FA 205 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Giysi Tarihi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FA 205
Güz
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, primitif kültürlerden bu yana ortaya çıkan giysi tarihine ilişkin temel bilgiler aktarmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Primitif kültürlerden başlayarak 20. yüzyılın başlarına kadar olan dönemde, tarihi giysileri tanımlayabileceklerdir.
  • Giysilerdeki tarihsel değişimler ve gelişmeleri tartışabileceklerdir.
  • Tarihsel giysileri farklı sosyal, eleştirel, politik ve tarihsel bakış açıları ile karşılaştırabileceklerdir.
  • Giysi tarihini değiştiren önemli ikon figürleri, değişen siluetleri tanımlayabileceklerdir.
  • Kültürel giysi formlarımızın ulusal ve folklorik öğelerini analiz edebileceklerdir.
Ders Tanımı Bu derste tarihsel giysinin temel terminolojisi ve formları primitif dönemden 20. yüzyılın başlarına kadar tasarım pratiğinin tarihsel araştırma ile kullanımının öneminin farkında olarak ele alınır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Tarihsel giysiye ilişkin tarihsel araştırma ve giysinin orijini, primitif giysilere giriş hakkında bilgilendirme
2 Doğu giysileri: Mezopotamya Uygarlığı ( Sümerler, Babiller, Asurlar, Hitit ve Pers uygarlıkları), grup çalışması Chapter 1, Laver, James, A Concise History of Fashion, Thames and Hudson, 1992, pp.7-12.
3 Akdeniz Uygarlığı Giysileri I:Mısır Uygarlığı, grup çalışması Cleopatra filminin izlenmesi Chapter 1, Laver, James, A Concise History of Fashion, Thames and Hudson, 1992, pp.7-19.
4 Akdeniz Uygarlığı Giysileri II:Antik Uygarlıklar; Girit, Yunan, Etrüsk, Roma grup çalışması İzmir Arkeoloji Müzesinin ziyareti Goddess: The Classical mode, The Metropolitan Museum of Art, Harold Coda,2003 Chapter 2, Laver, James, A Concise History of Fashion, Thames and Hudson, 1992. Alexander the Great filminin izlenmesi
5 Anadolu Giysileri:Selçuklular (11. ve 13. yüzyıllar ), Türk giysilerinin kökenine giriş, grup çalışması Türkoğlu, Sabahattin, Anadolu’da Giyim Kuşam, İstanbul,2002
6 VİZE 1
7 Orta Çağ I:Bizans ve Hıristiyan ikonografisi Chapter 3, Laver, James, A Concise History of Fashion, Thames and Hudson, 1992
8 Orta Çağ II: Gotik dönem, Osmanlı kültürünün Avrupa üzerine etkisi, Oryantalizm, grup çalışması Chapter 3, Laver, James, A Concise History of Fashion, Thames and Hudson, 1992. “Scarlet Letter” filminin izlenmesi
9 Rönesans:Sanatçının Doğuşu ve Gücün Giysisi, grup çalışması Chapter 4, Laver, James, A Concise History of Fashion, Thames and Hudson, 1992. “Queen Elizabeth” filminin izlenmesi
10 Barok ve Rokoko, grup çalışması Chapter 5-6, Laver, James, A Concise History of Fashion, Thames and Hudson, 1992.
11 VİZE 2
12 Osmanlı Hanedanın Stili (1299/1923):Osmanlı İmparatorluğu ve Batılılaşma Dönemi, grup çalışması Jirousek, Charlotte A. Ottoman Dress and Design in the West: A Visual History of Cultural Exchange, Indiana University Press, 2019.
13 Aydınlanma Dönemi: Fransız İhtilali “Ampir, directoire dönem”, grup çalışması Chapter 7-8, Laver, James, A Concise History of Fashion, Thames and Hudson, 1992. Chapter 8-9, Laver, James, A Concise History of Fashion, Thames and Hudson, 1992
14 Grup Çalışması “ ATÖLYE” Öğrencilerin dersten önce malzeme hazırlığı
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Laver, James, A Concise History of Fashion, Thames and Hudson, 1992, ISBN:0-500-20348-2

Önerilen Okumalar/Materyaller

Boucher, François, A History of Costume in the West, Thames and Hudson,1996, ISBN:0-500-20348-2

Cosgrave, Bronwyn, The Complete History of Costume and Fashion: From Ancient Egypt to the Present Day,Checkmark Books, 2000, ISBN: 978-0816045747

Tortora, P. G., & Eubank, K., Survey of Historic Costume: A History of Western Dress. New York: Fairchild, 2002

Breward, Christopher, The Culture of Fashion, Manchester University Press, 1995, ISBN: 978-0-7190-4125-9

Türkoğlu, Sabahattin, Anadolu’da Giyim Kuşam, İstanbul,2002

       Jirousek, Charlotte A. Ottoman Dress and Design in the West: A Visual History of   Cultural Exchange, Indiana             University Press, 2019, ISBN: 978-0253042163

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
40
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
11
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
2
3
Final Sınavı
1
2
    Toplam
110

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir koleksiyonu tasarlar gerçekleştirir. 

2

Bireysel yada takım olarak tasarım araştırmaları yürütür.

X
3

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirir. 

4

Moda ve tekstil tasarımı alanında edindiği kuramsal bilgileri analiz eder, yorumlar ve uygulamalı çalışmalarında kullanır. 

X
5

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarını analiz eder ve uygular.

6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel konular, değişimler ve akımları, tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izler, analiz eder ve multidisipliner bir bakış açısı kazanır. 

X
7

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygular.

8

Moda ve tekstil tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

X
9

Akademik ve tasarım araştırmalarına analitik ve profesyonel bir yaklaşım geliştirir.

X
10

Moda ve tekstil tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak moda ve tekstil tasarımı ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest