FA 207 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kalıp Hazırlama ve Dikim Becerileri I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FA 207
Güz
2
2
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı iki boyutlu giysi kalıbı hazırlama, manken üzerinde model uygulaması yapma, dikim teknikleri ve giysi üretimi konusunda temel bilgileri öğrencilere sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Üst beden ve elbise kalıbı oluşturabilir.
  • Üst beden ve elbise giysi grubunda model uygulamaları gerçekleştirebilir.
  • Manken üzerinden model uygulamaları ile tasarım yapabilir.
  • Dikiş teknikleri ve giysi yapımı konusunda uygulamalar yapabilir.
  • Sektörel gereklilikler doğrultusunda giysi oluşturabilir.
Ders Tanımı Bu ders kapsamında öğrencilerin insan vücudu ile giysi yapımı arasındaki ilişkiyi kavramaları sağlanır. Öğrenciler iki boyutlu kalıp hazırlama tekniklerini kullanarak veya manken üzerinde model uygulaması yaparak kendi modellerini oluşturmayı öğrenirler, giysi üretimi konusunda uygulamalar yaparlar. Bu ders kapsamında ürün grubu olarak üst beden ve elbise yer almaktadır. Genel kapsamda bu dersin içeriği, öğrencilerin giysi üretim yöntemleri ile ilgili bilgi ve becerilerini arttırarak, moda tasarımı konusundaki yaratıcılıklarını geliştirmeyi destekler.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders içeri, stüdyo/atölye kuralları ve malzemelerinin tanıtımı / Dikiş uygulamaları
2 Drapaj yöntemine giriş / Dikiş uygulamaları Joseph- Armstrong, H.,(2000), “Draping for apparel design”, Fairchild Publications. Chapters1-3, pp 1-24. İlgili uygulamalar ders içerisinde gösterilecektir, videolar öğrencilere verilecektir.
3 Drapaj yöntemi ile üst beden kalıbının hazırlanması Joseph- Armstrong, H.,(2000), “Draping for apparel design”, Fairchild Publications. Chapter 4, pp 25-39.
4 Vücuda uygunluk kontrolu ve temel üst beden üretimi / Dikiş uygulamaları Joseph- Armstrong, H.,(2000), “Draping for apparel design”, Fairchild Publications. Chapter 4, pp 25-39. İlgili uygulamalar ders içerisinde gösterilecektir, videolar öğrencilere verilecektir.
5 Üst beden tasarım geliştirme Joseph- Armstrong, H.,(2000), “Draping for apparel design”, Fairchild Publications. Chapters 5-6, pp 61-125.
6 Üst beden tasarım geliştirme Dikiş uygulamaları Joseph- Armstrong, H.,(2000), “Draping for apparel design”, Fairchild Publications. Chapters 5-6, pp 61-125. İlgili uygulamalar ders içerisinde gösterilecektir, videolar öğrencilere verilecektir.
7 2 Boyutlu kalıp hazırlama yöntemi ile üst beden kalıbı oluşturma Joseph- Armstrong, H.,(2005), “Pattern making for fashion design”, Prentice Hall. Chap.3 pp.34-63 Aldrich, W. (2008) “Metric Pattern Cutting for women’s wear”, 5th Ed..Blackwell Publishing. pp.15-18
8 Üst beden tasarım geliştirme Joseph- Armstrong, H.,(2005), “Pattern making for fashion design”, Prentice Hall. Chapters 4-7, pp. 66-142
9 Üst beden tasarım geliştirme / Dikiş uygulamaları Joseph- Armstrong, H.,(2005), “Pattern making for fashion design”, Prentice Hall. Chapters 4-7, pp. 66-142 İlgili uygulamalar ders içerisinde gösterilecektir, videolar öğrencilere verilecektir.
10 Üst beden tasarım geliştirme Joseph- Armstrong, H.,(2005), “Pattern making for fashion design”, Prentice Hall. Chapters 4-7, pp. 66-142
11 Elbise temel kalıbı ve elbise tasarımları Joseph- Armstrong, H.,(2000), “Draping for apparel design”, Fairchild Publications. Chapters 12-14, pp 263-347.
12 Elbise temel kalıbı ve elbise tasarımları / Dikiş uygulamaları Joseph- Armstrong, H.,(2000), “Draping for apparel design”, Fairchild Publications. Chapters 12-14, pp 263-347. İlgili uygulamalar ders içerisinde gösterilecektir, videolar öğrencilere verilecektir.
13 Üst beden / elbise dikimi Üst beden / elbise dikimi Shields, M. (2011), “Industry Clothing Construction Methods”, Fairchild Publications. pp.107-118 İlgili uygulamalar ders içerisinde gösterilecektir
14 Üst beden / elbise dikimi Shields, M. (2011), “Industry Clothing Construction Methods”, Fairchild Publications. pp.107-118 İlgili uygulamalar ders içerisinde gösterilecektir
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Dönemin Gözden Geçirilmesi

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

Aldrich, W. Metric Pattern Cutting for women’s wear 5th Ed.Blackwell Publishing. ISBN: 9781405175678

Amaden-Crawford, C. (2006), “A guide to Fashion Sewing”, Fairchild Publications.  ISBN:  978-1609010010

Fischer, A. (2009), “Basics: Fashion Design 03. Construction”, Ava Publishing.  ISBN: 978-2940373758

Joseph –Armstrong, H. (2005), “Pattern Making for Fashion Design”, Prentice Hall.  ISBN: 978-0135018767

Joseph-Armstrong, H. (2000), “Draping for Apparel Design”, Fairchild Publications  ISBN: 978-1563671026

Kim, I., Uh, M. (2002), “Apparel Making in Fashion Design”, Fairchild Publications.   ISBN: 978-1563672163

Shields, M. (2011), “Industry Clothing Construction Methods”, Fairchild Publications. ISBN: 978-1563677267

Yeşilpınar,S.,(2006), “Giysi Kalıpçılığı I”, Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil, Hazır Giyim ve Boya Araştırma Uygulama Merkezi Yayınları. 975-4412324

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
30
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
40
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
10
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
10
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
10
Final Sınavı
    Toplam
124

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir koleksiyonu tasarlar gerçekleştirir. 

X
2

Bireysel yada takım olarak tasarım araştırmaları yürütür.

3

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirir. 

4

Moda ve tekstil tasarımı alanında edindiği kuramsal bilgileri analiz eder, yorumlar ve uygulamalı çalışmalarında kullanır. 

X
5

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarını analiz eder ve uygular.

X
6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel konular, değişimler ve akımları, tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izler, analiz eder ve multidisipliner bir bakış açısı kazanır. 

X
7

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygular.

X
8

Moda ve tekstil tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

X
9

Akademik ve tasarım araştırmalarına analitik ve profesyonel bir yaklaşım geliştirir.

X
10

Moda ve tekstil tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak moda ve tekstil tasarımı ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest