FD 304 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İleri Tekstil Stüdyosu
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FD 304
Güz/Bahar
2
2
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Öğrenciler kumaş manipülasyonu hakkındaki bilgilerini geliştirerek geleneksel ve çağdaş tekstil tekniklerini tanıyacaklardır.yüzey tasarımı ve kumai manipülasyonları giysinin konsepti, renk ve form ile yakından ilgilidir. Farklı tekstil manipülasyon tekniklerinden uygun olanı seçebilme becerisi öğrencilerin farklı tasarımlar yapmalarına ve sanatsal kimliklerinin ortaya çıkmasına yardımcı olacaktır. Öğrenciler karışık teknikleri bir arada kullanarak farklı yüzey, form ve dokulara sahip kumaş numuneleri yaratacaklardır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Farklı kumaş manipülasyon tekniklerini tanımlayabilecektir.
  • Farklı tekstil tekniklerini farklı yüzeyler üzerinde kullanabilecektir.
  • Farklı kumaş numuneleri hazırlanabilecektir.
  • Tasarladığı kumaş için doğru kullanım alanı seçebilecektir.
Tanımı Giyimde kullanılan kumaş manipülasyonun farklı teknikleri tanımak, uygulamak ve doğru kullanım alanına karar vermek.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kumaş manipülasyonun teknikleri sınıflandırılması ve tanıtım
2 Keçe; ıslak keçe yapımı, örnekler ve kullanım Julie Parker, All About Wool, Fabric Reference Series, Volume III, USA 1998, 144S. Egle Ganda Bogdaniene, Meninis Veltinis, VAFA, Lithuania, 2010, 276S. Vilte Kazlauskaite, Veltinis, Zuvedra, Litnuania, 2010, 109S. Francoise Tellier Loumagne, The Art of Felt, Thames and Hudson, 2008, 309S.
3 Keçe; iğne keçe yapımı, örnekler ve kullanım Julie Parker, All About Wool, Fabric Reference Series, Volume III, USA 1998, 144S. Egle Ganda Bogdaniene, Meninis Veltinis, VAFA, Lithuania, 2010, 276S. Vilte Kazlauskaite, Veltinis, Zuvedra, Litnuania, 2010, 109S. Francoise Tellier Loumagne, The Art of Felt, Thames and Hudson, 2008, 309S.
4 Keçe ve yüzey manipülasyonu; farklı tekstil manipülasyonu kullanarak keçeleştirilmiş yüzeylerin tasarlaması Julie Parker, All About Wool, Fabric Reference Series, Volume III, USA 1998, 144S. Egle Ganda Bogdaniene, Meninis Veltinis, VAFA, Lithuania, 2010, 276S. Vilte Kazlauskaite, Veltinis, Zuvedra, Litnuania, 2010, 109S. Francoise Tellier Loumagne, The Art of Felt, Thames and Hudson, 2008, 309S. Judy Brittain, Enciklopedija Rocnih Del, Drzavna Zalozba Slovenije, Slovenia, 1988, 521S. Regina Sipaviciute, Aplikacijos Pagrindai, ARX Baltıka, Vilnius, Lithuania, 2008, 152S. L. Gaigaliene, XVI-XIX Embroidery, catalog, LTSR İstorijos ir Etnografijos Muziejus, Vilnius, Lithuania, 1988, 103S.
5 Fantezi dokuma; farklı atkıları (fantezi iplikler, kumaş parçalar, kağıt vb.) kullanarak temel dokuma örgüleri denemek V. Kiskiene, Auskit, Riskit Mano Rankos, Sveisa, Lithuania, 1989, 96S.
6 Serigrafi I; tanıtım ve uygulama Julie Parker, All About Cotton, Fabric Reference Series, Volume II, USA 1998, 120S. Julie Parker, All About Silk, Fabric Reference Series, Volume I, USA 1997, 92S. Bernard Toale, Basic Printmaking Techniques, Davis Publications, İnc. USA, 1992, 150S. Alain-Rene Hardy, Art Deco Textiles,Thames and Hudson, Singapore, 2006, 255S. Macarena San Martin, Patterns in Fashion, Evergreen, Germany, 2009, 190S.
7 Serigrafi II; farklı tekstil manipülasyonu kullanarak baskılı yüzeylerin tasarlaması Julie Parker, All About Cotton, Fabric Reference Series, Volume II, USA 1998, 120S. Julie Parker, All About Silk, Fabric Reference Series, Volume I, USA 1997, 92S. Bernard Toale, Basic Printmaking Techniques, Davis Publications, İnc. USA, 1992, 150S. Alain-Rene Hardy, Art Deco Textiles,Thames and Hudson, Singapore, 2006, 255S. Macarena San Martin, Patterns in Fashion, Evergreen, Germany, 2009, 190S.
8 Shibori ; tanıtım ve uygulama Julie Parker, All About Silk, Fabric Reference Series, Volume I, USA 1997, 92S.
9 Midterm
10 Katlama ve kalıp baskı Julie Parker, All About Cotton, Fabric Reference Series, Volume II, USA 1998, 120S. Julie Parker, All About Silk, Fabric Reference Series, Volume I, USA 1997, 92S. Zydre Ridulyte, Risk ir Dazyk, ARX Baltica, Lithuania, 2008, 135S. Zydre Ridulyte, Marginimas, Mintis, Lithuania, 2012, 159S. Bernard Toale, Basic Printmaking Techniques, Davis Publications, İnc. USA, 1992, 150S.
11 Batik ve Ağartma Julie Parker, All About Cotton, Fabric Reference Series, Volume II, USA 1998, 120S.
12 Karışık Baskı Teknikleri ve Lazer Kesim Bradley Quinn, Textile Designers At the Cutting Edge, Laurence King Publishing, 2009, Drusilla Cole, Textiles Now, Laurence King Publishing, 2008, 271S.
13 Ürünün gerçekleştirilmesi Bradley Quinn, Textile Designers At the Cutting Edge, Laurence King Publishing, 2009, Drusilla Cole, Textiles Now, Laurence King Publishing, 2008, 271S.
14 Ürünün gerçekleştirilmesi Bradley Quinn, Textile Designers At the Cutting Edge, Laurence King Publishing, 2009, Drusilla Cole, Textiles Now, Laurence King Publishing, 2008, 271S.
15 Ürünün gerçekleştirilmesi Bradley Quinn, Textile Designers At the Cutting Edge, Laurence King Publishing, 2009, Drusilla Cole, Textiles Now, Laurence King Publishing, 2008, 271S.
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Dersin Kitabı
Diğer Kaynaklar Bradley Quinn, Textile Designers At the Cutting Edge, Laurence King Publishing, 2009, Drusilla Cole, Textiles Now, Laurence King Publishing, 2008, 271S. Julie Parker, All About Cotton, Fabric Reference Series, Volume II, USA 1998, 120S. Julie Parker, All About Silk, Fabric Reference Series, Volume I, USA 1997, 92S. Zydre Ridulyte, Risk ir Dazyk, ARX Baltica, Lithuania, 2008, 135S. Zydre Ridulyte, Marginimas, Mintis, Lithuania, 2012, 159S. Bernard Toale, Basic Printmaking Techniques, Davis Publications, İnc. USA, 1992, 150S. Bernard Toale, Basic Printmaking Techniques, Davis Publications, İnc. USA, 1992, 150S. Alain-Rene Hardy, Art Deco Textiles, Thames and Hudson, Singapore, 2006, 255S. Macarena San Martin, Patterns in Fashion, Evergreen, Germany, 2009, 190S. V. Kiskiene, Auskit, Riskit Mano Rankos, Sveisa, Lithuania, 1989, 96S. Egle Ganda Bogdaniene, Meninis Veltinis, VAFA, Lithuania, 2010, 276S. Vilte Kazlauskaite, Veltinis, Zuvedra, Litnuania, 2010, 109S. Francoise Tellier Loumagne, The Art of Felt, Thames and Hudson, 2008, 309S. Judy Brittain, Enciklopedija Rocnih Del, Drzavna Zalozba Slovenije, Slovenia, 1988, 521S. Regina Sipaviciute, Aplikacijos pagrindai, ARX Baltıka, Vilnius, Lithuania, 2008, 152S. L. Gaigaliene, XVI-XIX Embroidery, catalog, LTSR İstorijos ir Etnografijos Muziejus, Vilnius, Lithuania, 1988, 103S.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
2
90
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
2
15
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
94

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir tasarım koleksiyonunu tasarlamak ve gerçekleştirmek.

X
2

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygulamak.

X
3

Tasarım araştırmasına yönelik farkındalık geliştirmek ve bireysel olarak tasarım araştırmasını yürütmek.

X
4

Bir yabancı dili iyi ve gelişmiş  seviyede kullanmak.

X
5

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirmek.

X
6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel  konular, değişimler ve akımları tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izlemek, gözlemek ve analiz etmek.

X
7

Moda ve Tekstil Tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak.

X
8

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarının ve gelişmelerinin farkına varmak, bunları analiz etmek ve uygulamaya entegre etmek.

X
9

Akademik ve tasarım araştırmalarına süregiden bir analitik ve profesyonel yaklaşım geliştirmek.

X
10

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, kişisel yaşam boyu öğrenme tavrının öneminin ve ihtiyacının farkında olabilmek.

X
11

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında edindiği kuramsal  bilgileri anlamak, yorumlayabilmek ve  uygulamalı çalışmalarında kullanabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest