FB 302 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Moda Yönetimi Projesi I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FB 302
Bahar
2
4
4
9

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı
Dersin Amacı Pazar bilgisi, koleksiyon geliştirme, pazar segmentleri doğrultusunda marka konumlandırma stratejilerini geliştirmek ; moda işi kapsamında tasarımcı ile ortak çalışma kültürü kazandırmak , moda endüstrisinde tedarik zinciri yönetiminde satın almanın ve koleksiyon planlamanın rolünü öğretmek.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Belirli bir pazar segmenti doğrultusunda tasarım/ marka kimliği oluşturabilecekler
  • Marka kimliği oluşturmada tasarım koleksiyonu geliştirmenin rolünü kavrayabilecekler
  • Bir moda markasının moda sektöründeki konumlandırma analizini yapabilecekler
  • Moda işi kapsamında tasarımcı ile ortak çalışma kültürü kazanabilecekler
  • Proje ve fikirlerininin profesyonel sunum yetilerini geliştirebilecekler
Tanımı Öğrenciler bir tasarım kimliği ve koleksiyon karakteri doğrultusunda marka kimliği geliştirecek , belirli bir Pazar segmentine yönelik bu markayı konumlandırabileceklerdir. Bu ders kapsamında öğrenciler tasarım öğrencileri ile ortak çalışarak bir koleksiyonun moda pazarında nasıl bir marka stratejisi ve iletişim biçimi ile sunulması ve tüketiciye ulaşması gerektiğini deneyimleyebileceklerdir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş- Dersin içeriği +Proje 1’e giriş: “Moda Masalları” Fairy Tales” ,Viktor& Rolf , 2011, Hardie Grant Books , London, , s: Ptoject .7-133 “Fashion at the Edge” by Caroline Evans , 2003, Yale University Press, s.65-80;180-190
2 Anlatı ve Kavram: Proje1 : “Moda Masalları ”: Okuma + Araştırma , Film izleme ; Dries + House of Z ( Fairy Tales” ,Viktor& Rolf , 2011, Hardie Grant Books , London, , s.7-133., “Research and Design” , Simon Seivewright,2007, AVA publishing, s.36-81.,
3 Marka ruhu+ Etkiler: Anlatı ve Kavram : Sunum1 + Tasarım Taslakları ve Koleksiyon çizimleri : Proje1 : “Moda Masalları” “Fairy Tales” ,Viktor& Rolf , 2011, Hardie Grant Books , London, , s.7-133., “Young Fashion Designers”, Marta Hidalgo, 2007, Taschen, s.14-191, Brand Story: Cases and Explorations in Fashion Branding , 2016, Bloomsbury,s. 14-57
4 Tasarım süreci: Tasarım ve Koleksiyonu planı : Proje1 : “Moda Masalları” : Stil+ Teknik Çizim +Kumaş Seçimi (Tasarımcı ile Atölye ) “Research and Design” ,Simon Seivewright,2007, AVA publishing, s.104-115.,”Apparel product design and merchandising strategies” by Cynthia L. Regan,2008, Pearson Prentice Hall, s. 120-180
5 Tasarım ve Ürün Geliştirme: Proje1 : “Moda Masalları” : Tasarım Seçimi + Tedarik Zinciri+ Konumlandırma +Sunum 2 (Tasarımcı ile Atölye) “Beyond Design:The Synergy of Apparel Product Development” by Sandra Keiser, Bloomsbury, 2017, s. 300-360
6 Ürün spesifikasyonları : Proje1 : “Moda Masalları” : Kumaş Kartelası + Maliyet ve Fiyatlandırma+ Satın alma + Renk ve Kumaş varyasyonları “Beyond Design:The Synergy of Apparel Product Development” by Sandra Keiser, Bloomsbury, 2017, s. 450-500 ,Research and Design” ,Simon Seivewright,2007, AVA publishing, s.104-130
7 Ürün/ Marka Sunum ve İletişimi : Proje 1” “Moda Masalları” : Katalog + Lookbook + Tanıtım materyalleri +Jüri Brand Story: Cases and Explorations in Fashion Branding , 2016, Bloomsbury,s. 60-80, Fashion Promotion by Gwent Moore, AVA Publishing ,2012, s.70-95
8 Proje 2’ye giriş : “Denim Projesi ” : Sektörel Araştırma Teknik Gezi + Firma Sunumu
9 Denim üretim + Kumaş + Pazar Tanımları +Tasarım ve Trend Araştırma: Proje 2: “Denim Projesi ” : Sunum 3 (Tasarımcı ile Buluşma ) “Blue Masters: Innovation in Denim “ by Fabiana Giacometti ,Menabo Group, s.139-147
10 Marka Konumlandırma ve Koleksiyon Planlama: Proje 2:”Denim Projesi” + Pazar Analizi +Koleksiyon tasarımı + Taslaklar “Blue Masters: Innovation in Denim “ by Fabiana Giacometti ,Menabo Group, s.20-50., “Developing a Fashion Collection” , Elinor Renfrew, Colin Renfrew,2016, Fairchild books ,s.110-120
11 Koleksiyon ve Ürün Geliştirme : Project 2: “Denim Projesi” : Satın alma ve Tedarik +Teknik Çizim + “Denim: Fashion Frontier” by Emma Mc Clenton , Fred Dennis , FIT,2016, s.50-120
12 Tasarım ve üretim : Proje 2: “ Denim Projesi “ + Maliyet + Fiyatlandırma + Kalite Belirleme + Sunum 4 “Denim Style” by Horst A Frederichs, 2014, Prestel ., s. 50-120., “Denim : From Cowboys to Catwalk” by Graham Nash .,Aurum Press, 2002, s. S.60-90
13 Ürün spesifikasyonları : Proje 2 : “Denim Projesi Bitirme ve Renk ( Yıkama)+ Tedarik ( Aksesuar + Malzeme+ Kumaş +Teknik Gezi 2 “Denim by Design “ by Barb Chauncey, 2008,Krause Publications, s. 40-60.,” Denim Finishes” by Rishab Manocha , 2015, Create Space Independent Publishing Platform ,s. 20-55
14 Ürün/ Marka Sunum ve İletişimi : Proje 1” “Moda Masalları” : Katalog + Lookbook + Tanıtım materyalleri Brand Story: Cases and Explorations in Fashion Branding , 2016, Bloomsbury,s. 60-80, Fashion Promotion by Gwent Moore, AVA Publishing ,2012, s.70-95
15 Satış ve pazarlama : Proje 2 : “Denim Projesi Brand Story: Cases and Explorations in Fashion Branding , 2016, Bloomsbury,s. 90-120
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Dersin Kitabı

The House of Viktor & Rolf  by Caroline Evans and Susanna Frankel , Merell Publishers , 2008

Viktor and Rolf : Fashion Artists , National Gallery of Victoria , 2017

“Research and Design” by Simon Seivewright,2007, AVA publishing

“ Pattern  Magic” by Tomoko Nakamichi, 2010, Laurence King 

“Blue Masters: Innovation in Denim “ by Fabiana Giacometti ,Menabo Group,

“Denim: Fashion Frontier” by Emma Mc Clenton , Fred Dennis  , FIT,

Denim Style” by  Horst A Frederichs, 2014, Prestel .,

From Cowboys to Catwalk” by Graham Nash .,Aurum Press

“Denim by Design “ by Barb Chauncey, 2008,Krause Publications

Denim Finishes” by Rishab Manocha , 2015, Create Space Independent Publishing Platform

”Styling” by Jacqueline Mc Assey, Clare Buckley, 2011, AVA pub

 “Developing a Fashion Collection” by Elinor Renfrew, Colin Renfrew,2016, Fairchild books

Brand Story: Cases and Explorations in Fashion Branding , 2016, Bloomsbury,s. 60-80,  Fashion Promotion by Gwent Moore, AVA Publishing ,2012, s.70-95

“Beyond Design:The Synergy of Apparel Product Development” by Sandra Keiser, Bloomsbury, 2017

Diğer Kaynaklar

Dersin Kitabı     Creative Fashion Presentations by Polly Guerin (2009), 2nd Ed.

Fairchild Pub., Retail and Merchandise Management, by Nancy J. Rabolt (2009) 2nd. Ed. Fairchild, Apparel Merchandising: line starts here by  Rosenau Jeremy A. (2001) Fairchild, Apparel Product Designs and Merchandising Strategies by , Cynthia Regan (2008) Pearson,

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
2
10
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
4
40
Proje
2
40
Çalıştay
2
10
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
4
Sınıf Dışı Ders Çalışması
12
5
Arazi Çalışması
2
5
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
4
4
Proje
2
25
Çalıştay
2
12
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
256

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir tasarım koleksiyonunu tasarlamak ve gerçekleştirmek.

X
2

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygulamak.

X
3

Tasarım araştırmasına yönelik farkındalık geliştirmek ve bireysel olarak tasarım araştırmasını yürütmek.

X
4

Bir yabancı dili iyi ve gelişmiş  seviyede kullanmak.

X
5

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirmek.

X
6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel  konular, değişimler ve akımları tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izlemek, gözlemek ve analiz etmek.

X
7

Moda ve Tekstil Tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak.

X
8

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarının ve gelişmelerinin farkına varmak, bunları analiz etmek ve uygulamaya entegre etmek.

X
9

Akademik ve tasarım araştırmalarına süregiden bir analitik ve profesyonel yaklaşım geliştirmek.

X
10

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, kişisel yaşam boyu öğrenme tavrının öneminin ve ihtiyacının farkında olabilmek.

X
11

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında edindiği kuramsal  bilgileri anlamak, yorumlayabilmek ve  uygulamalı çalışmalarında kullanabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest