FD 404 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Moda Tasarımı için Portfolyo Tasarımı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FD 404
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Genel moda portfolyo kataloğu oluşturmak için görsel iletişim tekniklerini anlatmak ve uygulamak
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • dijital medya aracılığıyla görsel iletişim tekniklerini hem basılı hem web ortamında uygulayabilecektir.
  • profesyonel CV'lerini yazabileceklerdir.
  • portfolyolarının yapısına uygun olarak içerik hazırlayabileceklerdir.
  • Adobe InDesign ve WIX programlarını kullanabileceklerdir.
  • kişisel tarzlarını yansıtan yaratıcı çalışmalar sunabileceklerdir.
Tanımı Öğrenciler koleksiyonlarındaki kurumsal kimliklerini geliştirerek web ve baskı aracılığıyla portfolyolarını kavramsal ve uygulamalı tekniklerle dijital iletişim araçlarıyla oluşturmayı öğrenirler.SADECE KENDİ DİZ ÜSTÜ BİLGİSAYARI VE INDESIGN CS6 PROGRAMI YÜKLÜ OLAN ÖĞRENCİLER BU DERSİ ALABİLİR.!!! Ayrıca bu ders Moda Tasarımı Bitirme Projesi dersinin bir uzantısı niteliğindedir. Uygulamalı bir yapıya sahip olduğu için 4. sınıf moda tasarımı öğrencilerine önerilir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders Programı Sunumu / Giriş Tasarım süreci (web)
2 WIX.com Web Tasarımına Giriş 1 Tasarım süreci (web)
3 WIX.com Web Tasarımına Giriş 2 Tasarım süreci (web)
4 WIX.com Web Tasarımına Giriş 3 Tasarım süreci (web)
5 Sunum: Anasayfa Tasarım süreci (web)
6 Temel InDesign 1 (CV - metin düzenleme) Tasarım süreci (baskı)
7 Temel InDesign 2 (Yapı - içerik) Tasarım süreci (baskı)
8 Temel InDesign 3 (Resim ekleme) Tasarım süreci (baskı)
9 Sayfa Düzenlemesi Tasarım süreci (baskı)
10 Proje: Siyah - Beyaz Çıktı Teslimi Tasarım süreci (baskı)
11 Final Tasarım 1 (Logo Tasarımı - Illustrator) Tasarım süreci (baskı)
12 Final Tasarım 2 (Kapak tasarımı) Tasarım süreci (baskı)
13 Final Tasarım 3 (Düzeltmeler) Tasarım süreci (baskı)
14 Proje: Elektronik ve Basılı Proje Teslimi Tasarım süreci (baskı)
15 Final Kritikleri ve Gözden Geçirilmesi 1 Tasarım süreci (baskı)
16 Final Kritikleri ve Gözden Geçirilmesi 2

 

Dersin Kitabı
Diğer Kaynaklar Introduction to Adobe Creative Suite, Gerhard Koren, Video 2 Brain (DVD+Book)

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
1
30
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
1
40
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
1
15
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir tasarım koleksiyonunu tasarlamak ve gerçekleştirmek.

X
2

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygulamak.

X
3

Tasarım araştırmasına yönelik farkındalık geliştirmek ve bireysel olarak tasarım araştırmasını yürütmek.

X
4

Bir yabancı dili iyi ve gelişmiş  seviyede kullanmak.

X
5

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirmek.

X
6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel  konular, değişimler ve akımları tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izlemek, gözlemek ve analiz etmek.

X
7

Moda ve Tekstil Tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak.

X
8

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarının ve gelişmelerinin farkına varmak, bunları analiz etmek ve uygulamaya entegre etmek.

X
9

Akademik ve tasarım araştırmalarına süregiden bir analitik ve profesyonel yaklaşım geliştirmek.

X
10

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, kişisel yaşam boyu öğrenme tavrının öneminin ve ihtiyacının farkında olabilmek.

X
11

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında edindiği kuramsal  bilgileri anlamak, yorumlayabilmek ve  uygulamalı çalışmalarında kullanabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest