BA 334 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Moda Endüstrisinde Maliyet Analizi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BA 334
Güz/Bahar
2
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Maliyet muhasebesi ile ilgili temel kavramları öğrencilere öğreterek, öğrencileri moda endüstrisinde maliyet analizi yapabilir hale getirmektir.
Bu dersin amacı moda endüstrisinde maliyetlerinin belirlenmesinde ve yönetimin planlama, kontrol ve karar alma aşamalarında kullanacakları bilgilerin üretilmesinde kullanılan yöntem ve teknikler açıklamaktır. Bu amaçla, ürün maliyetlerinin hesaplanması, maliyet analizlerinin yapılması, üretilen maliyet bilgilerinin karar alma sürecinde kullanılması sağlanır. Bunların dışında, bütçenin hazırlanması ve bütçenin yönetim için planlama ve kontrol mekanizması olarak kullanılması anlatılmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler dersin sonunda üretim sürecinde oluşan maliyet ve gider kavramlarını ayırt edebileceklerdir.
  • Öğrenciler dersin sonuda Maliyet-Hacim-Kar Analizlerini hesaplayabileceklerdir.
  • Öğrenciler dersin sonunda Maliyetlerin hesaplanmasında safha, sipariş ve faaliyet tabanlı maliyetleme yöntemlerini hesaplayabileceklerdir.
  • Öğrenciler dersin sonunda bütçe hazırlamasını gerçekleştirebileceklerdir.
  • Öğrenciler dersin sonunda bütçelerin kontrol ve planlanması amacıyla kullanılan varyans analizlerinin hesaplanması gerçekleştirecekler
Ders Tanımı Derste, maliyet ve yönetim muhasebesinin temel kavramları anlatılacaktır. Giderlerin sınıflandırılması, gider, maliyet, zarar kavramlarının açıklanması, maliyet unsurları ve üretilen mamullerin maliyeti incelenecek, safha ve sipariş maliyetleme teknikleri anlatılacaktır. Yönetim muhasebesi alanında ise, bütçe konusu ele alınarak, bütçenin oluşturulması detaylı olarak uygulanacak, planlama ve kontrol analizleri ve karar analizleri yapılacaktır

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Muhasebecinin işletmedeki yeri Maliyet ve Gider kavramları ve bu kavramların amaçlarının tanıtılması. Önerilen Makaleler
2 Maliyet Davranışlarının belirlenmesi Önerilen Makaleler
3 Maliyet Hacim Karlılık Analizi Başabaş Analizi Önerilen Makaleler
4 Sipariş maliyetleme Önerilen Makaleler
5 Sipariş maliyetleme Önerilen Makaleler
6 Faaliyet tabanlı maliyetleme ve Yönetim Önerilen Makaleler
7 Faaliyet tabanlı maliyetleme ve Yönetim Önerilen Makaleler
8 Yardımcı gider yeri giderlerinin dağıtımı Maliyetlerin yüklenicilere dapılımı: birleşik ürün ve yan ürün. Önerilen Makaleler
9 Safha Maliyetleme Önerilen Makaleler
10 Bütçe ve Sorumluluk Muhasebesi Önerilen Makaleler
11 Bütçe ve Sorumluluk Muhasebesi Önerilen Makaleler
12 Esnek Bütçeleme, Direkt işçilik ve direct ilk madde ve malzeme farklı ve genel üretim giderleri farkları. Önerilen Makaleler
13 Esnek Bütçeleme, Direkt işçilik ve direct ilk madde ve malzeme farkları ve genel üretim giderleri farkları. Önerilen Makaleler
14 Karar alma ve önemli bilgi kavramı Önerilen Makaleler
15 Karar alma ve önemli bilgi kavramı Önerilen Makaleler
16 Tekrar

 

Dersin Kitabı Cost Accounting: A managerial Emphasis by Horngren, Datar, Foster, Rajan, Ittner PearsonPrentice Hall, 13th edition.
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
2
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
15
Final / Sözlü Sınav
1
15
    Toplam
100

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir tasarım koleksiyonunu tasarlamak ve gerçekleştirmek.

X
2

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygulamak.

X
3

Tasarım araştırmasına yönelik farkındalık geliştirmek ve bireysel olarak tasarım araştırmasını yürütmek.

X
4

Bir yabancı dili iyi ve gelişmiş  seviyede kullanmak.

X
5

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirmek.

X
6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel  konular, değişimler ve akımları tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izlemek, gözlemek ve analiz etmek.

X
7

Moda ve Tekstil Tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak.

X
8

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarının ve gelişmelerinin farkına varmak, bunları analiz etmek ve uygulamaya entegre etmek.

X
9

Akademik ve tasarım araştırmalarına süregiden bir analitik ve profesyonel yaklaşım geliştirmek.

X
10

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, kişisel yaşam boyu öğrenme tavrının öneminin ve ihtiyacının farkında olabilmek.

X
11

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında edindiği kuramsal  bilgileri anlamak, yorumlayabilmek ve  uygulamalı çalışmalarında kullanabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest