FA 207 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kalıp Hazırlama ve Dikim Becerileri I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FA 207
Güz
2
2
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı • İnsan vücudu ile giysi yapımı arasındaki ilişkiyi kavramak • İki boyutlu kalıp hazırlama yöntemi ile ilgili becerileri geliştirmek. • Manken üzerinde drapaj yöntemi ile kalıp hazırlamaya ilişkin temel prensipleri tanıtmak • Temel giysi kalıpları ve farklı giysi grupları için model geliştirme ile ilgili bilgilerini arttırmak. • Dikiş makinaları, dikim teknikleri ve giysi yapımı ile ilgili olarak öğrencilerin bilgi birikimini arttırmak ve becerilerini geliştirmek. • Öğrencilerin giysi üretim yöntemleri ile ilgili bilgilerini arttırarak tasarımlarındaki yaratıcılıklarını geliştirmek.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Temel üst beden ve elbise kalıbı hazırlama becerilerini geliştirebilecektir.
 • Farklı üst beden ve elbise modellerine ait kalıpları ile farklı tasarımlar geliştirebilecektir
 • Dikiş becerilerini geliştirebilecektir
 • Drapaj yöntemi ile teknik becerilerini geliştirebilecektir.
 • Kalıp hazırlama ve dikim süreci dahil olmak üzere, endüstrinin beklentileri doğrultusunda, yüksek kalitede moda ürünlerinin üretimine yönelik bilgi ve uygulama deneyimi kazanabilecektir.
Ders Tanımı Bütün bir ürünü anlayarak yaratıcılıklarını geliştirmek için öğrencilerin dikim ve kalıp hazırlama konusundaki becerilerini geliştirmeleri sağlanır. Öğrenciler iki boyutlu kalıp hazırlama tekniklerini kullanarak veya manken üzerinde model uygulaması yaparak kendi modellerini oluşturmaya çalışırlar. Öğrenciler dönem boyunca dikim teknik becerilerini geliştirmeye yönelik pratik yaparlar.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders içeriğinin, ders kapsamında kullanılacak malzemelerin, stüdyo kurallarının tanıtılması/ Dikiş egzersizi (etek detayları) Related demonstrations will be available at Blackboard
2 Dikiş egzersizi (fermuarlar) Related demonstrations will be available at Blackboard
3 Dikiş egzersizi (cepler) Related demonstrations will be available at Blackboard
4 Dikiş egzersizi (yakalar) Related demonstrations will be available at Blackboard
5 Temel drapaj yöntemleri/ Drapaj yöntemi ile üst beden kalıbı oluşturma Joseph- Armstrong, H.,(2000), “Draping for apparel design”, Fairchild Publications. Marco, S. (2010), “Draping basics”, Fairchild Publications
6 Drapaj yöntemi ile üst beden kalıbı oluşturma ve kalıbın düzenlenmesi Joseph- Armstrong, H.,(2000), “Draping for apparel design”, Fairchild Publications. Marco, S. (2010), “Draping basics”, Fairchild Publications
7 2 Boyutlu kalıp hazırlama yöntemi ile üst beden kalıbı oluşturma Aldrich, W., “Metric Pattern Cutting”, Wiley Blackwell, (2004). Joseph –Armstrong, H., “Pattern Making for Fashion Design” , Prentice Hall, (2005). Yeşilpınar,S., Giysi Kalıpçılığı I, Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil, Hazır giyim ve Boya Araştırma Uygulama Merkezi Yayınları (2006) Kim, I., Uh, M., “Apparel Making in Fashion Design”, Fairchild Publications, (2002). Eberle, H. et al, Clothing Techonology, Verlag Europa. (2004)
8 Pens manipülasyonları ile üst beden için farklı tasarımlar geliştirme Joseph- Armstrong, H.,(2005), “Pattern making for fashion design”, Prentice Hall. Aldrich, W., “Metric Pattern Cutting”, Wiley Blackwell, (2004). Joseph –Armstrong, H., “Pattern Making for Fashion Design” , Prentice Hall, (2005).
9 Pens manipülasyonları ile üst beden için farklı tasarımlar geliştirme Joseph- Armstrong, H.,(2005), “Pattern making for fashion design”, Prentice Hall. Aldrich, W., “Metric Pattern Cutting”, Wiley Blackwell, (2004). Joseph –Armstrong, H., “Pattern Making for Fashion Design” , Prentice Hall, (2005).
10 Drapaj yönteminin elbise üzerinde uygulanması Joseph- Armstrong, H.,(2000), “Draping for apparel design”, Fairchild Publications. Marco, S. (2010), “Draping basics”, Fairchild Publications
11 Drapaj yönteminin elbise üzerinde uygulanması Joseph- Armstrong, H.,(2000), “Draping for apparel design”, Fairchild Publications. Marco, S. (2010), “Draping basics”, Fairchild Publications
12 Drapaj yönteminin elbise üzerinde uygulanması Joseph- Armstrong, H.,(2000), “Draping for apparel design”, Fairchild Publications. Marco, S. (2010), “Draping basics”, Fairchild Publications
13 Drapaj uygulamaları Joseph- Armstrong, H.,(2000), “Draping for apparel design”, Fairchild Publications. Marco, S. (2010), “Draping basics”, Fairchild Publications
14 Drapaj uygulamaları Joseph- Armstrong, H.,(2000), “Draping for apparel design”, Fairchild Publications. Marco, S. (2010), “Draping basics”, Fairchild Publications
15 Drapaj uygulamaları Joseph- Armstrong, H.,(2000), “Draping for apparel design”, Fairchild Publications. Marco, S. (2010), “Draping basics”, Fairchild Publications
16 Final Projesi

 

Dersin Kitabı
 • Aldrich, W. (2004), “Metric pattern cutting”, Wiley Blackwell.
 • Joseph –Armstrong, H. (2005), “Pattern making for fashion design”, Prentice Hall.
 • Kim, I., Uh, M. (2002), “Apparel making in fashion design”, Fairchild Publications.
 • Amaden-Crawford, C. (2006), “A guide to fashion sewing”, Fairchild Publications.
 • Shaeffer, C. (2001), “Couture sewing techniques”, Taunten Press.
 • Kopp, E., Rolfo, V., Zelin, B., Gross, L. (1992), “Designing apparel through the flat pattern”, Fairchild Publications.
 • Jaffe, H., Relis, N. (2004), “Draping for fashion design”, Prentice Hall.
 • Marco, S. (2010), “Draping basics”, Fairchild Publications.
 • MacIntyre, L.(1998), “Easy guide to sewing pants”, Taunton Press.
 • Coffin, D. (1998), “Shirtmaking: developing skills for fine sewing”, Taunton Press.
 • Yeşilpınar,S.,(2006). “Giysi Kalıpçılığı I”, Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil, Hazır Giyim ve Boya Araştırma Uygulama Merkezi Yayınları
 • Eberle, H. et al. (2004). “Clothing Techonology”, Verlag Europa
Önerilen Okumalar/Materyaller -

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
1
30
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
12
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
17
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
15
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir tasarım koleksiyonunu tasarlamak ve gerçekleştirmek.

X
2

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygulamak.

X
3

Tasarım araştırmasına yönelik farkındalık geliştirmek ve bireysel olarak tasarım araştırmasını yürütmek.

X
4

Bir yabancı dili iyi ve gelişmiş  seviyede kullanmak.

X
5

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirmek.

X
6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel  konular, değişimler ve akımları tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izlemek, gözlemek ve analiz etmek.

X
7

Moda ve Tekstil Tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak.

X
8

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarının ve gelişmelerinin farkına varmak, bunları analiz etmek ve uygulamaya entegre etmek.

X
9

Akademik ve tasarım araştırmalarına süregiden bir analitik ve profesyonel yaklaşım geliştirmek.

X
10

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, kişisel yaşam boyu öğrenme tavrının öneminin ve ihtiyacının farkında olabilmek.

X
11

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında edindiği kuramsal  bilgileri anlamak, yorumlayabilmek ve  uygulamalı çalışmalarında kullanabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest