FA 301 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Moda Teorisi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FA 301
Güz
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Moda bilgisini oluşturan akademik disiplinlerle ilgili derinlemesine bilgi edinmek
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Moda bilgisi açısından önemli olan akademik disiplinlerin katkılarını tanımlayabilecektir.
  • Bir akademik metni okuyup anlayabilecektir.
  • Akademik ölçütler doğrultusunda kısa bir makaleyi yazabilecektir.
  • Edindikleri bilgi ve bulgularını sözel ve görsel olarak sunabilecektir.
  • Kuramsal araçları tasarım stüdyosu ve proje derslerinde kavramları değerlendirmek için kullanabilecektir.
Ders Tanımı Dersin ilk yarısında 17. ve 19.yüzyıl yazarlarının akademik olmayan okumalarına yer verilecek , ikinci yarısında ise tarih, sanat , tasarım ve moda tarihi,sosyoloji, felsede, antropoloji, ve toplumsal cinsiyet gibi akademik disiplinlerin en önemli kuramcılarının görüşleri ve okumaları üzerinde yoğunlaşacaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Akademik Disiplinler
2 Moda ve ahlak Aileen Ribeiro, Dress and morality, Oxford/New York 1986, pp. 19-29
3 Moda üzerine Aydınlanma dönemi fikirleri: Voltaire ve Rousseau / ödev 1 e giriş Rousseau and the Modern City: The Politics of Speech and Dress, Charles E. Ellison, Political Theory, Vol.13, No.4, pp. 513522
4 Baudelaire ve romantizm (Charles Baudelaire, “In praise of cosmetics” in: D. Purdy, The rise of fashion: a reader, Minneapolis 2004, pp. 219220
5 Yüzyılın Başı: Oscar Wilde Oscar Wilde, “The suitability of dress”, in: Purdy 2004, pp. 232238/ ödev 1in teslimi
6 Ekonomi; ödev II ye hazırlık Th. Veblen, The theory of the leisure class, 1899, pp. 5362
7 Sosyoloji G. Simmel, “Fashion”, in: Purdy 2004, pp. 289309
8 Ara sınav
9 Antropoloji D. Hebdige, The meaning of style, London/New York 1979, pp. 100-112
10 Semioloji Caroline Evans, ‘A shop of images and signs’, in: E. Shinkle (ed.), Fashion as photograph. Viewing and reviewing Images of fashion’, London/New York 2008, pp. 17-29
11 Ödev II için grup tartışmaları
12 Toplumsal Cinsiyet çalışmaları Bildirilecek
13 Felsefe/ postmodernite Ingrid Loschek, When clothes become fashion. Design and innovation systems, Oxford/New York 2009, pp. 187-190
14 Etik Rebecca Arnold, Fashion. A very short introduction,Oxford/New York 2009, pp. 85-104
15 Grup sunumları ( ödev II)
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Dersler yoğun olarak öğrencilerin katılımı , ve nadiren ders anlatımına dayanır. Öğrencilerin derslere 100 % devamı önemlidir, böylece süreklilik ve birbirilerinin deneyimlerinden öğrenmeleri sağlanabilir
Önerilen Okumalar/Materyaller Ödevler için gereklilikler gerektiğinde ayrı bir programla öğrencilere duyurulur.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
25
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
25
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
25
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
25
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
75
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
25
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
12
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
8
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
10
    Toplam
110

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir tasarım koleksiyonunu tasarlamak ve gerçekleştirmek.

X
2

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygulamak.

X
3

Tasarım araştırmasına yönelik farkındalık geliştirmek ve bireysel olarak tasarım araştırmasını yürütmek.

X
4

Bir yabancı dili iyi ve gelişmiş  seviyede kullanmak.

X
5

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirmek.

X
6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel  konular, değişimler ve akımları tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izlemek, gözlemek ve analiz etmek.

X
7

Moda ve Tekstil Tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak.

X
8

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarının ve gelişmelerinin farkına varmak, bunları analiz etmek ve uygulamaya entegre etmek.

X
9

Akademik ve tasarım araştırmalarına süregiden bir analitik ve profesyonel yaklaşım geliştirmek.

X
10

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, kişisel yaşam boyu öğrenme tavrının öneminin ve ihtiyacının farkında olabilmek.

X
11

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında edindiği kuramsal  bilgileri anlamak, yorumlayabilmek ve  uygulamalı çalışmalarında kullanabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest