FA 201 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Moda Stüdyosu: Giriş
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FA 201
Güz
0
8
4
10

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders moda Tasarımı, moda trendleri ve moda işletmeciliğinin temel bilgilerini tanıtmayı amaçlar. Temel ürün gruplarına ticari/teknik ve kavramsal/deneysel açılardan farklı perspektifler sunarak tasarıma odaklanmayı hedefler.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Moda tasarımı oluşturabilmek üzere görsel ve sözel açıklamalarla yaratıcı bir konsept geliştirebilecektir
  • Temel moda ürün koleksiyonu üretebilecektir.
  • Modaya uygun fikirleri eskiz defterleri, sunum paftaları,ve yazılı raporların kullanımıyla sunabileceklerdir.
  • Marka kimliği, perakende satış, işletme, temel müşteri profili, ürün grubu, maliyet vb. pek çok farklı açılardan bir moda markasını analiz edebilecektir.
  • Moda endüstrisine ilişkin güncel sezon trendlerini tanımlayabilecektir.
  • Verilen kriterlere göre 2 boyutlu tasarım fikrini 3 boyutlu, yenilikçi tasarımda uygulayabileceklerdir.
  • Belirli sunum tekniklerini profesyonel bir sunum yapmak için kullanabilecektir.
Ders Tanımı Bu dersin amacı, endüstrinin farklı sektörlerindeki çeşitli kriterlerle ilişkili olarak, araştırma becerilerini geliştirmektir. Tasarım geliştirme yoluyla konseptin yorumlanması, kumaş manipülasyonu, 3 boyutlu tasarım geliştirme teknikleri ve ürün geliştirme yaratıcılığı destekleyecektir. Pazar araştırması ve marka analizi öğrencilerin tasarımlarını gerçekleştirme ve endüstride konumlandırmalarını sağlayacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş/ Koleksiyon Analizi
2 Koleksiyon Haritası Çıkarma / Kumaş Denemeleri
3 Tasarım Porojesi 1 / 2-Boyutlu Tasarım Geliştirme
4 Tasarım Porojesi 1 / 3-Boyutlu Tasarım Geliştirme FISCHER A., 2009. Construction, Ava Publishing SA, Switzerland/ Draping on the mannequin pp.120-131
5 Tasarım Porojesi 1 / Ürün Oluşturma FISCHER A., 2009. Construction, Ava Publishing SA, Switzerland/ Draping on the mannequin pp.120-131
6 Trend Projesi / Araştırma Brannon, E., L., “Fashion Forecasting”, Fairchild Publications NY (2005) / Chapter 1 The Fashion Forecastion Process pp.3-30
7 Trend Projesi / Sunum Paftası Collezioni/ Trends Magazine
8 Trend Projesi / Kumaş Araştırması ve Kumaş Manipülasyonu Analizi Jenkyn Jones, S., “Fashion Design”, Laurence King Publishing Ltd, London, (2002)/ Chapter 4 Colour and Fabric
9 Pazar Raporu Marka Analizi Hameide, K., “Fashion Branding Unraveled”, Fairchild (2011) / Chaper 5 Mass Market Fashion Brands pp.157-171
10 Pazar Raporu Perakende Analizi Hameide, K., “Fashion Branding Unraveled”, Fairchild (2011) / Store Experience pp.196-205
11 Tasarım Projesi 2 / Araştırma SORGER Roger & UDALE Jenny,. “The Fundamentals of Fashion Design” AVA Publishing SA, Switzerland (2006) / Chapter 1 Research and Design pp.22-35
12 Tasarım Projesi 2 / Tasarım Geliştirme
13 Tasarım Projesi 2 / Prototip Kalıpların Gözden Geçirilmesi
14 Tasarım Projesi 2 / Ürün Oluşturma Aldrich, W. (2013) Fabrics and Pattern Cutting. / Chapter 6 Basic Adaptions of the Bodice Block pp.91-102
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

Aldrich, W. “Fabrics and Pattern Cutting” Blackwell Science Ltd., (2013) ISBN: 0-63203612-5

Brannon, E., L., “Fashion Forecasting”, Fairchild Publications NY (2005) ISBN: 1-56367-350-9

FISCHER A., 2009. Construction, Ava Publishing SA, Switzerland ISBN-13: 978-2940373758

Hameide, K., “Fashion Branding Unraveled”, Fairchild (2011) ISBN‎: ‎9781563678745  

Jenkyn Jones, S., “Fashion Design”, Laurence King Publishing Ltd, London, (2002)

Sorger Roger & UDALE Jenny,. “The Fundamentals of Fashion Design” AVA Publishing SA, Switzerland (2006) ISBN‎: ‎9782940411788

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
10
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
3
60
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
0
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
8
Sınıf Dışı Ders Çalışması
20
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
12
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
3
20
Final Sınavı
1
40
    Toplam
300

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir koleksiyonu tasarlar gerçekleştirir. 

X
2

Bireysel yada takım olarak tasarım araştırmaları yürütür.

X
3

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirir. 

4

Moda ve tekstil tasarımı alanında edindiği kuramsal bilgileri analiz eder, yorumlar ve uygulamalı çalışmalarında kullanır. 

X
5

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarını analiz eder ve uygular.

X
6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel konular, değişimler ve akımları, tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izler, analiz eder ve multidisipliner bir bakış açısı kazanır. 

X
7

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygular.

X
8

Moda ve tekstil tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

9

Akademik ve tasarım araştırmalarına analitik ve profesyonel bir yaklaşım geliştirir.

X
10

Moda ve tekstil tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak moda ve tekstil tasarımı ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

X
13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest