FA 302 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Moda Editörlüğü ve Yazarlığı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FA 302
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Öğrencilere moda basını hakkında bilgi vermek ve moda dergiciliği kapsamında moda yazarlığı, moda editörliüğü ve stilizasyon (styling) uygulamalarına yönelik beceriler kazandırmak
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Moda dergiciliği sistemi ve işlevlerini tanımlayabileceklerdir
  • Moda dergilerinde yazılan metinleri ve farklı yazım türleri doğrultusunda gazetecilik tekniklerini analiz edebileceklerdir
  • Moda dergiciliği üzerine belirli bir konuda araştırma yapabileceklerdir
  • Moda trendleri, moda etkinlikleri ve tasarımcılar üzerine bilgilendirici ve eleştirel metinler yazabileceklerdir
  • Stilizasyon (styling) ve editöryel becerilerini geliştirebileceklerdir
Ders Tanımı Bu derste öğrenciler moda dergiciliğine temel oluşturan kuramsal kavramlarla tanıştırılacaklardır; sosyal/kültürel bir fenomen olarak moda eleştirisi, artist/kreatörler olarak moda tasarımcılarının eleştirisi, kişisel giyim tarzına yönelik yorumlar. Sınıfta moda dergilerinde seçilen metinler öğrenciler tarafından analiz edilecek ve moda yazarlık deneyimi için temel olarak kullanılacaktır. Öğrenciler, reklam kampanyaları ve metinlerini, editöryel moda çekimlerini inceleyerek dergilerde yer alan imajların işlevleri hakkında bilgi sahibi olacaktır. Dersin sonunda, bir derginin bir bölümünü, içerik ve stilizasyonu kapsayan kendi yaratıcı editöryel çalışmalarıyla tamamlamaları istenecektir.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Moda basınına ve iletişimine genel bir giriş Film gösterimi: September Issue / Hazırlık alıştırması: sokak kültürü üzerine gözlemler
2 Dergi içerikleri; Metinlerin işlevleri: Basılı dergiler ve blogların alternatif gücü Dergilerden ve bloglardan okuma alıştırmaları; ödev 1
3 Dergi içerikleri; İmajların ve fotoğrafçılığın işlevleri Sokak modası üzerine imaj arkeolojisi; ödev 1’in gözden geçirilmesi
4 Bir tasarımcı analizi: Tarihsel ve biçemsel okuma: Tasarımcının biyografisi, tarzı ve 20. yy modasındaki rolü Farid Chenoune, Jean Paul Gaultier, New York 2005, 415., Fashion Now Taschen, 2008 + Designer bios, Dictionary of Contemporary fashion designers / Ödev 2’ye giriş: Seçilen bir tasarımcı üzerine araştırma yapma; bir sayfalık bir tasarımcı analizi yazma
5 Bir tasarım koleksiyonunun analizi: Kavramsal okuma: avangart moda tasarımcıları ve radikal moda Okuma ve analiz: Caroline Evans, “No man’s land”, in: Hussein Chalayan, Rotterdam/Groningen 2005, s.15. / Ödev 3’e giriş: bir avangart tasarımcının bir koleksiyonu üzerine eleştirel bir kompozisyon yazma
6 Giyim stilleri hakkında konuşma:trend belirleyiciler olarak moda ikonları Joanne Eicher a.o., The visible self, New York 2000, s. Signature Style : Falling of the Fashion Train with Frida, Georgia O Keffe and Louise Nevelson ., Jo Ann C.Stabb, s.390-394. http://www.graziadaily.co.uk/ Ödev 2’nin teslimi
7 Moda tüketimi ve moda kurbanları üzerine eleştiri Film gösterimi: Toni Takitani / Film üzerine bir kompozisyon yazımı ve sınıf içi tartışma / Ödev 3’ün teslimi
8 Konuk konuşmacı: Moda editörü / gazeteci Seminer ve tartışma
9 Dergilerin kullandığı gazetecilik teknikleri; yazım stilleri Vogue, Plaza, NY Times , ID dergilerinden seçilen üç makaleyi okumak/Sınıf ödevi: okunan makalelerden hazırlanan raporun sunumu
10 Röportajların işlevleri ve tarzları Dergilerden 3 röportaj okuma / Sınıf içi çalışma: bir röportajın analizi; grup halinde sunum
11 İmajların işlevleri ve tarzları: Moda fotoğrafçılığı, defile ve reklam Editöryel çekim , reklam kampanyası, sokak modası, bilgilendirici trend fotoğrafları arasındaki farklar : Ödev 4e giriş: Bir tasarımcı koleksiyonu seçerek fotoğrafların kullanımını karşılaştırmak
12 Moda editörlüğü çalıştayı 1 Ödev 4’ün teslimi / Sınıf içi çalışma: Kolaj : Dergilerden seçilmiş moda fotoğrafları ile 3 sayfalık bir editöryel hikaye hazırlama
13 Moda editörlüğü çalıştayı 2 Çağdaş moda akımlarını araştırmaya dayalı bir hikaye hazırlama
14 Moda editörlüğü çalıştayı 3 Çekimde kullanılacak giysiler ve stilizasyon önerisi
15 Moda editörlüğü çalıştayı 4 Moda çekimi ve sayfanın tasarlanması
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Dersin Kitabı Derse ilişkin okumalar ve dokümanlar öğrencilere dersi veren(ler) tarafından sağlanır.
Önerilen Okumalar/Materyaller Öğrenciler çağdaş tasarım dergilerini ve internet kaynaklarını kullanabilir.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
60
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
6
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
8
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
18
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
110

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir tasarım koleksiyonunu tasarlamak ve gerçekleştirmek.

X
2

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygulamak.

X
3

Tasarım araştırmasına yönelik farkındalık geliştirmek ve bireysel olarak tasarım araştırmasını yürütmek.

X
4

Bir yabancı dili iyi ve gelişmiş  seviyede kullanmak.

X
5

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirmek.

X
6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel  konular, değişimler ve akımları tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izlemek, gözlemek ve analiz etmek.

X
7

Moda ve Tekstil Tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak.

X
8

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarının ve gelişmelerinin farkına varmak, bunları analiz etmek ve uygulamaya entegre etmek.

X
9

Akademik ve tasarım araştırmalarına süregiden bir analitik ve profesyonel yaklaşım geliştirmek.

X
10

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, kişisel yaşam boyu öğrenme tavrının öneminin ve ihtiyacının farkında olabilmek.

X
11

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında edindiği kuramsal  bilgileri anlamak, yorumlayabilmek ve  uygulamalı çalışmalarında kullanabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest