FA 112 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Moda Tasarımı için Çizim ve Sunum Teknikleri II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FA 112
Bahar
0
4
2
3

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, çizgi, hacim, kompozisyon ve perspektif dâhil olmak üzere öğrencilerin temel çizim prensipleri geliştirmektir. Ayrıca öğrencilere çeşitli artistik malzeme ve teknikler ile deneysel çalışmalar yaptırılacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Çizgi, hacim, kompozisyon ve perspektif dâhil olmak üzere, temel çizim prensiplerini uygulayabilecektir.
  • Elle serbest çizim yapabileceklerdir.
  • İnsan vücudunu oranlarıyla tanımlayabilecektir.
  • Yakınlık, uzaklık ilişkisini beden ölçeği ile karşılaştırabilecektir.
  • Temel çizim alıştırmaları için gerekli araç ve malzemeleri kullanabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders kapsamında temel çizim prensipleri gösterilerek serbest elle çizim teknikleri geliştirilir. Ayrıca uygulamalarda çizim malzemeleri ve farklı boyalar kullanılır.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Temel Çizim: Çizgi Mendelowitz, D.M., Faber D.L., Wakeham D.A., (2007). A Guide to Drawing, Thomson Wadsworth, USA, Chapter 14, s. 265-290
3 Temel Çizim: Çizgi Turner, N., (1986). Florentine Drawings, British Museum Publications, s.31-37
4 Temel Çizim: Hacim Bacou, R., (1974). Italian Renaissance Drawings, The Metropolitan Museum of Art, Chapter 28-29
5 Temel Çizim: Hacim
6 İnsan Bedeni Giriş Tahta Adam
7 İnsan Bedeni Detay Tahta Adam
8 İnsan Bedeni Detay İnsan iskeleti modeli
9 İnsan Bedeni Detay İnsan Bedeni Temel Oranlar İnsan iskeleti modeli
10 İnsan Bedeni Temel Oranlar: Çizgi Winslow, V. L., Classic Human Anatomy, Watson-Guptill Publications, (2009), New York, Chapter 1, s. 21-48
11 İnsan Bedeni Temel Oranlar: Hacim Winslow, V. L., Classic Human Anatomy, Watson-Guptill Publications, (2009), New York, Chapter 8, s. 243-263 İnsan iskeleti modeli
12 İnsan Bedeni Temel Oranlar: Çizgi & Hacim İnsan iskeleti modeli
13 İnsan Bedeni Temel Oranlar: Canlandırma İnsan iskeleti modeli
14 İnsan Bedeni Temel Oranlar: Canlandırma İnsan iskeleti modeli
15 Dersin Gözden Geçirilmesi
16 Dönemin Gözden Geçirilmesi / Final Projesi Teslimi

 

Dersin Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

Mendelowitz, D.M., Faber D.L., Wakeham D.A., (2007). A Guide to Drawing, Thomson Wadsworth, USA, ISBN-13: 978-0-495-00694-7

Turner, N., (1986). Florentine Drawings, British Museum Publications, ISBN: 0-7141-1630-0

Bacou, R., (1974),. Italian Renaissance Drawings, The Metropolitan Museum of Art, ISBN: 0-87099-0094-2

Hogarth, B., (1988). Drawing Dynamic Hands, Watson-Guptill Publications, New York, ISBN: 0-8320-1368-5

Winslow, V. L., (2009). Classic Human Anatomy,  Watson-Guptill Publications, New York, ISBN-13: 978-0-8230-2415-5

Betti, C., (1996). Drawing: a Contemporary Approach, Harcourt Brace College Publishers, USA, ISBN 0-15-501580-X

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
1
40
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
0
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
4
Sınıf Dışı Ders Çalışması
7
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
7
Proje
1
8
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
7
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
100

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir tasarım koleksiyonunu tasarlamak ve gerçekleştirmek.

2

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygulamak.

3

Tasarım araştırmasına yönelik farkındalık geliştirmek ve bireysel olarak tasarım araştırmasını yürütmek.

X
4

Bir yabancı dili iyi ve gelişmiş  seviyede kullanmak.

X
5

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirmek.

6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel  konular, değişimler ve akımları tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izlemek, gözlemek ve analiz etmek.

X
7

Moda ve Tekstil Tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak.

X
8

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarının ve gelişmelerinin farkına varmak, bunları analiz etmek ve uygulamaya entegre etmek.

9

Akademik ve tasarım araştırmalarına süregiden bir analitik ve profesyonel yaklaşım geliştirmek.

X
10

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, kişisel yaşam boyu öğrenme tavrının öneminin ve ihtiyacının farkında olabilmek.

X
11

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında edindiği kuramsal  bilgileri anlamak, yorumlayabilmek ve  uygulamalı çalışmalarında kullanabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest