FA 206 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Moda Tarihi ve Kültürü
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FA 206
Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, sosyolojik ve kültürel hareketlerin eleştirel analizi ile birlikte 19. yüzyıl - 21. yüzyıl Avrupa modasının genel bir çerçevesini çizmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 19. yüzyıldan sonraki tarihsel ve kültürel gelişmelere ilişkin temel terimleri tanımlayabileceklerdir.
  • 19. yüzyıldan sonra elbiselerdeki tarihsel gelişmeler ve tarihsel değişimleri analiz edebileceklerdir.
  • giysileri farklı sosyal, eleştirel, politik ve tarihsel bakış açıları ile değerlendirebileceklerdir.
  • Değişen siluetleri, kıyafet tarihindeki önemli ve ikonik figürleri sınıflandırabileceklerdir.
  • Eğitimleri sırasında tasarım uygulamalarına ve projelerine geriye dönük yaklaşımları uygulayabileceklerdir.
Ders Tanımı Bu derste, 19. yüzyıldan itibaren temel terminoloji ile moda ve kıyafet biçimleri, tarihsel araştırmanın tasarım pratiğindeki önemi ve kullanımı anlayışı ile açıklanacaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 1625-1789 arası döneme bakış Fashion: The definite history of costume and style, DK publishing, pp 116-166
3 1625-1789 arası döneme bakış Fashion: The definite history of costume and style, DK publishing, pp 116-166
4 1790-1900 | Bölüm 1 Neoklasizm, İmparatorluk, Krallık, Dandy Fashion: The definite history of costume and style, DK publishing, pp 166-219
5 1790-1900 | Bölüm 2 Emparyel Zenginlik, Charles Worth, Bustles Fashion: The definite history of costume and style, DK publishing, pp 166-219
6 1910 Oryantalizm, Poiret, Robe de Style, La Belle Fashion: The definite history of costume and style, DK publishing, pp 222-267
7 1920 Chanel, Vahşi 20ler, Weimer, Caz Çağı Fashion: The definite history of costume and style, DK publishing, pp 222-267
8 ARA SINAV
9 1930/40 Klasizm, Savaş Zamanı, Schiaparelli, Hollywood Fashion: The definite history of costume and style, DK publishing, pp 270-311
10 1950ler New Look, Dior, Gençlik Devrimi Fashion: The definite history of costume and style, DK publishing, pp 314-347
11 1960lar Mini, Twiggy, Biba, YSL Fashion: The definite history of costume and style, DK publishing, pp 350-383
12 TATİL
13 1970ler Uzay Çağı, Çiçek Gücü Fashion: The definite history of costume and style, DK publishing, pp 350-383
14 1980-2000 Westwood, Gaultier, Comme des garçons, McQ Fashion: The definite history of costume and style, DK publishing, pp 386-421
15 DÖNEMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
16 FİNAL TESLİMİ

 

Dersin Kitabı

Fashion: The definite history of costume and style, ed. Kathryn Hennessy, Anna Fischel, Ann Bagaley, DK publishing, ISBN: 0756698359, 9780756698355

Önerilen Okumalar/Materyaller

Fashion Design, Sue Jenkyn Jones, WatsonGuptill Publications, 9 Heads : a guide to fashion drawing, Draping for Apparel Design, Helen JosephArmstrong The Art of Fashion Draping, Connie Amaden Crawford Keystone Jacket and Dress Cutter, Chas. Hecklinger Couture Sewing Techniques, Claire B. Shaeffer High Fashion Sewing Secrets, Claire B. Shaeffer Patternmaking for Fashion design, Helen Joseph Armstrong Corset, Valerie Steele Shirtmaking: developing skills for fine sewing, David Page Coffin Zoom on Fashion Trends, Textile View Magazine, Collezioni Trends Rundschau Damen, Magazine Rundschau Herren, Magazine

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
7
Final / Sözlü Sınav
1
10
    Toplam
110

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir tasarım koleksiyonunu tasarlamak ve gerçekleştirmek.

2

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygulamak.

3

Tasarım araştırmasına yönelik farkındalık geliştirmek ve bireysel olarak tasarım araştırmasını yürütmek.

X
4

Bir yabancı dili iyi ve gelişmiş  seviyede kullanmak.

X
5

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirmek.

6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel  konular, değişimler ve akımları tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izlemek, gözlemek ve analiz etmek.

X
7

Moda ve Tekstil Tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak.

X
8

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarının ve gelişmelerinin farkına varmak, bunları analiz etmek ve uygulamaya entegre etmek.

X
9

Akademik ve tasarım araştırmalarına süregiden bir analitik ve profesyonel yaklaşım geliştirmek.

X
10

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, kişisel yaşam boyu öğrenme tavrının öneminin ve ihtiyacının farkında olabilmek.

X
11

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında edindiği kuramsal  bilgileri anlamak, yorumlayabilmek ve  uygulamalı çalışmalarında kullanabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest