BA 320 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tüketici Davranışları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BA 320
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders öğrencilerin bireysel tüketiciler hakkında daha derinlemesine bir görüş sahibi olmalarını hedefler. Tüketimin psikolojik, sosyolojik ve kültürel boyutlarına ağırlık vererek, öğrencilerin tüketicilerin iç dünyalarına bakmayı öğrenmelerini sağlar.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • alışveriş öncesi süreçte tüketicileri etkileyen sosyal ve kültürel faktörleri analiz edebilir.
  • tüketimde algılama ve motivasyon süreçlerini tartışabilir.
  • tüketimin kimlikle olan bağlantısını tanımlayabilir.
  • alışveriş sırasında tüketicileri etkileyen faktörleri ve tüketici tutumlarını açıklayabilir.
  • tüketim sürecindeki değişik evreleri ve karar verme sürecini tartışabilir.
  • sosyal sınıf, alt kültür ve kültürün tüketiciler üzerindeki etkilerini tanımlayabilir.
  • pazarlama stratejilerinin tüketici davranışını nasıl etkilediğini tartışabilir.
Ders Tanımı Mikro konulardan makro konulara doğru ilerleyen dersin kapsamında, tüketicinin algılaması, öğrenmesi, motivasyonu, kişilik ve hayat tarzı, tutumları, kimlik tanımlaması, karar mekanizmaları, toplumsal ve kültürel etkileşimleri gibi konular işlenir. Tüketimin alışveriş öncesi, sırası ve sonrası boyutları incelenir.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders tanımı ve uygulaması hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi Slyllabus, öğrenci proje gruplarının belirlenmesi
2 Tüketici Davranışı Prosesi ve Temelleri Solomon, M.R. (2017), Consumer Behavior: Buying, Having, and Being, Global Edition (12e): Pearson Education
3 Algı ve Öğrenme Solomon, M.R. (2017), Consumer Behavior: Buying, Having, and Being, Global Edition (12e): Pearson Education
4 Motivasyon Solomon, M.R. (2017), Consumer Behavior: Buying, Having, and Being, Global Edition (12e): Pearson Education
5 Benlik Solomon, M.R. (2017), Consumer Behavior: Buying, Having, and Being, Global Edition (12e): Pearson Education
6 Tutum ve Tutum Değişimi Solomon, M.R. (2017), Consumer Behavior: Buying, Having, and Being, Global Edition (12e): Pearson Education
7 Ara Sınav Tarih ve saat teyit edilecek
8 Karar Verme Süreci Solomon, M.R. (2017), Consumer Behavior: Buying, Having, and Being, Global Edition (12e): Pearson Education
9 Satın Alma Davranışı Solomon, M.R. (2017), Consumer Behavior: Buying, Having, and Being, Global Edition (12e): Pearson Education
10 Grup Etkileri + Vaka Çalışması Solomon, M.R. (2017), Consumer Behavior: Buying, Having, and Being, Global Edition (12e): Pearson Education
11 Gelir ve Sosyal Sınıf Solomon, M.R. (2017), Consumer Behavior: Buying, Having, and Being, Global Edition (12e): Pearson Education
12 Alt Kültürler +Vaka Çalışması Solomon, M.R. (2017), Consumer Behavior: Buying, Having, and Being, Global Edition (12e): Pearson Education
13 Kültür Solomon, M.R. (2017), Consumer Behavior: Buying, Having, and Being, Global Edition (12e): Pearson Education
14 Tüketici ve Sosyal Refah + Quiz Solomon, M.R. (2017), Consumer Behavior: Buying, Having, and Being, Global Edition (12e): Pearson Education
15 Dönemin Değerlendirilmesi
16 Dönemin Değerlendirilmesi

 

Dersin Kitabı

Solomon, M.R. (2017), Consumer Behavior: Buying, Having, and Being, Global Edition (12e): Pearson Education

Önerilen Okumalar/Materyaller
  • Hawkins and Mothersbaugh (2013),Consumer Behavior: Building Marketing Strategy (12e), McGraw Hill
  • Parsons, Maclaran and Chatzidakis (2018), Contemporary Issues in Marketing and Consumer Behavior, Routledge

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
20
Ödev
2
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
6
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
10
Ödev
2
3
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
25
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
147

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir tasarım koleksiyonunu tasarlamak ve gerçekleştirmek.

X
2

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygulamak.

X
3

Tasarım araştırmasına yönelik farkındalık geliştirmek ve bireysel olarak tasarım araştırmasını yürütmek.

X
4

Bir yabancı dili iyi ve gelişmiş  seviyede kullanmak.

X
5

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirmek.

X
6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel  konular, değişimler ve akımları tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izlemek, gözlemek ve analiz etmek.

X
7

Moda ve Tekstil Tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak.

X
8

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarının ve gelişmelerinin farkına varmak, bunları analiz etmek ve uygulamaya entegre etmek.

X
9

Akademik ve tasarım araştırmalarına süregiden bir analitik ve profesyonel yaklaşım geliştirmek.

X
10

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, kişisel yaşam boyu öğrenme tavrının öneminin ve ihtiyacının farkında olabilmek.

X
11

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında edindiği kuramsal  bilgileri anlamak, yorumlayabilmek ve  uygulamalı çalışmalarında kullanabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest