FA 152 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Moda Tasarımına Giriş
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FA 152
Bahar
1
6
4
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı moda tasarımı süreçlerine ve moda endüstrisinin bileşenlerini tanıtmaktır. Giysi kalıbı hazırlama ve dikiş teknikleri ile ilgili temel bilgilerin sunulması da bu dersin kapsamındadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Moda tasarım bileşenleri ve prensiplerini tartışabilecektir.
  • Moda tasarımı için gerekli olan sunum tekniklerini uygulayabilecektir.
  • Tasarım geliştirme aşamasını planlayabilecektir.
  • Sektörel gereklilikler doğrultusunda giysi kalıbı oluşturabilecektir.
  • • Dikiş teknikleri konusunda uygulamalar yapabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders, tasarım fikrinin oluşturulma aşamasından, giysinin üretimi ve bedene uyumunun geliştirilmesine kadar uzanan moda tasarım süreçlerini içermektedir. Mesleki terminolojilere, tasarımın yaratıcı süreçlerine, kalıp hazırlama ve dikim çalışmalarına odaklanmaktadır. Ders, öğrencilerin giysi ve insan bedeni arasındaki ilişkiyi analiz ederek, giysi üretim bilgi ve becerisi edinmelerini sağlar.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 12/2 Öğrenciler ile tanışma, Dersin, ders programının ve ders materyallerinin tanıtılması, öğrencilerin stüdyo kullanım kuralları konusunda bilgilendirilmesi 13/2 Tasarım bileşenleri ve prensipleri Film gösterimi
2 19/2 Tasarım sürecine ve moda araştırmasına giriş Konsept geliştirme: Tasarım konseptleri üzerinden beyin fırtınası / görsel fikir haritası hazırlama Bireysel konseptlerin seçilmesi 20/2 Moodboard hazırlama (A3) Jones, S.J. (2005), “Fashion Design”, Watson-Guptill Publications, NY. Chapter 3. Page 99-110 Marshall, S., Jackson, H., Stanley, M., Kefgen, M, Touchie-Spech, P.(2004), Pearson Prentice Hall. Part 2, Pages 189-288. ISBN: 013035865-7 Tatham, C., Seaman, J. (2003), “Fashion Design Drawing Course” Barron’s., Chapter 1. Page 12-39. Gerval, O. (2008), “Fashion: Concept to Catwalk” A&C Black, London. Chapter 3. Page 86-100. Jones, S.J. (2005), “Fashion Design”, Watson-Guptill Publications, NY. Chapter 6. Page 170-176.
3 26/2 Tasarım araştırması / Eskiz defteri hazırlığı 27/2 Moda pazar segmentleri Jones, S.J. (2005), “Fashion Design”, Watson-Guptill Publications, NY. Chapter 6. Page 177-182. Sorger, R., Udale, J. (2006), “The Fundamentals of Fashion Design”, Ava Publishing. Chapter 1. Pages 12-54, Chapter 4. Pages 110-126
4 5/3 Tekstil malzemelerine giriş (kumaş çeşitleri, kumaş manipülasyonu ve baskı teknikleri vb.) 6/3 Baskı atölyesi çalışmaları Sorger, R., Udale, J. (2006), “The Fundamentals of Fashion Design”, Ava Publishing. Chapter 2. Pages 58-86.
5 12/3 Baskı atölyesi çalışmaları 13/3 Malzeme panoları Sorger, R., Udale, J. (2006), “The Fundamentals of Fashion Design”, Ava Publishing. Chapter 2. Pages 58-86.
6 19/3 - 20/3 Tasarım geliştirme Tatham, C., Seaman, J. (2003), “Fashion Design Drawing Course” Barron’s., Chapter 2. Page 50-79.
7 26/3 Atölye çalışması 27/3 Atölye çalışması
8 2/4 – 3/4 Dikiş makineleri ve dikiş teknikleri Sorger, R., Udale, J. (2006), “The Fundamentals of Fashion Design”, Ava Publishing. Chapter 4. Pages 90-93. Chapter 3. Pages 71-82.
9 9/4 Temel etek kalıbı 10/4 Etek tasarım uygulamaları Fischer, A. (2009), “Basics: Fashion Design 03. Construction”, Ava Publishing. Chapter 1. Pages 12-33.
10 16/4 Etek tasarım uygulamaları 17/4 Dikiş uygulamaları Joseph –Armstrong, H. (2005), “Pattern Making for Fashion Design”, Prentice Hall. Chapter 13. Pages 234-314.
11 24/4 Etek tasarım uygulamaları / Dikiş uygulamaları Joseph –Armstrong, H. (2005), “Pattern Making for Fashion Design”, Prentice Hall. Chapter 13. Pages 234-314.
12 30/4 Etek tasarım uygulamaları / Dikiş uygulamaları Joseph –Armstrong, H. (2005), “Pattern Making for Fashion Design”, Prentice Hall. Chapter 13. Pages 234-314.
13 7/5 Final etek tasarımı 8/5 Final skirt üretimi
14 14/5 Final etek üretimi 15/5 Final etek üretimi
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

 Amaden-Crawford, C. (2006), “A guide to Fashion Sewing”, Fairchild Publications.  ISBN:  978-1609010010

Gerval, O. (2008), “Fashion: Concept to Catwalk” A&C Black, London. Chapter 3. Page 86-100. ISBN: 9781408100776

Hopkins, J. (2011), “Basics: Fashion Design 05: Fashion Drawing”, Ava Publishing. ISBN: 9782940411153

Joseph –Armstrong, H. (2005), “Pattern Making for Fashion Design”, Prentice Hall.  ISBN: 978-0135018767

Joseph-Armstrong, H. (2013), “Draping for Apparel Design”, Fairchild Publications  ISBN: 978-1609012403

Jones, S.J. (2005), “Fashion Design”, Watson-Guptill Publications, NY.  ISBN: 9780823016440

Kim, I., Uh, M. (2002), “Apparel Making in Fashion Design”, Fairchild Publications.   ISBN: 978-1563672163

Marshall, S., Jackson, H., Stanley, M., Kefgen, M, Touchie-Spech, P.(2004), “Individuality in Clothing Selection and Personal Appearance”, Pearson Prentice Hall. Part 2, Pages 189-288. ISBN: 013035865-7

Seivewright, S. (2012), “Basics: Fashion Design 01: Research and Design”, Ava Publishing. ISBN: 978-2940411702

Sorger, R., Udale, J. (2006), “The Fundamentals of Fashion Design”, Ava Publishing.  ISBN: 9782940411788

Fischer, A. (2009), “Basics: Fashion Design 03. Construction”, Ava Publishing.  ISBN: 978-2940373758

Tatham, C., Seaman, J. (2003), “Fashion Design Drawing Course” Barron’s. ISBN:9780500284360

Kütüphanede yer alan diğer dergiler

İnternet kaynakları (bazı örnekler)

www.firstview.com

www.wgsn.com

www.wwd.com

www.fashion.about.com

www.hintmag.com

vogue.com 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
30
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
1
16
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
6
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
8
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
5
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
5
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
130

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir tasarım koleksiyonunu tasarlamak ve gerçekleştirmek.

X
2

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygulamak.

X
3

Tasarım araştırmasına yönelik farkındalık geliştirmek ve bireysel olarak tasarım araştırmasını yürütmek.

X
4

Bir yabancı dili iyi ve gelişmiş  seviyede kullanmak.

X
5

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirmek.

6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel  konular, değişimler ve akımları tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izlemek, gözlemek ve analiz etmek.

X
7

Moda ve Tekstil Tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak.

8

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarının ve gelişmelerinin farkına varmak, bunları analiz etmek ve uygulamaya entegre etmek.

9

Akademik ve tasarım araştırmalarına süregiden bir analitik ve profesyonel yaklaşım geliştirmek.

X
10

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, kişisel yaşam boyu öğrenme tavrının öneminin ve ihtiyacının farkında olabilmek.

X
11

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında edindiği kuramsal  bilgileri anlamak, yorumlayabilmek ve  uygulamalı çalışmalarında kullanabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest