede yaratıcı katalog yada hikaye panosuna aktarılır. Ders kapsamında tasarlanan tüm proje ve koleksiyonlar moda görünümü tamamlayan bir stilizasyon çalışması ile sunulur.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Aksesuarlar ve giysiler arasındaki ilişkiye bakış
2 Moda aksesuarları üzerine trend araştırması Yaratıcı katalog veya hikaye panosu
3 Aksesuar koleksiyonu için kavramsal çerçeve; a.bir tasarım yarışması kapsamında; Yaratıcı katalog veya hikaye panosuna devam
4 Kavramsal çerçeve ve Tasarım Geliştirme Sunum ( 1. ödev)
5 Şapka tasarımı ( konsept, tasarım geliştirme , malzeme seçimi) Yaratıcı katalog veya hikaye panosu
6 Şapka tasarımı ( Prototip, üretim ve bitim ) Sunum ( 2. ödev)
7 Çanta tasarımı ( trend araştırması , tasarım geliştirme , malzeme seçimi) Yaratıcı katalog veya hikaye panosu
8 Deri aksesuar firmasının üretim tesisine ziyaret Teknik gezi
9 Çanta tasarımı (Prototip, üretim ve bitim) Sunum ( 3. ödev)
10 Final projesine giriş : Stilizasyon+ Eldiven tasarımı Atölyesi (araştırma, taslak ve prototip) Malzeme temini
11 Geridönüşüm aksesuar tasarım atölyesi Malzeme temini
12 Ayakkabı tasarımına giriş ( Konuk konuşmacı) (Atölyenin çıktıları)
13 Ayakkabı tasarımı ( trend araştırması, kavramsal çerçeve, tasarım taslakları ) Yaratıcı katalog veya hikaye panosu
14 Ayakkabı tasarımı ( tasarım geliştirme, taslak prototip, malzeme seçimi, illüstrasyonlar) Yaratıcı katalog veya hikaye panosuna devam
15 Ayakkabı tasarımının tamamlanması + ayakkabı üreticisine ziyaret Sunum ( 4. ödev)
16 Stilizasyon için koleksiyonun gözden geçirilmesi Stilizasyon önerisi

 

Dersin Kitabı
Diğer Kaynaklar Önerilen tasarım süreli yayınları ve websiteleri

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
60
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Çalıştay
1
10
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
12
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
14
Çalıştay
1
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
110

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir tasarım koleksiyonunu tasarlamak ve gerçekleştirmek.

X
2

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygulamak.

X
3

Tasarım araştırmasına yönelik farkındalık geliştirmek ve bireysel olarak tasarım araştırmasını yürütmek.

X
4

Bir yabancı dili iyi ve gelişmiş  seviyede kullanmak.

X
5

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirmek.

X
6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel  konular, değişimler ve akımları tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izlemek, gözlemek ve analiz etmek.

X
7

Moda ve Tekstil Tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak.

X
8

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarının ve gelişmelerinin farkına varmak, bunları analiz etmek ve uygulamaya entegre etmek.

X
9

Akademik ve tasarım araştırmalarına süregiden bir analitik ve profesyonel yaklaşım geliştirmek.

X
10

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, kişisel yaşam boyu öğrenme tavrının öneminin ve ihtiyacının farkında olabilmek.

X
11

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında edindiği kuramsal  bilgileri anlamak, yorumlayabilmek ve  uygulamalı çalışmalarında kullanabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest