FA 208 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kalıp Hazırlama ve Dikim Becerileri II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FA 208
Bahar
2
2
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı iki boyutlu giysi kalıbı hazırlama, manken üzerinde model uygulaması yapma, dikim teknikleri ve giysi üretimi konusunda temel bilgileri öğrencilere sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Temel pantolon ve gömlek kalıbı oluşturabilecektir.
 • Pantolon ve gömlek giysi grubunda model uygulamaları yapabilecektir
 • Pantolon, gömlek ve dış giyim (trenchcoat) üretimi/dikimi yapabilecektir
 • Farklı dikiş tekniklerini uygulayabileceklerdir.
 • Sektörel gereklilikler doğrultusunda giysi kalıbı oluşturabilecektir.
Ders Tanımı Bütün bir ürünü anlayarak yaratıcılıklarını geliştirmek için öğrencilerin dikim ve kalıp hazırlama konusundaki becerilerini geliştirmeleri sağlanır. Öğrenciler iki boyutlu kalıp hazırlama tekniklerini kullanarak veya manken üzerinde model uygulaması yaparak kendi modellerini oluşturmayı öğrenirler. Bu ders kapsamında ürün grubu olarak pantolon, gömlek ve trenchcoat yer almaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders tanıtımı Giysi yapımı için vücut üzerinden ölçü alma Trenchcoat üretimi: Kumaş kesimi
2 Trenchcoat üretimi Joseph –Armstrong, H. (2005), “Pattern Making for Fashion Design”, Prentice Hall. Chapter 21. Pages 472-490. Chapter 22. Pages 494-528. Fischer, A. (2009), “Basics: Fashion Design 03. Construction”, Ava Publishing. ISBN: 978-2940373758. Chapter 7. Pages 146-150. Amaden-Crawford, C. (2006), “A guide to Fashion Sewing”, Fairchild Publications. Chapters 17,18,19, pages 267-308
3 Trenchcoat üretimi Joseph –Armstrong, H. (2005), “Pattern Making for Fashion Design”, Prentice Hall. Chapter 21. Pages 472-490. Chapter 22. Pages 494-528. Fischer, A. (2009), “Basics: Fashion Design 03. Construction”, Ava Publishing. ISBN: 978-2940373758. Chapter 7. Pages 146-150. Amaden-Crawford, C. (2006), “A guide to Fashion Sewing”, Fairchild Publications. Chapters 17,18,19, pages 267-308
4 Construction of a trench coat Joseph –Armstrong, H. (2005), “Pattern Making for Fashion Design”, Prentice Hall. Chapter 21. Pages 472-490. Chapter 22. Pages 494-528. Amaden-Crawford, C. (2006), “A guide to Fashion Sewing”, Fairchild Publications. Chapters 17,18,19, pages 267-308
5 Gömlek temel kalıbı Joseph –Armstrong, H. (2005), “Pattern Making for Fashion Design”, Prentice Hall. Chapter 21. Pages 472-490.
6 Gömlek model uygulamaları Joseph –Armstrong, H. (2005), “Pattern Making for Fashion Design”, Prentice Hall. Chapter 21. Pages 472-490.
7 Gömlek üretimi Joseph –Armstrong, H. (2005), “Pattern Making for Fashion Design”, Prentice Hall. Chapter 21. Pages 472-490. Shields, M. (2011), “Industry Clothing Construction Methods”, Fairchild Publications. Chapter 6. Pages 107-118.
8 Gömlek üretimi Joseph –Armstrong, H. (2005), “Pattern Making for Fashion Design”, Prentice Hall. Chapter 21. Pages 472-490. Shields, M. (2011), “Industry Clothing Construction Methods”, Fairchild Publications. Chapter 6. Pages 107-118.
9 Gömlek üretimi Joseph –Armstrong, H. (2005), “Pattern Making for Fashion Design”, Prentice Hall. Chapter 21. Pages 472-490. Shields, M. (2011), “Industry Clothing Construction Methods”, Fairchild Publications. Chapter 6. Pages 107-118.
10 Pantolon terminolojisi. Pantolon temel kalıbı Joseph –Armstrong, H. (2005), “Pattern Making for Fashion Design”, Prentice Hall. Chapter 25. Pages 554-608. Yeşilpınar,S.,(2006), “Giysi Kalıpçılığı I”, Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil, Hazır giyim ve Boya Araştırma Uygulama Merkezi Yayınları. 975-4412324, Chapter 4. Pages 72-102.
11 Pantolon model uygulamaları Joseph –Armstrong, H. (2005), “Pattern Making for Fashion Design”, Prentice Hall. Chapter 25. Pages 554-608. Yeşilpınar,S.,(2006), “Giysi Kalıpçılığı I”, Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil, Hazır giyim ve Boya Araştırma Uygulama Merkezi Yayınları. 975-4412324, Chapter 4. Pages 72-102.
12 Pantolon model uygulamaları Joseph –Armstrong, H. (2005), “Pattern Making for Fashion Design”, Prentice Hall. Chapter 25. Pages 554-608. Yeşilpınar,S.,(2006), “Giysi Kalıpçılığı I”, Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil, Hazır giyim ve Boya Araştırma Uygulama Merkezi Yayınları. 975-4412324, Chapter 4. Pages 72-102.
13 Pantolon üretimi Joseph –Armstrong, H. (2005), “Pattern Making for Fashion Design”, Prentice Hall. Chapter 25. Pages 554-608. Shields, M. (2011), “Industry Clothing Construction Methods”, Fairchild Publications. Chapter 5. Pages 95-106.
14 Pantolon üretimi Joseph –Armstrong, H. (2005), “Pattern Making for Fashion Design”, Prentice Hall. Chapter 25. Pages 554-608. Shields, M. (2011), “Industry Clothing Construction Methods”, Fairchild Publications. Chapter 5. Pages 95-106
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Teslimi

 

Dersin Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller
 • Amaden-Crawford, C. (2006), “A guide to Fashion Sewing”, Fairchild Publications.  ISBN:  978-1609010010
 • Fischer, A. (2009), “Basics: Fashion Design 03. Construction”, Ava Publishing.  ISBN: 978-2940373758
 • Joseph –Armstrong, H. (2005), “Pattern Making for Fashion Design”, Prentice Hall.  ISBN: 978-0135018767
 • Joseph-Armstrong, H. (2013), “Draping for Apparel Design”, Fairchild Publications  ISBN: 978-1609012403
 • Kim, I., Uh, M. (2002), “Apparel Making in Fashion Design”, Fairchild Publications.   ISBN: 978-1563672163
 • Shields, M. (2011), “Industry Clothing Construction Methods”, Fairchild Publications. ISBN: 978-1563677267
 • Yeşilpınar,S.,(2006), “Giysi Kalıpçılığı I”, Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil, Hazır giyim ve Boya Araştırma Uygulama Merkezi Yayınları. 975-4412324

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
30
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
10
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
10
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
124

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir tasarım koleksiyonunu tasarlamak ve gerçekleştirmek.

X
2

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygulamak.

X
3

Tasarım araştırmasına yönelik farkındalık geliştirmek ve bireysel olarak tasarım araştırmasını yürütmek.

4

Bir yabancı dili iyi ve gelişmiş  seviyede kullanmak.

X
5

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirmek.

6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel  konular, değişimler ve akımları tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izlemek, gözlemek ve analiz etmek.

7

Moda ve Tekstil Tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak.

X
8

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarının ve gelişmelerinin farkına varmak, bunları analiz etmek ve uygulamaya entegre etmek.

X
9

Akademik ve tasarım araştırmalarına süregiden bir analitik ve profesyonel yaklaşım geliştirmek.

X
10

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, kişisel yaşam boyu öğrenme tavrının öneminin ve ihtiyacının farkında olabilmek.

X
11

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında edindiği kuramsal  bilgileri anlamak, yorumlayabilmek ve  uygulamalı çalışmalarında kullanabilmek.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest