FA 205 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Giysi Tarihi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FA 205
Güz
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bir dönemin kültürel, sosyal ve sanatsal yapısını anlama yönünde 20.yüzyılın başlarına kadar gelen süreçte primitivf kültürlerden bu yana ortaya çıkan giysi tarihine ilişkin temel terminolojinin ve formların anlaşılmasının sağlanması. Tasarım pratiği ile tarihsel araştırmanın önemini ortaya koyarak modadaki sosyolojik ve kültürel analizler hakkında eleştirel bir farkındalık yaratmak
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler primitif kültürlerden başlayarak 20. Yüzyılın başlarına kadar olan dönemde hem global hem de yerel ölçekte tarihi giysiler hakkında temel terminolojileri tanımlayabilecektir
  • Öğrenciler giysilerdeki tarihsel değişimler ve gelişmeler hakkında bilgi toplayabileceklerdir.
  • Öğrenciler tarihsel giysileri farklı sosyal, eleştirel, politik ve tarihsel bakış açıları ile değerlendirebileceklerdir.
  • Öğrenciler giysi tarihini değiştiren önemli ikon figürleri, değişen siluetleri tanımlayabileceklerdir.
  • Öğrenciler kendi kültürel giysi formlarımızın ulusal ve folklorik öğeleri hakkında bilgi sahibi olabileceklerdir.
Ders Tanımı Bu derste tarihsel giysinin temel terminolojisi ve formları primitif dönemden 20. yüzyılın başlarına kadar tasarım pratiğinin tarihsel araştırma ile kullanımının öneminin farkında olarak ele alınır.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Tarihsel giysiye ilişkin tarihsel araştırma; giysinin orijini, primitif giysilere giriş, grup çalışması Kaynaklarda belirtilen powerpoint sunumları
2 Doğu giysileri: Mezopotamya Uygarlığı ( Sümerler, Babiller, Asurlar, Hitit ve Pers uygarlıkları), grup çalışması Chapter 1, Laver, James, A Concise History of Fashion, Thames and Hudson, 1992,
3 Akdeniz Uygarlığı Giysileri I:Mısır Uygarlığı, grup çalışması Cleopatra filminin izlenmesi Chapter 1, Laver, James, A Concise History of Fashion, Thames and Hudson, 1992,
4 Akdeniz Uygarlığı Giysileri II:Antik Uygarlıklar; Girit, Yunan, Etrüsk, Roma grup çalışması İzmir Arkeoloji Müzesinin ziyareti Goddess: The Classical mode, The Metropolitan Museum of Art, Harold Coda,2003 Chapter 2, Laver, James, A Concise History of Fashion, Thames and Hudson, 1992. Alexander the Great filminin izlenmesi
5 Anadolu Giysileri:Selçuklular (11. ve 13. yüzyıllar ), Türk giysilerinin kökenine giriş, grup çalışması Kaynaklarda belirtilen powerpoint sunumları
6 VİZE 1
7 Orta Çağ I:Bizans ve Hıristiyan ikonografisi Chapter 3, Laver, James, A Concise History of Fashion, Thames and Hudson, 1992
8 Orta Çağ II: Gotik dönem, Osmanlı kültürünün Avrupa üzerine etkisi, Oryantalizm, grup çalışması Chapter 3, Laver, James, A Concise History of Fashion, Thames and Hudson, 1992. “Scarlet Letter” filminin izlenmesi
9 Rönesans:Sanatçının Doğuşu ve Gücün Giysisi, grup çalışması Chapter 4, Laver, James, A Concise History of Fashion, Thames and Hudson, 1992. “Queen Elizabeth” filminin izlenmesi
10 Barok ve Rokoko, grup çalışması Chapter 5-6, Laver, James, A Concise History of Fashion, Thames and Hudson, 1992.
11 VİZE 2
12 Osmanlı Hanedanın Stili (1299/1923):Osmanlı İmparatorluğu ve Batılılaşma Dönemi, grup çalışması Kaynaklarda belirtilen powerpoint sunumları
13 Aydınlanma Dönemi: Fransız İhtilali “Ampir, directoire dönem”, grup çalışması Chapter 7-8, Laver, James, A Concise History of Fashion, Thames and Hudson, 1992. Chapter 8-9, Laver, James, A Concise History of Fashion, Thames and Hudson, 1992
14 Grup Çalışması “ ATÖLYE” Öğrencilerin dersten önce malzeme hazırlığı
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final

 

Dersin Kitabı Aşağıda belirtilen kitap bölümleri, power point sunumları, müze ziyaretleri, filmler
Önerilen Okumalar/Materyaller Laver, James, A Concise History of Fashion, Thames and Hudson, 1992Boucher, François, A History of Costume in the West, Thames and Hudson,1996Cosgrave, Bronwyn, The Complete History of Costume and Fashion: From Ancient Egypt to the Present Day,Checkmark Books, 2000 Tortora, P. G., & Eubank, K. , Survey of Historic Costume: A History of Western Dress. New York: Fairchild, 2002Breward, Christopher, The Culture of Fashion, Manchester University Press, 1995 Türkoğlu, Sabahattin, Anadolu’da Giyim Kuşam, İstanbul,2002

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
11
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
3
Final / Sözlü Sınav
1
2
    Toplam
110

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir tasarım koleksiyonunu tasarlamak ve gerçekleştirmek.

X
2

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygulamak.

X
3

Tasarım araştırmasına yönelik farkındalık geliştirmek ve bireysel olarak tasarım araştırmasını yürütmek.

X
4

Bir yabancı dili iyi ve gelişmiş  seviyede kullanmak.

X
5

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirmek.

X
6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel  konular, değişimler ve akımları tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izlemek, gözlemek ve analiz etmek.

X
7

Moda ve Tekstil Tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak.

X
8

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarının ve gelişmelerinin farkına varmak, bunları analiz etmek ve uygulamaya entegre etmek.

X
9

Akademik ve tasarım araştırmalarına süregiden bir analitik ve profesyonel yaklaşım geliştirmek.

X
10

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, kişisel yaşam boyu öğrenme tavrının öneminin ve ihtiyacının farkında olabilmek.

11

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında edindiği kuramsal  bilgileri anlamak, yorumlayabilmek ve  uygulamalı çalışmalarında kullanabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest