FA 427 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Paris, Moda ve Empresyonist Resim
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FA 427
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders, 19. Yüzyılın ikinci yarısında Paris’te moda olgusunun, büyük mağazaların ve Worth gibi tasarımcıların ortaya çıkışını açıklayacaktır. Bu dönem moda tarihi açısından bir dönüm noktası olup bilinen moda sisteminin de başlangıcıdır. Ders ayrıca öğrencilerin teorik bilgiler, okumalar ve resimlerin analizleri vasıtalarıyla Empresyonizmin ilkelerini, tarihsel sürecini ve önemli sanatçılarını tanımalarını sağlayacaktır. Öğrenciler, bir veya daha çok giysinin ön planda olduğu bir resmi seçip resim ve modanın bir arada modernleşme sürecinde nasıl bir rol oynadığını moda ve resim alanlarını birleştirerek analiz edeceklerdir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • - 19. Yüzyılın ikinci yarısında, giyimde yaşanan gelişmeleri tanımlayabileceklerdir
  • 19. Yüzyılın ikinci yarısında, giyimde yaşanan gelişmeleri tanımlayabileceklerdir
  • Moda kavramını akademik seviyede tartışabileceklerdir
  • Moda ve sanat arasındaki bağlantıyı tanımlayabileceklerdir
  • Empresyonist sanatın gelişimi ve önemini açıklayabileceklerdir
Tanımı Bu ders üç bölüme ayrılacaktır. İlk bölümde, teorik bilgiler, film ve okumaların yardımıyla, 1860-1890 yılları arasında Paris’teki kültürel atmosfer tartışılacaktır. Bu dönem, 'Modern olma' fikrinin tarihte ilk kez önem kazandığı büyüleyici bir dönemdir. Moda olgusunun ortaya çıkışı da bu dönemin önemli bir parçası olup ders özellikle bu konuya odaklanacaktır. İkinci bölümde empresyonist resim, derslerde, belgeselleri izleyerek ve okumalarla tanıtılacaktır. Dersin üçüncü ve son bölümünde, kıyafetlerin önemli bir rol oynadığı birkaç eser üzerinde önemle durulacaktır. Öğrenciler eserlerden bir tanesini seçerek dersin bütün ana yönlerini dikkate alacak şekilde analiz edecektir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Paris 1860: dünyanın merkezi Groom 2012, pp. 2-12
3 Modanın doğuşu ve büyük mağazaların yükselişi Groom 2012, pp. 32-45
4 Teori + belgesel: Frederick Worth Groom 2012, pp. 66-82
5 Bireysel Sunumlar Paris’teki moda ve modernite üzerine görüşler hakkında Powerpoint sunum hazırlama
6 Empresyonizm ve kültür toplantıları Groom 2012, pp. 46-57
7 Manet, Monet, Morisot (belgesel) Rubin 1999, pp. 43-63
8 Renoir, Tissot (belgesel) Rubin 1999, pp. 25-42
9 Edgar Degas Rubin 1999, pp. 83-98
10 Tartışma Moda ve Empresyonism hakkında yazılı ödev
11 Bireysel görüşmeler Final sunumu için konu seçimi: bir yada daha çok giysinin ön planda olduğu bir resmin seçilmesi
12 Müze gezisi Izmir müzelerinde yer alan eserlerde moda
13 Bireysel görüşmeler Sunum taslağı hazırlama
14 Final sunumları Sunum hazırlama
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Dersin Kitabı

G. Groom (ed.), Impressionism, fashion and modernity, exh. Cat. Chicago 2012

Diğer Kaynaklar

James Rubin, Impressionism, Phaidon boks, 1999

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
70
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
8
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
12
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
13
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
110

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir tasarım koleksiyonunu tasarlamak ve gerçekleştirmek.

X
2

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygulamak.

X
3

Tasarım araştırmasına yönelik farkındalık geliştirmek ve bireysel olarak tasarım araştırmasını yürütmek.

X
4

Bir yabancı dili iyi ve gelişmiş  seviyede kullanmak.

X
5

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirmek.

X
6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel  konular, değişimler ve akımları tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izlemek, gözlemek ve analiz etmek.

X
7

Moda ve Tekstil Tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak.

X
8

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarının ve gelişmelerinin farkına varmak, bunları analiz etmek ve uygulamaya entegre etmek.

X
9

Akademik ve tasarım araştırmalarına süregiden bir analitik ve profesyonel yaklaşım geliştirmek.

X
10

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, kişisel yaşam boyu öğrenme tavrının öneminin ve ihtiyacının farkında olabilmek.

X
11

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında edindiği kuramsal  bilgileri anlamak, yorumlayabilmek ve  uygulamalı çalışmalarında kullanabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest