FA 401 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Moda Trendleri ve Öngörüsü
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FA 401
Güz/Bahar
2
2
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Global ölçekte potensiyel moda pazarlarının ve tüketici kitlelerinin nasıl oluştuğuna ışık tutmak; bu pazarlara yönelik tasarım konseptleri geliştirme süreçlerini, tasarım ve tüketim eğilimlerini belirleyen faktörleri kavramak; moda ticaretinde öngörme ve geleceği yönlendirmeye yönelik dinamikleri ve uygulamaları, moda kavramlarına ve moda endüstrisindeki vaka analizlerine yönelik görsel araştırmalarla incelemek
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • • moda ve trendlerin işleyiş mekanizmasıyla ilgili uygulamalar yapabileceklerdir.
  • • trendleri tanımlayabilecek, analiz ve sentezini yapabileceklerdir.
  • • moda bilgisinin temelini inşa eden modanın temel kavramlarını, çağdaş moda kültürü ve güncel moda eğilimleri açısından görselleştirebilecekler ve yorumlayabileceklerdir.
  • • sosyal , kültürel ve artistik olguları ve moda ve tasarım endüstrisi üzerindeki etkileri açısından gözlemleyebilecek ve yorumlayabileceklerdir.
  • • moda ve tasarım endüstrisindeki gelişmeleri hızlı okuma, gözlemlemleme, görselleştirme ve ifade etme yeteneklerini geliştirebileceklerdir.
  • • moda ve tasarım endüstrilerinde etkin olabileceklerini öngördükleri kreatif bir yönelimi profesyonel sunum teknikleriyle ifade edebileceklerdir.
Tanımı Öğrenciler dersin ilk bölümünde moda kavramlarını tasarım dili ile görselleştirmeye çalışırlar. Bu doğrultuda moda kavramlarını içeren tasarım dilini dönüştüren ve dünyada tasarım eğilimlerini işaretleyen hikâye panoları oluştururlar. İkinci bölümde gelecek moda sezonunun eğilimlerini belirleyen bir trend projesi oluştururlar

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Dersin tanıtımı ve gerekli malzemelerin duyurulması
2 Moda Mekanizması: Moda, Trend ve Stil Anlatım: Fashion Forecasting, Evelyn Brannon, Fairchild pub. 2010.,Changing fashion : a critical introduction to trend analysis and meaning,Annette Lynch, Berg pub, 2007.,The Trend Forecaster’s Handbook, Martin Raymond, Laurence King, 2010, Pazar/ vitrin analizleri ve güncel moda dergileri +Ödev I: konuyla ilgili hikaye panolarının hazırlanması
3 Trend Analizi+ Modanın nedenleri Ödev I in sunumu+Anlatım:Fashion classics from Carlyle to Barthes, Michael Carter,Bloomsbury academic pub., 2003., Fashion as Communication, Malcolm Barnard,Routledge, 2002 +Ödev II: konuyla ilgili hikaye panolarının hazırlanması
4 Modanın Yaşam Döngüsü: Trendin gelişimi Ödev II’nin sunumu+ anlatım: Fashion Forecasting, Evelyn Brannon, Fairchild pub. 2010., Changing fashion : a critical introduction to trend analysis and meaning,Annette Lynch, Berg pub, 2007., The Trend Forecaster’s Handbook, Martin Raymond, Laurence King, 2010.,Fashion Trends, Eundeok Kim, Ann Marie Forie ve Hyejeong Kim, Berg pub, 2011: Ödev III: konuyla ilgili hikaye panolarının hazırlanması
5 Öngörü ve Geriye Bakış Ödev III’ün sunumu +anlatım: Fashion Forecasting, Evelyn Brannon, Fairchild pub. 2010., Changing fashion : a critical introduction to trend analysis and meaning,Annette Lynch, Berg pub, 2007., The Trend Forecaster’s Handbook, Martin Raymond, Laurence King, 2010.,Fashion Trends, Eundeok Kim, Ann Marie Forie ve Hyejeong Kim, Berg pub, 2011+ Ödev IV: konuyla ilgili hikaye panosunun hazırlanması
6 Moda pazarları ve düzeyleri Ödev IV’ün sunumu+ anlatım: Fashion Forecasting, Evelyn Brannon, Fairchild pub. 2010., Changing fashion : a critical introduction to trend analysis and meaning,Annette Lynch, Berg pub, 2007., The Trend Forecaster’s Handbook, Martin Raymond, Laurence King, 2010.,Fashion Trends, Eundeok Kim, Ann Marie Forie ve Hyejeong Kim, Berg pub, 2011.,Fashion and Its Social Agendas: Class, Gender and Identity in Clothing,Diana Crane, University of Chicago press, 2000+ Ödev V: konuyla ilgili hikaye panolarının hazırlanması
7 Moda Tüketicisi ve yaşam biçimi analizi Ödev V’in sunumu+anlatım: Fashion and Its Social Agendas: Class, Gender and Identity in Clothing ,Diana Crane ,University of Chicago press, 2000., Changing fashion : a critical introduction to trend analysis and meaning,Annette Lynch, Berg pub, 2007.,Lifestyles, David Chaney, Routledge, 1996: Ödev VI: konuyla ilgili hikaye panolarının hazırlanması
8 Modanın Benimsenme Süreçleri Ödev VI’nın sunumu+ anlatım: Fashion and Its Social Agendas: Class, Gender and Identity in Clothing ,Diana Crane ,University of Chicago press, 2000., Changing fashion : a critical introduction to trend analysis and meaning,Annette Lynch, Berg pub, 2007, The Trend Forecaster’s Handbook, Martin Raymond, Laurence King, 2010.,Fashion Trends, Eundeok Kim, Ann Marie Forie ve Hyejeong Kim, Berg pub, 2011 Fashion classics from Carlyle to Barthes, Michael Carter,Bloomsbury academic pub., 2003., Fashion as Communication, Malcolm Barnard,Routledge, 2002, + Ödev VII: konuyla ilgili hikaye panolarının hazırlanması+ Tüm hikaye panolarının bulunduğu dosyanın hazırlanması
9 Final Projesine Giriş Ödev VII’nin sunumu +Önceki yılların trend sunumlarından örnekler
10 Geleceği Öngörmek: Kültürel Etkiler Ödev I-VII arası hikaye panolarının olduğu dosyanın teslimi +Modayı etkileyen sosyal ve kültürel faktörlerin analizi: güncel sanat, edebiyat, sinema ,müzik eğilimleri& yaşam biçimi analizleri
11 Kavramsal Çerçeve Trendin ana temasının ve kavramsal çerçevesinin belirlenmesi: hikaye panosu
12 Sektörel Tanım ve Moda haritası Trendin belirlenen sektörde ulusal ve uluslararası pazardaki etkisinin araştırılması
13 Görünüm: Stil, Renk , çizgi, kumaş ve aksesuar eğilimleri Trendin içinde bulunduğumuz sezon açısından güçlü bir eğilim olduğunun kanıtlanması: moda merkezlerindeki defileler , dergi ve bloglardan trending görünümünün belirlenmesi
14 Trendin Sunumu: İletişim Sunum teknikleri ve trendin anlatımı üzerine çalışma
15 Proje Sunumu: Final değerlendirmeleri Multimedia ortamda hazırlanan trend projesinin sunumu ve degerlendirmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Dersin Kitabı Yok
Diğer Kaynaklar Promostyl, Peclers Magazines:Arredamento,Burda,Tasarım,Bambini Collezioni & 03 Baby,BloomA View of Flowers,Blueprint,Book Moda Uomo,Collezioni Accessori / Sup:Bag Collezioni Shoes,Collezioni DonnaCollezioni Donna Alta Moda,Collezioni DonnaCollezioni Houte Couture,Collezioni DonnaCollezioni Pret A Porter,Collezioni Trends,Domus,Modo,Mood,Textile View Magazine,Uomo Collezioni,Uomo Vogue (L'),View on Color/ Incorps/ Inview,Vogue Italia,Wired,Zoom On Fashion Trends

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
7
40
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
8
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
7
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
1
11
    Toplam
110

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir tasarım koleksiyonunu tasarlamak ve gerçekleştirmek.

X
2

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygulamak.

X
3

Tasarım araştırmasına yönelik farkındalık geliştirmek ve bireysel olarak tasarım araştırmasını yürütmek.

X
4

Bir yabancı dili iyi ve gelişmiş  seviyede kullanmak.

X
5

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirmek.

X
6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel  konular, değişimler ve akımları tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izlemek, gözlemek ve analiz etmek.

X
7

Moda ve Tekstil Tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak.

X
8

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarının ve gelişmelerinin farkına varmak, bunları analiz etmek ve uygulamaya entegre etmek.

X
9

Akademik ve tasarım araştırmalarına süregiden bir analitik ve profesyonel yaklaşım geliştirmek.

X
10

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, kişisel yaşam boyu öğrenme tavrının öneminin ve ihtiyacının farkında olabilmek.

X
11

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında edindiği kuramsal  bilgileri anlamak, yorumlayabilmek ve  uygulamalı çalışmalarında kullanabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest