FA 411 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Moda Fotoğrafçılığı ve Stilizasyonu
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FA 411
Güz/Bahar
2
2
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Moda fotoğrafçılığını ve stilizasyon kavramını anlamak Moda ürünlerinin görselleştirilmesini sağlamak ve analiz etmek Geleceğe yönelik yönlendirici eğilimler kazandırmak
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler moda fotoğrafçılığı ve stilizasyon konusuna ait temel terminolojiyi tanımlayabileceklerdir.
  • Öğrenciler moda ürünlerinin görselleştirilmesini sağlayabilecek ve bunu da analiz edebileceklerdir.
  • Öğrenciler moda fotoğrafçılığındaki geleceğe yönelik eğilimleri gözlemleyip analiz edebileceklerdir.
  • Öğrenciler kendi tasarım yaklaşımlarıyla bağlantılı olarak kendi fotoğrafik konseptlerini planlayıp tasarlayabileceklerdir.
  • Öğrenciler kendi yaratıcı ve eleştirel pratikleriyle bağlı olan teknik ve profesyonel becerilerini tanımlayıp analiz edebileceklerdir.
Tanımı Bu ders teknik özellikleri de içerecek şekilde öğrencilere moda fotoğrafçılığının ve stilizasyon çalışmalarının uygulamalı dijital çalışmalarla aktarılmasını içerir ve bu yönde çalışmalar yaptırır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Fotoğrafın Gelişimi   Art, design and fashion magazines like; Vogue, ID, Face, Another Magazine, W, Dazed&Confused, Elle, Luomo, Colors, WAD.
2 Temel tanımlar :Fotoğraf Makineleri, objektifler,diafram,enstantane ve net alan derinliği, Işık Kaynakarı,Gün Işığı, yapay ışık   Art, design and fashion magazines like; Vogue, ID, Face, Another Magazine, W, Dazed&Confused, Elle, Luomo, Colors, WAD.
3 Moda Fotoğrafçılığı ve Styling konusuna temel bakış   Art, design and fashion magazines like; Vogue, ID, Face, Another Magazine, W, Dazed&Confused, Elle, Luomo, Colors, WAD.
4 Fotoğraf ve Kompozisyon   Art, design and fashion magazines like; Vogue, ID, Face, Another Magazine, W, Dazed&Confused, Elle, Luomo, Colors, WAD.
5 Moda Fotoğrafçılığının Tarihi   Art, design and fashion magazines like; Vogue, ID, Face, Another Magazine, W, Dazed&Confused, Elle, Luomo, Colors, WAD.
6 Çekim Çalışması/Ödev   Art, design and fashion magazines like; Vogue, ID, Face, Another Magazine, W, Dazed&Confused, Elle, Luomo, Colors, WAD.
7 Ödevin değerlendirilmesi   Art, design and fashion magazines like; Vogue, ID, Face, Another Magazine, W, Dazed&Confused, Elle, Luomo, Colors, WAD.
8 Moda Fotoğrafında trend ve etkilerin analizi   Art, design and fashion magazines like; Vogue, ID, Face, Another Magazine, W, Dazed&Confused, Elle, Luomo, Colors, WAD.
9 Moda Fotoğrafına deneysel yaklaşımlar   Art, design and fashion magazines like; Vogue, ID, Face, Another Magazine, W, Dazed&Confused, Elle, Luomo, Colors, WAD.
10 Moda Fotoğrafında deneysel yaklaşım ve fotoğraf uygulama   Art, design and fashion magazines like; Vogue, ID, Face, Another Magazine, W, Dazed&Confused, Elle, Luomo, Colors, WAD.
11 Çekim Çalışması   Art, design and fashion magazines like; Vogue, ID, Face, Another Magazine, W, Dazed&Confused, Elle, Luomo, Colors, WAD.
12 Çekim analizi   Art, design and fashion magazines like; Vogue, ID, Face, Another Magazine, W, Dazed&Confused, Elle, Luomo, Colors, WAD.
13 Proje Teslim   Art, design and fashion magazines like; Vogue, ID, Face, Another Magazine, W, Dazed&Confused, Elle, Luomo, Colors, WAD.
14 Proje Değerlendirme   Art, design and fashion magazines like; Vogue, ID, Face, Another Magazine, W, Dazed&Confused, Elle, Luomo, Colors, WAD.
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı   Art, design and fashion magazines like; Vogue, ID, Face, Another Magazine, W, Dazed&Confused, Elle, Luomo, Colors, WAD.
Diğer Kaynaklar Art, design and fashion magazines like;www.ervinolaf.com, www.simonrasmussen.com, www.vspublications.com, www.calikartel.com,  www.foammagazine.nl, www.simonladefoged.com, www.showstudio.com, www.studio44b.com

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
40
Proje
2
60
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
17
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
4
Proje
2
2
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
106

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir tasarım koleksiyonunu tasarlamak ve gerçekleştirmek.

X
2

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygulamak.

X
3

Tasarım araştırmasına yönelik farkındalık geliştirmek ve bireysel olarak tasarım araştırmasını yürütmek.

X
4

Bir yabancı dili iyi ve gelişmiş  seviyede kullanmak.

X
5

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirmek.

X
6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel  konular, değişimler ve akımları tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izlemek, gözlemek ve analiz etmek.

X
7

Moda ve Tekstil Tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak.

X
8

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarının ve gelişmelerinin farkına varmak, bunları analiz etmek ve uygulamaya entegre etmek.

X
9

Akademik ve tasarım araştırmalarına süregiden bir analitik ve profesyonel yaklaşım geliştirmek.

X
10

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, kişisel yaşam boyu öğrenme tavrının öneminin ve ihtiyacının farkında olabilmek.

X
11

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında edindiği kuramsal  bilgileri anlamak, yorumlayabilmek ve  uygulamalı çalışmalarında kullanabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest