FFD 122 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sanat ve Tasarım Tarihi 2
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FFD 122
Bahar
2
0
2
3

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Sanat, tasarım ve mimarlık formları etkileyen dış faktörleri tanıtılması ve sanatsal ve kültürel üretim hakkında görsel bir duyarlılık geliştirmek.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci, sanat ve tasarımda “yapma” kavramını açıklayabilecektir.
  • Öğrenci, sanat ve tasarımda “stil” kavramını açıklamak mümkün olacak.
  • Öğrenci, sanat ve tasarımda ”ideoloji” kavramını açıklayabilecektir.
  • Öğrenci, sanat ve tasarım “kullanımı” kavramını açıklayabilecektir.
  • Öğrenci, sanat ve tasarım “anlam” kavramını açıklayabilecektir.
  • Öğrenci, bir sanat veya tasarım eserini hangi çağa ait olursa olsun veya hangi stilde olursa olsun ya da daha önce görmüş olup olmamasına rağmen, yukardaki kavramları kullanarak analiz edebilecek ve tartışabilecektir.
Tanımı Sanat, tasarım ve mimarlık formları etkileyen dış faktörleri tanıtılması.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Yok
2 YAPMA 1: Malzemeler, Aletleri ve Teknikleri Okuma Parçası: Frank Lloyd Wright, “Meaning of Materials – Glass,” (details below)
3 YAPMA 2: Süreç ve Eğitim Okuma Parçası: Jill Dunkerton, “Drawings and Props,” (details below)
4 STİL 1: Çağ, Rekabet ve Değişim Okuma Parçası: E.H. Gombrich, The Story of Art, pp. 58-65
5 STİL 2: Bireysel Stil ve Coğrafi Stil Okuma Parçası: Marlene R. Breu, ‘Traditional Turkish women’s dress’, in: L. Welters, Folk dress in Europe and Anatolia, Oxford/New York 1999, pp. 38-51
6 Okuma Parçaları İnceleme Yok
7 Ara Sınavı Yok
8 İDEOLOJİ 1: Klasik Batı ve Batılı Olmayan İdeolojiler Okuma Parçası: Janet Marquardt & Stephen Eskilson, “Alberti and 15thCentury Painting,” (details below)
9 İDEOLOJİ 2: Modernizm ve Eleştirisi Okuma Parçası: Ulrich Conrads (editor), “Futurist Architecture” and “De Stijl Manifesto I” (details below)
10 KULLANIMI 1: Hami, Müşteri ve Kullanıcı Okuma Parçası: J. Raby, ‘A Sultan of paradox: Mehmed the Conqueror as a Patron of the Arts’, Oxford Art Journal, Vol. 5, No. 1 (1982), pp. 3-8
11 KULLANIMI 2: İşlev ve Yer Okuma Parçası: Victor Papanek, “What is Design?” (details below)
12 ANLAM: Bir Mesaj Gibi Okuma Parçası: Peter Schoon and Sander Paarlberg “Jan de Braij: A Couple as Odysseus and Penelope” (details below)
13 Okuma Parçaları İnceleme Yok
14 Film Gösterisi Yok
15 Gezi Yok
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Yok
Diğer Kaynaklar Leon Battista Alberti, “Book Seven: Ornament to Sacred Buildings, Section 8” from On the Art of Building in Ten Books, 1450 (translated by Joseph Rykwert, Neil Leach and Robert Tavenor, 1989), pp. 205210. Ulrich Conrads, ed. “Futurist Architecture (1914)” and “De Stijl Manifesto I” from Programs and Manifestoes on 20thCentury Architecture, 1970, pp. 3440. Jill Dunkerton, et al, “Drawings and Props” from Giotto to Dürer: Early Renaissance Painting in the National Gallery, edited by 1991, pp. 141145. Janet Marquardt and Stephen Eskilson “Alberti and FifteenthCentury Painting” and “Ancient Egypt,” Frames of Reference: Art, History and the World, 2005, pp. 143147 and 5661. Victor Papanek, “What is Design?” from Design for the Real World, , 1972, pp. 1724. Peter Schoon and Sander Paarlberg, “Jan de Braij: A Couple as Odysseus and Penelope” from Greek Gods and Heroes in the Age of Rubens and Rembrandt, 2001, pp. 184185. Metin Sözen, “Rugs and FlatWeaves,” The Evolution of Turkish Art and Architecture, 1987, pp. 302305. Frank Lloyd Wright, “In the Cause of Architecture: The Meaning of Materials – Glass,” ARCHITECTURAL RECORD, June 1928, pp. 197202.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
25
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
3
Proje
1
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
15
    Toplam
90

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir tasarım koleksiyonunu tasarlamak ve gerçekleştirmek.

X
2

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygulamak.

X
3

Tasarım araştırmasına yönelik farkındalık geliştirmek ve bireysel olarak tasarım araştırmasını yürütmek.

X
4

Bir yabancı dili iyi ve gelişmiş  seviyede kullanmak.

X
5

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirmek.

X
6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel  konular, değişimler ve akımları tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izlemek, gözlemek ve analiz etmek.

X
7

Moda ve Tekstil Tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak.

X
8

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarının ve gelişmelerinin farkına varmak, bunları analiz etmek ve uygulamaya entegre etmek.

X
9

Akademik ve tasarım araştırmalarına süregiden bir analitik ve profesyonel yaklaşım geliştirmek.

X
10

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, kişisel yaşam boyu öğrenme tavrının öneminin ve ihtiyacının farkında olabilmek.

X
11

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında edindiği kuramsal  bilgileri anlamak, yorumlayabilmek ve  uygulamalı çalışmalarında kullanabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest