FA 214 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Moda Tasarımcıları İçin Tekstil Materyalleri II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FA 214
Bahar
1
2
2
3

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere farklı iplikler, dokuma ve örme kumaşlar hakkında temel bilgiler kazandırmak ve faklı özelliklere sahip dokuma kumaşların analizlerini yaptırmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Farklı iplik türleri sınıflandırabileceklerdir.
  • Basit dokuma kumaşları tanımlayabileceklerdir.
  • Kumaşlara uygun kullanım alanı önerebileceklerdir.
  • Örme kumaşları tanımlayabileceklerdir.
  • Dokuma kumaş analizi yapabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders bezayağı, dimi ve saten örgüler kullanılarak üretilen farklı dokuma kumaşların analizinin yaptırılmasını sağlar. Ayrıca bu kumaşlar kullanılarak örnek bir kumaş defteri hazırlanmasını kapsar.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Kesikli ve filament iplikler: Kesikli ve filament iplikleri tanımlamak, karşılaştırmak, iplik bükümü ve büküm yönü, kesikli ve filament ipliklerin kullanım alanları Arthur Price- Allen C. Cohen, J.J.Pizzuto’s Fabric Science, USA 1994, Chapter 4 Virginia Hencken Elsasser, Textiles:Concepts and Principles, New York 1997, Chapter 9 Hannelore Eberle-Hermann Hermeling-Marianne Hornberger-Dieter Menzer-Werner Ring, Clothing Technology (From fiber to Fashion), 1999 s.58-59. Phyllis G. Tortora, Understanding Textiles, New York 1992, Chapter 14
3 Tek katlı ve katlı iplikler, tekstüre ve fantazi iplikler: olumlu ve olumsuz özellikleri, kullanım alanları. Dikiş iplikleri, kumaşın hammaddesi ve cinsine gore iplik seçimi Arthur Price- Allen C. Cohen, J.J.Pizzuto’s Fabric Science, USA 1994, Chapter 4 Virginia Hencken Elsasser, Textiles:Concepts and Principles, New York 1997, Chapter 9 Hannelore Eberle-Hermann Hermeling-Marianne Hornberger-Dieter Menzer-Werner Ring, Clothing Technology (From fiber to Fashion), 1999 s.58-59 Phyllis G. Tortora, Understanding Textiles, New York 1992, Chapter 14
4 Temel örgüler: bezayağı örgü, özellikleri, bu örgü kullanılarak üretilen kumaşlar ve kullanım alanları Kumaş ve iplik analizi Arthur Price- Allen C. Cohen, J.J.Pizzuto’s Fabric Science, USA 1994, Chapter 5 Virginia Hencken Elsasser, Textiles:Concepts and Principles, New York 1997, s.169-194 Hannelore Eberle-Hermann Hermeling-Marianne Hornberger-Dieter Menzer-Werner Ring, Clothing Technology (From fiber to Fashion), 1999 s.71-84
5 Temel örgüler: bezayağı örgü, özellikleri, bu örgü kullanılarak üretilen kumaşlar ve kullanım alanları Kumaş ve iplik analizi Arthur Price- Allen C. Cohen, J.J.Pizzuto’s Fabric Science, USA 1994, Chapter 5 Virginia Hencken Elsasser, Textiles:Concepts and Principles, New York 1997, s.169-194 Hannelore Eberle-Hermann Hermeling-Marianne Hornberger-Dieter Menzer-Werner Ring, Clothing Technology (From fiber to Fashion), 1999 s.71-84
6 Temel örgüler: dimi örgü, özellikleri, bu örgü kullanılarak üretilen kumaşlar ve kullanım alanları Kumaş ve iplik analizi Arthur Price- Allen C. Cohen, J.J.Pizzuto’s Fabric Science, USA 1994, Chapter 5 Virginia Hencken Elsasser, Textiles:Concepts and Principles, New York 1997, s.169-194 Hannelore Eberle-Hermann Hermeling-Marianne Hornberger-Dieter Menzer-Werner Ring, Clothing Technology (From fiber to Fashion), 1999 s.71-84
7 Temel örgüler: dimi örgü, özellikleri, bu örgü kullanılarak üretilen kumaşlar ve kullanım alanları Kumaş ve iplik analizi Arthur Price- Allen C. Cohen, J.J.Pizzuto’s Fabric Science, USA 1994, Chapter 5 Virginia Hencken Elsasser, Textiles:Concepts and Principles, New York 1997, s.169-194 Hannelore Eberle-Hermann Hermeling-Marianne Hornberger-Dieter Menzer-Werner Ring, Clothing Technology (From fiber to Fashion), 1999 s.71-84
8 Temel örgüler: saten örgü, özellikleri, bu örgü kullanılarak üretilen kumaşlar ve kullanım alanları Kumaş ve iplik analizi Arthur Price- Allen C. Cohen, J.J.Pizzuto’s Fabric Science, USA 1994, Chapter 5 Virginia Hencken Elsasser, Textiles:Concepts and Principles, New York 1997, s.169-194 Hannelore Eberle-Hermann Hermeling-Marianne Hornberger-Dieter Menzer-Werner Ring, Clothing Technology (From fiber to Fashion), 1999 s.71-84
9 Arasınav
10 Temel örgüler:saten örgü, özellikleri, bu örgü kullanılarak üretilen kumaşlar ve kullanım alanları Kumaş ve iplik analizi Arthur Price- Allen C. Cohen, J.J.Pizzuto’s Fabric Science, USA 1994, Chapter 5 Virginia Hencken Elsasser, Textiles:Concepts and Principles, New York 1997, s.169-194 Hannelore Eberle-Hermann Hermeling-Marianne Hornberger-Dieter Menzer-Werner Ring, Clothing Technology (From fiber to Fashion), 1999 s.71-84
11 Örme kumaşların sınıflandırılması, temel örme kumaşlar ve kullanım alanlar Arthur Price- Allen C. Cohen, J.J.Pizzuto’s Fabric Science, USA 1994, Chapter 6 Virginia Hencken Elsasser, Textiles:Concepts and Principles, New York 1997, s.195-207 Hannelore Eberle-Hermann Hermeling-Marianne Hornberger-Dieter Menzer-Werner Ring, Clothing Technology (From fiber to Fashion), 1999 s.85-93
12 Kumaş ve iplik analizi
13 Kumaş ve iplik analizi
14 Kumaş ve iplik analizi
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

Arthur Price- Allen C. Cohen (1994) J.J.Pizzuto’s Fabric Science, USA 1994, 515S. ISBN 1-56367-004-6

Virginia Hencken Elsasser, Textiles:Concepts and Principles, New York 1997, 339S. ISBN 0-8273-7686-3

Hannelore Eberle-Hermann Hermeling-Marianne Hornberger-Dieter Menzer-Werner Ring, Clothing Technology (From fiber to Fashion), 1999. ISBN 978-3-8085-6225-3

Phyllis G. Tortora (1992). Understanding Textiles, New York, 636S. ISBN 0-02-421195-8

Mary Humphries, Fabric Glossary, USA 1992, 291S. ISBN 0-13-334971-6

Jan I. Yeager, Lura K. Teter-Justice, Textiles For Residental and Commercial Interiors, New York 2000, 522S. ISBN 1-56367-178-6

Julie Parker, All About Silk, Fabric Reference Series, Volume I, USA 1997, 92S. ISBN 0-9637612-0-X

Julie Parker, All About Cotton, Fabric Reference Series, Volume II, USA

ISBN 0-9637612-3-4

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
60
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
1
16
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
13
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
34
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
5
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
100

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir tasarım koleksiyonunu tasarlamak ve gerçekleştirmek.

2

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygulamak.

X
3

Tasarım araştırmasına yönelik farkındalık geliştirmek ve bireysel olarak tasarım araştırmasını yürütmek.

4

Bir yabancı dili iyi ve gelişmiş  seviyede kullanmak.

X
5

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirmek.

6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel  konular, değişimler ve akımları tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izlemek, gözlemek ve analiz etmek.

7

Moda ve Tekstil Tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak.

8

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarının ve gelişmelerinin farkına varmak, bunları analiz etmek ve uygulamaya entegre etmek.

X
9

Akademik ve tasarım araştırmalarına süregiden bir analitik ve profesyonel yaklaşım geliştirmek.

X
10

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, kişisel yaşam boyu öğrenme tavrının öneminin ve ihtiyacının farkında olabilmek.

X
11

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında edindiği kuramsal  bilgileri anlamak, yorumlayabilmek ve  uygulamalı çalışmalarında kullanabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest