FFD 403 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tasarımcılar için Pazar Araştırması
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FFD 403
Bahar
2
2
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı
Dersin Amacı Tasarımcılar için Pazar araştıması dersi, Moda endüstrisini temel alarak öğrencilere pazarlama, moda pazarlaması, tüketici davranışları ve pazar araştırması konularında genel bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Bu amaca erişebilmek için moda markaları gözünden pazarlama faaliyetleri, pazarlama araştırmalarının temel kavramları, yöntemleri ve pazarlamada tüketici davranışlarının yeri ve önemi öğrencilere aktarılacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Pazarlama ve pazarlamanın temel kavramları ile tanışır
  • Moda pazarlaması hakkında genel bilgi sahibi olur
  • Pazarlama araştırmasının ne olduğunu, ne tip bilgiler sağlayabildiğini ve pazarlama yönetiminde ne şekilde kullanıldığını tanımlayabilecektir
  • Tüketicilerin davranışlarının altında yatan temel nedenleri tartışır
  • Tüketici iç görüsü kavramının pazarlama yöneticisi için önemi hakkında bilgi sahibi olur
Tanımı Bu ders; moda endüstrisi temel alınarak tasarımcılar için pazarlama, pazar araştırması ve tüketici davranışları konuları hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerin pazarlama araştırmalarının çalışma hayatındaki uygulamalarına aşinalık kazanarak kendi iş sahalarında da benzer uygulamaları gerçekleştirmeleri hedeflenmektedir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtılması ve Pazarlama, Tüketici Davranışları,Pazar Araştırması Kavramlar ile tanışma McDaniels and Gates Marketing Research Essentials (7th ed.) Philip Kotler, Gary Armstrong-Principles of Marketing - Global Edition-Pearson (2015) (Alvin Burns, Ronald Bush-Marketing Research-Pearson (2014) Bonita Kolb-Marketing Research for Non-profit, Community and Creative Organizations-Routledge (2011) John Eagen, Marketing Communications (2007) Patricia Mink Rath, Stefani Bay, Richard Petrizzi, Penny Gill-The Why of the Buy Consumer Behavior and Fashion Marketing - Fairchild Books (2014)
2 Pazarlamaya giriş McDaniels and Gates Marketing Research Essentials (7th ed.) Philip Kotler, Gary Armstrong-Principles of Marketing - Global Edition-Pearson (2015) (Alvin Burns, Ronald Bush-Marketing Research-Pearson (2014) Bonita Kolb-Marketing Research for Non-profit, Community and Creative Organizations-Routledge (2011) John Eagen, Marketing Communications (2007) Patricia Mink Rath, Stefani Bay, Richard Petrizzi, Penny Gill-The Why of the Buy Consumer Behavior and Fashion Marketing - Fairchild Books (2014)
3 Moda Pazarlaması McDaniels and Gates Marketing Research Essentials (7th ed.) Philip Kotler, Gary Armstrong-Principles of Marketing - Global Edition-Pearson (2015) (Alvin Burns, Ronald Bush-Marketing Research-Pearson (2014) Bonita Kolb-Marketing Research for Non-profit, Community and Creative Organizations-Routledge (2011) John Eagen, Marketing Communications (2007) Patricia Mink Rath, Stefani Bay, Richard Petrizzi, Penny Gill-The Why of the Buy Consumer Behavior and Fashion Marketing - Fairchild Books (2014)
4 Pazarlama ve Tüketici Davranışları McDaniels and Gates Marketing Research Essentials (7th ed.) Philip Kotler, Gary Armstrong-Principles of Marketing - Global Edition-Pearson (2015) (Alvin Burns, Ronald Bush-Marketing Research-Pearson (2014) Bonita Kolb-Marketing Research for Non-profit, Community and Creative Organizations-Routledge (2011) John Eagen, Marketing Communications (2007) Patricia Mink Rath, Stefani Bay, Richard Petrizzi, Penny Gill-The Why of the Buy Consumer Behavior and Fashion Marketing - Fairchild Books (2014)
5 Moda ve Tasarım Alanlarında Tüketici Davranışları McDaniels and Gates Marketing Research Essentials (7th ed.) Philip Kotler, Gary Armstrong-Principles of Marketing - Global Edition-Pearson (2015) (Alvin Burns, Ronald Bush-Marketing Research-Pearson (2014) Bonita Kolb-Marketing Research for Non-profit, Community and Creative Organizations-Routledge (2011) John Eagen, Marketing Communications (2007) Patricia Mink Rath, Stefani Bay, Richard Petrizzi, Penny Gill-The Why of the Buy Consumer Behavior and Fashion Marketing - Fairchild Books (2014)
6 Pazar Araştırmasına Giriş McDaniels and Gates Marketing Research Essentials (7th ed.) Philip Kotler, Gary Armstrong-Principles of Marketing - Global Edition-Pearson (2015) (Alvin Burns, Ronald Bush-Marketing Research-Pearson (2014) Bonita Kolb-Marketing Research for Non-profit, Community and Creative Organizations-Routledge (2011) John Eagen, Marketing Communications (2007) Patricia Mink Rath, Stefani Bay, Richard Petrizzi, Penny Gill-The Why of the Buy Consumer Behavior and Fashion Marketing - Fairchild Books (2014)
7 Pazar Araştırma Süreci McDaniels and Gates Marketing Research Essentials (7th ed.) Philip Kotler, Gary Armstrong-Principles of Marketing - Global Edition-Pearson (2015) (Alvin Burns, Ronald Bush-Marketing Research-Pearson (2014) Bonita Kolb-Marketing Research for Non-profit, Community and Creative Organizations-Routledge (2011) John Eagen, Marketing Communications (2007) Patricia Mink Rath, Stefani Bay, Richard Petrizzi, Penny Gill-The Why of the Buy Consumer Behavior and Fashion Marketing - Fairchild Books (2014)
8 Tüketici Davranışlarını Anlamak için Pazar Araştırması McDaniels and Gates Marketing Research Essentials (7th ed.) Philip Kotler, Gary Armstrong-Principles of Marketing - Global Edition-Pearson (2015) (Alvin Burns, Ronald Bush-Marketing Research-Pearson (2014) Bonita Kolb-Marketing Research for Non-profit, Community and Creative Organizations-Routledge (2011) John Eagen, Marketing Communications (2007) Patricia Mink Rath, Stefani Bay, Richard Petrizzi, Penny Gill-The Why of the Buy Consumer Behavior and Fashion Marketing - Fairchild Books (2014)
9 Ara Dönem Proje Sunumu
10 Müşteri İçgörüsü Elde Etme McDaniels and Gates Marketing Research Essentials (7th ed.) Philip Kotler, Gary Armstrong-Principles of Marketing - Global Edition-Pearson (2015) (Alvin Burns, Ronald Bush-Marketing Research-Pearson (2014) Bonita Kolb-Marketing Research for Non-profit, Community and Creative Organizations-Routledge (2011) John Eagen, Marketing Communications (2007) Patricia Mink Rath, Stefani Bay, Richard Petrizzi, Penny Gill-The Why of the Buy Consumer Behavior and Fashion Marketing - Fairchild Books (2014)
11 Müşteri İçgörüsü Elde Etme McDaniels and Gates Marketing Research Essentials (7th ed.) Philip Kotler, Gary Armstrong-Principles of Marketing - Global Edition-Pearson (2015) (Alvin Burns, Ronald Bush-Marketing Research-Pearson (2014) Bonita Kolb-Marketing Research for Non-profit, Community and Creative Organizations-Routledge (2011) John Eagen, Marketing Communications (2007) Patricia Mink Rath, Stefani Bay, Richard Petrizzi, Penny Gill-The Why of the Buy Consumer Behavior and Fashion Marketing - Fairchild Books (2014)
12 Tüketici Karar Verme Süreci McDaniels and Gates Marketing Research Essentials (7th ed.) Philip Kotler, Gary Armstrong-Principles of Marketing - Global Edition-Pearson (2015) (Alvin Burns, Ronald Bush-Marketing Research-Pearson (2014) Bonita Kolb-Marketing Research for Non-profit, Community and Creative Organizations-Routledge (2011) John Eagen, Marketing Communications (2007) Patricia Mink Rath, Stefani Bay, Richard Petrizzi, Penny Gill-The Why of the Buy Consumer Behavior and Fashion Marketing - Fairchild Books (2014)
13 Moda ve Tasarımın Global Müşterileri McDaniels and Gates Marketing Research Essentials (7th ed.) Philip Kotler, Gary Armstrong-Principles of Marketing - Global Edition-Pearson (2015) (Alvin Burns, Ronald Bush-Marketing Research-Pearson (2014) Bonita Kolb-Marketing Research for Non-profit, Community and Creative Organizations-Routledge (2011) John Eagen, Marketing Communications (2007) Patricia Mink Rath, Stefani Bay, Richard Petrizzi, Penny Gill-The Why of the Buy Consumer Behavior and Fashion Marketing - Fairchild Books (2014)
14 Final Proje Sunumu
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı

McDaniels and Gates- Marketing Research Essentials (7th ed.)

Philip Kotler, Gary Armstrong-Principles of Marketing - Global Edition-Pearson (2015)

(Alvin Burns, Ronald Bush-Marketing Research-Pearson (2014)

Bonita Kolb-Marketing Research for Non-profit, Community and Creative Organizations-Routledge (2011)

John Eagen, Marketing Communications (2007)

Patricia Mink Rath, Stefani Bay, Richard Petrizzi, Penny Gill-The Why of the Buy Consumer Behavior and Fashion Marketing - Fairchild Books (2014)

Diğer Kaynaklar

Bonita Kolb-Marketing Research for Non-profit, Community and Creative Organizations-Routledge (2011)

John Eagen, Marketing Communications (2007)

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
25
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
4
5
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
20
Final / Sözlü Sınav
1
25
    Toplam
139

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir tasarım koleksiyonunu tasarlamak ve gerçekleştirmek.

X
2

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygulamak.

X
3

Tasarım araştırmasına yönelik farkındalık geliştirmek ve bireysel olarak tasarım araştırmasını yürütmek.

X
4

Bir yabancı dili iyi ve gelişmiş  seviyede kullanmak.

X
5

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirmek.

X
6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel  konular, değişimler ve akımları tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izlemek, gözlemek ve analiz etmek.

X
7

Moda ve Tekstil Tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak.

X
8

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarının ve gelişmelerinin farkına varmak, bunları analiz etmek ve uygulamaya entegre etmek.

X
9

Akademik ve tasarım araştırmalarına süregiden bir analitik ve profesyonel yaklaşım geliştirmek.

X
10

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, kişisel yaşam boyu öğrenme tavrının öneminin ve ihtiyacının farkında olabilmek.

X
11

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında edindiği kuramsal  bilgileri anlamak, yorumlayabilmek ve  uygulamalı çalışmalarında kullanabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest