FA 494 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Bitirme Tezi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FA 494
Bahar
2
2
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Geniş bir literatür araştırmasına dayanarak sağlam bir akademik metin hazırlayabilmek
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci, bir sorunsalı tanımlayabilecektir.
  • Öğrenci, referans ve kaynakça sistemini kullanabilecektir.
  • Öğrenci, bağımsız olarak literatür araştırması yapabilecektir.
  • Öğrenci, sağlam bir akademik metnin kurgusunu oluşturabilecekt
  • Öğrenci, kendi metinlerine eleştirel bakabilecektir.
  • Öğrenci, çeşitli birinci el ve ikinci el kaynakların sentezini oluşturabilecektir.
  • Öğrenci, yaptığı akademik araştırmayı öğrenci arkadaşlarına sözlü bir sunumla aktarabilecektir.
Tanımı Bir dizi ders anlatımı , ve küçük ödevler yardımı ile öğrenciler kendi seçimleri olan moda ile ilgili bir konuda yaklaşık 3000 kelimelik bir akademik metni yazabilmek için gerekli karmaşık süreçte yönlendirilecekdir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Akademik araştırma nedir? Okuma çalışması, tartışma
2 Ders anlatımı: Araştırma sorusu nasıl hazırlanır, uygun bir konu nasıl seçilir?Kütüphane kaynaklarının kullanılması üzerine deneme/çalışma 1.ödevin hazırlığı “Bitirme tezi nasıl yazılır” kılavuzunun okunması. Araştırma konusu için ön araştırma
3 Referansların amacı ve yeri. Yazma çalışması. 2.ödevin hazırlığı (kaynaklardan özet çıkarma) 1.ödev teslimi: büyük soru, küçük soru + çalışmaya yardımcı olacak kaynakların bulunması
4 Araştırma yöntemleri. Birincil ve ikincil kaynakların kullanılması Konu ile ilgili sözlü sunumun hazırlanması, araştırma sorusunun cevaplanabilmesi için kaynakların nasıl kullanılacağı ile ilgili çalışma
5 Yazım sürecinin çalışması, intihalden kaçınma. Metin karşılaştırma Metin hazırlama/okuma
6 Kaynakça yazımı. Çalışma: Kaynakçanın bir bölümünün hazırlanması 2.ödev teslimi (metinlerin özeti, dipnotları ile birlikte, yaklaşık 1000 kelime)
7 Dersin öğretim üyesi ile görüşme, 2. Ödev hakkında değerlendirme Tezin 2.bölümü ile ilgili kaynaklara ait önerilerin getirilmesi
8 4. ve 5. ödev açıklamaları 3.ödevin teslimi: araştırma problemini netleştirerek , içindekiler ve kaynakça ile birlikte tezin yapısının oluşturulması
9 Dersin öğretim üyesi ile görüşme, 3. Ödev hakkında değerlendirme Yazım sürecinin devamı, öğretim üyesi ile görüşmeler için soruların hazırlanması
10 Dönemin gözden geçirilmesi
11 Tatil
12 Bireysel görüşmeler Araştırma sonuçlarının hazırlanması
13 Ders değerlendirmesi, son teslim için hazırlık 5. Ödevin teslim edilmesi: Tez taslağı (Giriş, 2 bölüm, sonuçlar)
14 Tez taslağı üzerinde çalışma (bireysel görüşmeler) Bireysel görüşmeler için soruların hazırlanması
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Dersin Kitabı

Ders hakkında tüm bilgiler , ve Kılavuz: Bir mezuniyet tezi nasıl yazılır bu dersin öğretim planında yer almaktadır.

Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
40
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
40
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
6
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
4
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
Proje
1
28
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir tasarım koleksiyonunu tasarlamak ve gerçekleştirmek.

X
2

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygulamak.

X
3

Tasarım araştırmasına yönelik farkındalık geliştirmek ve bireysel olarak tasarım araştırmasını yürütmek.

X
4

Bir yabancı dili iyi ve gelişmiş  seviyede kullanmak.

X
5

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirmek.

X
6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel  konular, değişimler ve akımları tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izlemek, gözlemek ve analiz etmek.

X
7

Moda ve Tekstil Tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak.

X
8

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarının ve gelişmelerinin farkına varmak, bunları analiz etmek ve uygulamaya entegre etmek.

X
9

Akademik ve tasarım araştırmalarına süregiden bir analitik ve profesyonel yaklaşım geliştirmek.

X
10

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, kişisel yaşam boyu öğrenme tavrının öneminin ve ihtiyacının farkında olabilmek.

X
11

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında edindiği kuramsal  bilgileri anlamak, yorumlayabilmek ve  uygulamalı çalışmalarında kullanabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest