FA 203 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Moda Grafiği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FA 203
Güz
0
4
2
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı
Malzeme bilgisi ve serbest el çizim tekniğini geliştirmek
Öğrenciye, öncelikle moda giysileri inceleyerek moda teknik çizim kurallarını tanıtmak
Öğrenciye, oran, duruş, postür, jest ve hareket çalışmaları aracılığıyla moda için figür çizimini tanıtmak
Öğrencinin, kumaş üzerindeki doku ve desenin görsel sunumu ve moda çizimine bu tekniklerin uyarlanması konusundaki yeteneklerinin geliştirilmesi
Araç gereç bilgisinin arttırılması ve kişisel moda çizimi tarzının geliştirilmesi

Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Belirli el çizim araçlarını kullanarak gerçek bir teknik çizim oluşturabilecektir.
  • Oran, duruş, jest ve hareketi moda figürü çizimine uygulayabilecektir.
  • Giysilerin moda figürüne uyarlanması, kumaş dokusu ve drapesi dâhil olmak üzere görsel sunum yeteneklerini geliştirebilecektir.
  • Çeşitli teknik ve malzemeleri kullanabilecektir.
  • Profesyonel sunum tekniklerini uygulayabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders kapsamında kumaşların, giysilerin ve modada figürün sunumu anlatılacaktır. Moda için teknik çizime giriş sayesinde daha geniş bir giysi yapısı bilgisi edindirilir; Öğrencinin kumaş dokusunu çizime aktarmasını, değişik kalitelerdeki kumaşlarda doku ve desene odaklanmasını sağlar. Modada figür çizimiyle birlikte bu yetenekler öğrencinin, tasarım fikirlerini daha profesyonel bir biçimde sunmasını sağlayacaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 9 Baş Oranlı Proporsiyonlar Collin, C., “Fashion Source: Technical Design” Page One Publishing Private (2007) Ireland, J. P., “Encyclopaedia of fashion details”, Prentice Hall, (1987) Prentice Hall, (2006) Szkutnicka,B., “Technical Drawing for Fashion”, Laurence King Publishing (2010)
2 9 Baş Oranlı Moda Duruş Çizimi Collin, C., “Fashion Source: Technical Design” Page One Publishing Private (2007) Ireland, J. P., “Encyclopaedia of fashion details”, Prentice Hall, (1987) Prentice Hall, (2006) Szkutnicka,B., “Technical Drawing for Fashion”, Laurence King Publishing (2010)
3 9 Baş Oranı: Gelinlik Yarışması Collin, C., “Fashion Source: Technical Design” Page One Publishing Private (2007) Ireland, J. P., “Encyclopaedia of fashion details”, Prentice Hall, (1987) Prentice Hall, (2006) Szkutnicka,B., “Technical Drawing for Fashion”, Laurence King Publishing (2010)
4 9 Baş Oranı: Gelinlik Yarışması Collin, C., “Fashion Source: Technical Design” Page One Publishing Private (2007) Ireland, J. P., “Encyclopaedia of fashion details”, Prentice Hall, (1987) Prentice Hall, (2006) Szkutnicka,B., “Technical Drawing for Fashion”, Laurence King Publishing (2010)
5 9 Baş Oranı: Gelinlik Yarışması Collin, C., “Fashion Source: Technical Design” Page One Publishing Private (2007) Ireland, J. P., “Encyclopaedia of fashion details”, Prentice Hall, (1987) Prentice Hall, (2006) Szkutnicka,B., “Technical Drawing for Fashion”, Laurence King Publishing (2010)
6 Teknik Çizim: Denim Detayları Bina, A., “Fashion rendering with color”, Prentice Hall, (2001) Ireland, J. P., “Encyclopaedia of fashion details”, Prentice Hall, (1987) Ireland, J. P., Fashion design drawing and presentation”, Batsford, London (2004) Riegelman, N., “9 Heads: A Guide to Drawing Fashion”, Prentice Hall, (2006)
7 Teknik Çizim: Şortlar (Ön/ Arka) Bina, A., “Fashion rendering with color”, Prentice Hall, (2001) Ireland, J. P., “Encyclopaedia of fashion details”, Prentice Hall, (1987) Ireland, J. P., Fashion design drawing and presentation”, Batsford, London (2004) Riegelman, N., “9 Heads: A Guide to Drawing Fashion”, Prentice Hall, (2006)
8 Teknik Çizim: Denim Tulum (Ön/ Arka) Bina, A., “Fashion rendering with color”, Prentice Hall, (2001) Ireland, J. P., “Encyclopaedia of fashion details”, Prentice Hall, (1987) Ireland, J. P., Fashion design drawing and presentation”, Batsford, London (2004) Riegelman, N., “9 Heads: A Guide to Drawing Fashion”, Prentice Hall, (2006)
9 Teknik Çizimi: Elbise Bina, A., “Fashion rendering with color”, Prentice Hall, (2001) Ireland, J. P., “Encyclopaedia of fashion details”, Prentice Hall, (1987) Ireland, J. P., Fashion design drawing and presentation”, Batsford, London (2004) Riegelman, N., “9 Heads: A Guide to Drawing Fashion”, Prentice Hall, (2006)
10 Teknik Çizimi: Çocuk Giyimi Bina, A., “Fashion rendering with color”, Prentice Hall, (2001) Ireland, J. P., “Encyclopaedia of fashion details”, Prentice Hall, (1987) Ireland, J. P., Fashion design drawing and presentation”, Batsford, London (2004) Riegelman, N., “9 Heads: A Guide to Drawing Fashion”, Prentice Hall, (2006)
11 Moda Tasarım Teknikleri–Drapeli Kumaş Bina, A., “Fashion rendering with color”, Prentice Hall, (2001) Ireland, J. P., “Encyclopaedia of fashion details”, Prentice Hall, (1987) Ireland, J. P., Fashion design drawing and presentation”, Batsford, London (2004) Riegelman, N., “9 Heads: A Guide to Drawing Fashion”, Prentice Hall, (2006)
12 Moda Tasarım Teknikleri–Drapeli Giysi Çizimi Bina, A., “Fashion rendering with color”, Prentice Hall, (2001) Ireland, J. P., “Encyclopaedia of fashion details”, Prentice Hall, (1987) Ireland, J. P., Fashion design drawing and presentation”, Batsford, London (2004) Riegelman, N., “9 Heads: A Guide to Drawing Fashion”, Prentice Hall, (2006)
13 Moda Tasarım Teknikleri– Drapeli Giysi Görselleştirme Bina, A., “Fashion rendering with color”, Prentice Hall, (2001) Ireland, J. P., “Encyclopaedia of fashion details”, Prentice Hall, (1987) Ireland, J. P., Fashion design drawing and presentation”, Batsford, London (2004) Riegelman, N., “9 Heads: A Guide to Drawing Fashion”, Prentice Hall, (2006)
14 Moda Tasarım Teknikleri – Illustration Bina, A., “Fashion rendering with color”, Prentice Hall, (2001) Ireland, J. P., “Encyclopaedia of fashion details”, Prentice Hall, (1987) Ireland, J. P., Fashion design drawing and presentation”, Batsford, London (2004) Riegelman, N., “9 Heads: A Guide to Drawing Fashion”, Prentice Hall, (2006)
15 Moda Tasarım Teknikleri–Portfolyo Bina, A., “Fashion rendering with color”, Prentice Hall, (2001) Ireland, J. P., “Encyclopaedia of fashion details”, Prentice Hall, (1987) Ireland, J. P., Fashion design drawing and presentation”, Batsford, London (2004) Riegelman, N., “9 Heads: A Guide to Drawing Fashion”, Prentice Hall, (2006)
16 Dönemin Gözden Geçirilmesi

 

Dersin Kitabı Yukarıda verilen kitaplar, PowerPoint sunumları
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
1
40
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
1
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
18
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
18
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
116

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir tasarım koleksiyonunu tasarlamak ve gerçekleştirmek.

X
2

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygulamak.

X
3

Tasarım araştırmasına yönelik farkındalık geliştirmek ve bireysel olarak tasarım araştırmasını yürütmek.

X
4

Bir yabancı dili iyi ve gelişmiş  seviyede kullanmak.

X
5

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirmek.

X
6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel  konular, değişimler ve akımları tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izlemek, gözlemek ve analiz etmek.

X
7

Moda ve Tekstil Tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak.

X
8

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarının ve gelişmelerinin farkına varmak, bunları analiz etmek ve uygulamaya entegre etmek.

X
9

Akademik ve tasarım araştırmalarına süregiden bir analitik ve profesyonel yaklaşım geliştirmek.

X
10

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, kişisel yaşam boyu öğrenme tavrının öneminin ve ihtiyacının farkında olabilmek.

X
11

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında edindiği kuramsal  bilgileri anlamak, yorumlayabilmek ve  uygulamalı çalışmalarında kullanabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest