FA 311 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Ayakkabı ve Çanta Tasarımı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FA 311
Güz/Bahar
2
2
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı moda aksesuarları tasarımı ve prototip üretimi yaptırmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Modada aksesuarlar ve giysiler arasındaki ilişkiyi karşılaştırabileceklerdir.
  • 3 boyutlu aksesuarlar tasarlayabileceklerdir
  • 3 boyutlu aksesuarlar üretebileceklerdir.
  • 3 boyutlu modelleme yapabileceklerdir.
  • Farklı aksesuarları tanımlayabileceklerdir
Ders Tanımı Bu ders tekstil/ giysi aksesuarları ve deri aksesuarlar kapsamında öğrencilere temel bilgiler sağlar. Ders kapsamında tasarlanan tüm proje ve koleksiyonlar moda görünümü tamamlayan bir stilizasyon çalışması ile sunulur.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Aksesuarlar ve giysiler arasındaki ilişkiye bakış
2 Moda aksesuarları üzerine trend araştırması Gürsoy Naskali Emine, Ayakkabı Kitabı, Bayrak Matbaası, İstanbul, 2007.
3 Aksesuar koleksiyonu için kavramsal çerçeve;bir tasarım yarışması ve koleksiyon kapsamında; Ayakkabı Teknolojisi, Cengiz Kastan, Nadir Kitap, Konya, 2007
4 Koleksiyon çizimlerin oluşturulması Ayakkabı Malzemeleri, Cengiz Kastan, İstanbul Ayakkabıcılar Esnafı Yayınevi, İstanbul, 2011
5 Koleksiyon çizimlerin oluşturulması Nurettin Akçakale, Ayakkabı Malzeme Teknolojisi, Gece Kitaplığı Yayınları, 2017
6 Kullanılacak malzemelerin belirlenmesi Shoes, Linda O Keeffe, Könemann Press., Köln, 1996
7 Model kalıplarının hazırlanması Yaratıcı katalog veya hikaye panosu
8 Üretim aşamaları Malzeme temini
9 Üretim aşamaları Malzeme temini
10 Üretim aşamaları Malzeme temini
11 Üretim aşamaları Malzeme temini
12 Üretim aşamaları Malzeme temini
13 Üretim aşamaları
14 Üretim aşamaları
15 Koleksiyonun ve dersin gözden geçirilmesi
16 Proje teslimi

 

Ders Kitabı

Gürsoy Naskali Emine, Ayakkabı Kitabı, Bayrak Matbaası, İstanbul, 2007.

Önerilen Okumalar/Materyaller

Ayakkabı Teknolojisi, Cengiz Kastan, Nadir Kitap, Konya, 2007

Ayakkabı Malzemeleri, Cengiz Kastan, İstanbul Ayakkabıcılar Esnafı Yayınevi, İstanbul, 2011

Nurettin Akçakale, Ayakkabı Malzeme Teknolojisi, Gece Kitaplığı Yayınları, 2017

Shoes, Linda O Keeffe, Könemann Press., Köln, 1996

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
60
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
6
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
5
Final Sınavı
    Toplam
105

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir koleksiyonu tasarlar gerçekleştirir. 

X
2

Bireysel yada takım olarak tasarım araştırmaları yürütür.

X
3

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirir. 

X
4

Moda ve tekstil tasarımı alanında edindiği kuramsal bilgileri analiz eder, yorumlar ve uygulamalı çalışmalarında kullanır. 

X
5

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarını analiz eder ve uygular.

X
6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel konular, değişimler ve akımları, tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izler, analiz eder ve multidisipliner bir bakış açısı kazanır. 

X
7

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygular.

8

Moda ve tekstil tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

9

Akademik ve tasarım araştırmalarına analitik ve profesyonel bir yaklaşım geliştirir.

X
10

Moda ve tekstil tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak moda ve tekstil tasarımı ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

X
13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest