FA 202 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Moda Tasarım Stüdyosu: Koleksiyon I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FA 202
Bahar
2
6
5
10

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı tasarım kriterlerinin yenilikçi, çağdaş ve marka ihtiyaçlarına uygun çözümlemelerle birlikte yaratıcı bir biçimde yorumlanmasını sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Moda tasarım endüstrisinin mevcut konu ve trendlerini tanımlayabileceklerdir.
  • Güncel etik konularının farkındalığının arttırılması için moda tasarımını kullanabilir.
  • Siluet, kesim, kumaş ve yüzey dahil olmak üzere detaylı bir araştırma ile konsepti geliştirebilecektir.
  • Bilgisayar destekli tasarımı işlerinin profesyonel biçimde geliştirilmesi ve sunulması amacıyla kullanabilecektir.
  • Oluşturdukları sketchbook, teknik çizim, sunum boardları illüstrasyon ve fotoğrafları profesyonel seviyede sunabileceklerdir.
Ders Tanımı Bu ders, giysi geliştirme ve üretime yönelik deneysel yaklaşımları araştırmayı ve deneyimlemeyi sağlar. Bilgisayar destekli tasarım teknolojileri dönem boyunca temel sunum aracı olarak kullanılır.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş / Konsept Geliştirme
2 Renk eması / Malzeme Araştırma / Doku araştırması / Etik Tasarım Yaklaşımları
3 Kumaş Araştırması ve Manipülasyonu / Tasarım Detayları
4 Tasarım Geliştirme / Teknik Çizim
5 Desen Geliştirme Aldrich, W. (2013) Fabrics and Pattern Cutting. / Chapter 12 Easy Fitting Body Sahpes p.167
6 Ürün Gerçekleştirme Aldrich, W. (2013) Fabrics and Pattern Cutting. / Chapter 12 Easy Fitting Body Sahpes p.167
7 Koleksiyon Geliştirme Tallon, K., “Digital Fashion Illustration with Photoshop and Illustrator”, Batsford (2008) / Chapter 6 Mixed media İllustrations – p.136 - 153 Burke, S., “Fashion Computing: Design Techniques And CAD”, Burke Publishing (2005) / Chapter 11 Design Presentations - P.122 - 152
8 Koleksiyon sonumları Tallon, K., “Digital Fashion Illustration with Photoshop and Illustrator”, Batsford (2008) / Chapter 6 Mixed media İllustrations – p.136 - 153 Burke, S., “Fashion Computing: Design Techniques And CAD”, Burke Publishing (2005) / Chapter 11 Design Presentations - P.122 - 152
9 Giriş / Çağdaş Moda Ürünleri / Konsept Geliştirme
10 Kumaş /Kumaş Manipülasyonu
11 Tasarım Geliştirme
12 Tasarım Seçimi / Teknik Çizim Centner, m. & Vereker, F. “Fashion Designers Handbook for Adobe Illustrator”. John Wiley and Sons Ltd, UK (2011) / Chapter 3 Technical Drawing – p.68 – 106
13 Ön Kalıp Aldrich, W. (2013) Fabrics and Pattern Cutting. Chapter 6 Basic Adaptions of the Bodice Block p. 91 / Chaper 7 The Sleeve
14 Final Giysisi / Sketchbook & Sunum Paftası İnceleme Aldrich, W. (2013) Fabrics and Pattern Cutting. Chapter 6 Basic Adaptions of the Bodice Block p. 91 / Chaper 7 The Sleeve
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Dönemin Gözden Geçirilmesi

 

Dersin Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

Aldrich, W. (2013) Fabrics and Pattern Cutting. ISBN: 0-632-03612-5

Burke, S., “Fashion Computing: Design Techniques And CAD”, Burke Publishing (2005) ISBN-13: 978-0958239134

Centner, m. & Vereker, F. “Fashion Designers Handbook for Adobe Illustrator”. John Wiley and Sons Ltd, UK (2011) ISBN:9781119954842

Szkutnicka, B., “Technical Drawing for Fashion”. Laurence King Publishing (2010) ISBN-13: 978-1856696180

Tallon, K., “Digital Fashion Illustration with Photoshop and Illustrator”, Batsford (2008) ISBN-13: 978-0713490589

Wolff, C. (2003) “The Art of Manipulating Fabric”, Krausse Publications. ISBN-13: 978-0801984969

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
6
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
5
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
22
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
30
Final / Sözlü Sınav
1
30
    Toplam
285

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir tasarım koleksiyonunu tasarlamak ve gerçekleştirmek.

X
2

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygulamak.

X
3

Tasarım araştırmasına yönelik farkındalık geliştirmek ve bireysel olarak tasarım araştırmasını yürütmek.

X
4

Bir yabancı dili iyi ve gelişmiş  seviyede kullanmak.

X
5

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirmek.

6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel  konular, değişimler ve akımları tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izlemek, gözlemek ve analiz etmek.

X
7

Moda ve Tekstil Tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak.

X
8

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarının ve gelişmelerinin farkına varmak, bunları analiz etmek ve uygulamaya entegre etmek.

X
9

Akademik ve tasarım araştırmalarına süregiden bir analitik ve profesyonel yaklaşım geliştirmek.

X
10

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, kişisel yaşam boyu öğrenme tavrının öneminin ve ihtiyacının farkında olabilmek.

11

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında edindiği kuramsal  bilgileri anlamak, yorumlayabilmek ve  uygulamalı çalışmalarında kullanabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest