FB 498 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Bitirme Projesi*
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FB 498
Bahar
2
6
5
13

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Güçlü bir moda perakende markası yaratmak. Moda ve moda ile ilgili ürünleri ticari bir şekilde temsil etmek için kavramsal ve pratik becerilerini kullanabilmek. Moda perakende tasarımı, görsel mağazacılık sunumu ve moda perakende pazarlama kavramlarının görsel tarafına hakim olmak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bir markanın mimarisini tanımlayarak analiz edebilecek
  • Hedef grupları tanımlayabilecektir (trend-modern-klasik-özel)
  • Görsel pazarlama araçlarını (yazım, renk, grafikler) tanımlayabilecektir.
  • Görsel pazarlama medyasını (web, baskı, vitrin) tanımlayabilecektir.
  • Perakende tasarımını (perakende mimarisi, mağaza cepheleri, raflar vb. mağaza içi elementler) tanımlayabilecektir.
Tanımı Bu ders, moda ve moda ile ilgili öğeleri, moda perakende tasarımı, görsel mağazacılık ve moda perakende pazarlama kavramları açısından ticari bir şekilde temsil etmek amacıyla, gerekli kavramsal ve pratik beceriler üzerine odaklanmaktadır. Bu ders, modanın satış tarafınına yönelik olup, alıcı tarafını kapsamamaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 08.02 Ders: Moda Pazarlaması
2 13.02 Ders: Görsel Mağazacılık/ Pazarlama Kampanyası 15.02 Ders: Görsel Mağazacılık/ Mağaza İçi ve Vitrin Sunum 1 Süreci
3 20.02 Gezi: Kampanya Tasarımı, Görsel Mağazacılık ve Vitrin 22.02 Sunum 1: Gezi, Perakende Tasarımı ve Vitrin Sunum 1 Süreci
4 27.02. Kampanya Tasarımı Geliştirme 01.03 Sunum 2: Genel Kampanya Tasarımı Sunum 2 Süreci
5 06.03 Vitrin Tasarımı Dahil Kampanya Tasarımı Geliştirme 08.03 Sunum 3: Vitrin Tasarımı Teması Sunum 3 Süreci
6 13.03 & 15.03 Kampanya Tasarımı - Vitrin Kurulumu (Prototipler) Kampanya Geliştirme
7 20.03 Uygulama 1: JÜRİ Kampanya Tasarımı - Vitrin Tasarımı 22.03 STACKMANN Alan Gezisi/ Almanya Kampanya Geliştirme
8 27.03 Moda/ Yaşam Tarzı Odaklı Marka Geliştirme (Ürün Gamı, Pazar Segmenti) 29.03 Moda/ Yaşam Tarzı Odaklı Marka Geliştirme (Hedef Pazar, Hedef Müşteri Kitlesi) Marka/ Kampanya Geliştirme
9 03.04 Moda/ Yaşam Tarzı Odaklı Marka Geliştirme (Rakip Firma Analizi, Özelleşme) 05.04 Moda/ Yaşam Tarzı Odaklı Marka Geliştirme (Görsel Kimlik: Logo ve Kurumsal Kimlik) Marka/ Kampanya Geliştirme
10 10.04 Moda/ Yaşam Tarzı Odaklı Marka Geliştirme (Dış Cephe ve İç Mekan Tasarımı) 12.04 Moda/ Yaşam Tarzı Odaklı Marka Geliştirme (Marka Açılış Kampanyası ve Vitrin Tasarımı) Marka/ Kampanya Geliştirme
11 17.04 Markanın Sunumu için Ön Görüşme 19.04 Uygulama 2: JÜRİ (Moda/ Yaşam Tarzı Odaklı Marka Geliştirme) Marka/ Kampanya Geliştirme
12 24.04 - 26.04 Vitrin Kurulum Öncesi Hazırlıklar, Marka Kitapçığı, Marka Web Sayfası Vitrin Tasarım Süreci
13 01.05 Tatil 03.05 Vitrin Kurulum Öncesi Hazırlıklar, Marka Kitapçığı, Marka Web Sayfası Vitrin Tasarım Süreci
14 08 - 10.05 Vitrin Kurulum Öncesi Hazırlıklar, Marka Kitapçığı, Marka Web Sayfası Vitrin Tasarım Süreci
15 15.05 Vitrin Kurulumu (Teslim: Marka Kitapçığı ve Marka Web Sayfası) 24.05 FİNAL JÜRİSİ
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Olins, W. (2008) “The Brand Handbook” Thames& Hudson Ltd, London, UK. Twemlow, A. (2006) “Grafik Tasarım Ne İçindir?” Yem Yayın, RotoVision Sa, September, 2008, Istanbul. Colborne, R. (1996) "Visual Merchandising: The Business of Merchandise Presentation, Delmar, UK. Bou, L. (2008) "This is Visual Merchandising", Instituto Monsa de Ediciones Morgan, T. (2008) "Visual Merchandising: Windows and InStore Displays for Retail", Laurence King Publishers, UK Guerin, P. (2005) "Creative Fashion Presentations", Fairchild Publications, NY
Diğer Kaynaklar Konuklar : Ürün yönetiminde güncel konuları tartışmak üzere firmalardan uzmanlar davet edilir. Dergiler: "VOGUE", "HARPER`S BAZAAR", "ELLE", "VISUAL MERCHANDISING AND STORE DESIGN" Web siteleri: "Textilwirtschaft.de", "WGSN.com"

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
100
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
6
96
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
8
20
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
100
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
356

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir tasarım koleksiyonunu tasarlamak ve gerçekleştirmek.

X
2

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygulamak.

X
3

Tasarım araştırmasına yönelik farkındalık geliştirmek ve bireysel olarak tasarım araştırmasını yürütmek.

X
4

Bir yabancı dili iyi ve gelişmiş  seviyede kullanmak.

X
5

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirmek.

X
6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel  konular, değişimler ve akımları tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izlemek, gözlemek ve analiz etmek.

X
7

Moda ve Tekstil Tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak.

X
8

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarının ve gelişmelerinin farkına varmak, bunları analiz etmek ve uygulamaya entegre etmek.

X
9

Akademik ve tasarım araştırmalarına süregiden bir analitik ve profesyonel yaklaşım geliştirmek.

X
10

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, kişisel yaşam boyu öğrenme tavrının öneminin ve ihtiyacının farkında olabilmek.

X
11

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında edindiği kuramsal  bilgileri anlamak, yorumlayabilmek ve  uygulamalı çalışmalarında kullanabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest