FA 204 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Moda Grafiği ve Sunumu
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FA 204
Bahar
0
4
2
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere farklı bilgisayar destekli illüstrasyon programlarını tanıtarak konsept ve tasarım çalışmalarına uygun görsel sunum becerilerini geliştirmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Teknik çizim yoluyla bir giysinin tasarımını geliştirebilecektir.
  • Bilgisayar destekli tasarım programı kullanarak profesyonel teknik çizimler oluşturabilecektir.
  • CAD kullanarak profesyonel tasarım ve paftalar oluşturabilecektir
  • Profesyonel bir marka tasarımını oluşturmak ve sunmak için CAD becerilerini kullanabilecektir
  • Mesleki bir portföy oluşturmak için dijital görsel iletişim tekniklerini kullanabilecektir
Ders Tanımı Bu ders öğrencilerin tasarım fikirlerini sunmak için mevcut becerilerini daha profesyonel bir düzeyde geliştirir. Öğrencilerin yaratıcı görseller ve dijital medya araçlarını kullanarak fikirlerini yaratıcı bir şekilde iletebilme yeteneklerini geliştirmeyi ve endüstrinin güncel gereksinimlerini karşılayacak becerileri geliştirmeyi amaçlar. Buna ek olarak öğrenciler, mesleki bir portföy olarak sunulabilecek, teknik çizim, ürün geliştirme, marka çözümü, illüstrasyon oluşturmak için gereken dijital görsel iletişim tekniklerini uygulayacaklardır.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse ve Illustrator'a Giriş - Çizgi Çizimleri
2 Illustrator Nesneleri Gruplandırma, Düzenleme & Basic T-shirt Burke, S., “Fashion Computing: Design Techniques And CAD”, Burke Publishing (2005) / Chapter 3 Computer Basics – p.18-25 Centner, m. & Vereker, F. “Fashion Designers Handbook for Adobe Illustrator”. John Wiley and Sons Ltd, UK (2011) / Chapter 1 The basics – P. 2 – 34 Centner, m. & Vereker, F. “Fashion Designers Handbook for Adobe Illustrator”. John Wiley and Sons Ltd, UK (2011) / Chapter 2 First Garment – p.36 – 66 / p.70 Creating a basic tee and neckband
3 Illustrator Etek Szkutnicka, B., “Technical Drawing for Fashion”. Laurence King Publishing (2010) / Adding colour, texture and pattern to technical drawing – p.46 - 50
4 Illustrator Baskı Tasarımı Oluşturma Canlı İzleme ve Canlı Boyama Özellikleri / Desen Bowles, M. & Isaac, C. “Digital Textile Design” Laurence King Publishing (2009) / Chapter 3 Patterns and Repeats - P.87 - 120
5 Illustrator Denim Burke, S., “Fashion Computing: Design Techniques And CAD”, Burke Publishing (2005) / Chapter 5 Flats & Specs – p. 44 - 72
6 Illustrator Ara Sınav
7 Photoshop Giriş / Temel Pafta Düzeni Tallon, K., “Digital Fashion Illustration with Photoshop and Illustrator”, Batsford (2008) / Chapter 1 Scanning and Retouching illustrations - p.18-43 Burke, S., “Fashion Computing: Design Techniques And CAD”, Burke Publishing (2005) / Chapter 11 Design Presentations - P.122 - 152
8 Photoshop Dergi Sayfası Oluşturma Tallon, K., “Digital Fashion Illustration with Photoshop and Illustrator”, Batsford (2008) / Chapter 6 Mixed media İllustrations – p.136 - 153 Burke, S., “Fashion Computing: Design Techniques And CAD”, Burke Publishing (2005) / Chapter 11 Design Presentations - P.122 - 152
9 Photoshop Görselleştirme Proje Teslimi Tallon, K., “Digital Fashion Illustration with Photoshop and Illustrator”, Batsford (2008) / Chapter 7 Digital Painting – p.154 – 170 Burke, S., “Fashion Computing: Design Techniques And CAD”, Burke Publishing (2005) / Chapter 10 Photoshop Color and Effects – p.106 - 121
10 Baskı Tasarımı Bowles, M. & Isaac, C. “Digital Textile Design” Laurence King Publishing (2009) / Chapter 3 Patterns and Repeats - P.87 - 120
11 Teknik Çizim Burke, S., “Fashion Computing: Design Techniques And CAD”, Burke Publishing (2005) / Chapter 5 Flats & Specs – p. 44 - 72
12 Teknik Çizim Burke, S., “Fashion Computing: Design Techniques And CAD”, Burke Publishing (2005) Chapter 5 Flats & Specs – p. 44 - 72
13 İllüstrasyon Tallon, K., “Digital Fashion Illustration with Photoshop and Illustrator”, Batsford (2008) Chapter 3 Illustrations with textiles, patterns, and texture p. 66 -87
14 İllüstrasyon & Sunum Paftası Teslimi Tallon, K., “Digital Fashion Illustration with Photoshop and Illustrator”, Batsford (2008) Chapter 3 Illustrations with textiles, patterns, and texture p. 66 -87
15 Dönem Boyunca Yapılan İşlerin Gözden Geçirilmesi
16 Dönemin değerlendirilmesi

 

Dersin Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

Burke, S., “Fashion Computing: Design Techniques And CAD”, Burke Publishing (2005) ISBN-13: 978-0958239134

Centner, m. & Vereker, F. “Fashion Designers Handbook for Adobe Illustrator”. John Wiley and Sons Ltd, UK (2011) ISBN:9781119954842

Szkutnicka, B., “Technical Drawing for Fashion”. Laurence King Publishing (2010) ISBN-13: 978-1856696180

Tallon, K., “Digital Fashion Illustration with Photoshop and Illustrator”, Batsford (2008) ISBN-13: 978-0713490589

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
40
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
0
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
4
Sınıf Dışı Ders Çalışması
13
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
1
10
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
20
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
140

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir tasarım koleksiyonunu tasarlamak ve gerçekleştirmek.

X
2

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygulamak.

X
3

Tasarım araştırmasına yönelik farkındalık geliştirmek ve bireysel olarak tasarım araştırmasını yürütmek.

X
4

Bir yabancı dili iyi ve gelişmiş  seviyede kullanmak.

X
5

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirmek.

6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel  konular, değişimler ve akımları tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izlemek, gözlemek ve analiz etmek.

X
7

Moda ve Tekstil Tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak.

X
8

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarının ve gelişmelerinin farkına varmak, bunları analiz etmek ve uygulamaya entegre etmek.

9

Akademik ve tasarım araştırmalarına süregiden bir analitik ve profesyonel yaklaşım geliştirmek.

X
10

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, kişisel yaşam boyu öğrenme tavrının öneminin ve ihtiyacının farkında olabilmek.

11

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında edindiği kuramsal  bilgileri anlamak, yorumlayabilmek ve  uygulamalı çalışmalarında kullanabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest