FA 360 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kurumsal Giysi ve Üniforma Tasarımı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FA 360
Güz/Bahar
2
2
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders öğrencilere kurumsal giysi ve üniforma tasarımını ve bunların fonksiyonel yeterlilik ve sınırlılıklarını tanıtmayı amaçlamaktadır. Ayrıca konaklama ve hizmet sektörüne odaklanarak, öğrencilerin bu alanlarda ihtiyaç duyulan giysiler konusunda bilgilenmelerine yönelik katkı sağlama amacı taşımaktadır. Bu giysilerin gereklilikleri, kurumsal kimlik, renk, kumaş ve logo geliştirme gibi üniforma tasarımının temel bileşenlerini içermektedir. Ders içinde öğrenciler farklı renk varyantlarında ürün çeşitliliği yaratabilmek için Adobe Illustrator üzerinde kendi teknik çizim becerilerini geliştireceklerdir. Bilgisayar Destekli Tasarım öğrencilere daha profesyonel sunum teknikleri geliştirebilmeleri konusunda da yarar sağlayacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • o Kurumsal giysi ve üniforma tasarımına dair temel stil ve trendleri tanımlayabilecekler
  • o Müşterilerin ihtiyaçları ve şirketlerin kurumsal kimlikleri ile uyumlu konsept geliştirebilecekler
  • o Hizmet sektöründeki çeşitli endüstriler için üniforma tasarımı yapabilecekler
  • o Müşterilerin özel gereksinimlerini karşılayan ürün grupları üretebileceklera
  • o Ürün gruplarını tasarlarken Adobe Illustrator ve Photoshop’u kullanma becerisi kazanacaklar
  • o Çalışmalarını tanıtırken profesyonel sunum tekniklerini kullanabilecekler
Ders Tanımı Bu ders öğrencilerin özellikle kurumsal giysi ve üniforma sektörüne yoğunlaşan bir portfolyo geliştirmelerine olanak sağlayarak, var olan tasarım becerilerine katkıda bulunacaktır. Öğrenciler, hizmet sektörü içerisinde bulunan konaklama, catering, otelcilik, bankacılık ve havacılık gibi çeşitli endüstrilerin giysi gerekliliklerini keşfedeceklerdir. Ayrıca spor kulüpleri, spa ve fiziksel egzersiz merkezlerinde kullanılmak üzere üretilen giysileri inceleme fırsatı bulacaklardır. Öğrenciler, müşteri talepleri, kurumsal kimlik, fonksiyonel yeterlilik ve ürün sınırları gibi bileşenler çerçevesinde konsept geliştirmeyi öğrenebilecek; renk, kumaş, ve baskı - nakış gibi bitim teknikleri konusunda bilgi sahibi olabileceklerdir. Profesyonel sunum ve bilgisayar destekli tasarım teknikleri konularına verilen önem öğrencilerin güçlü bir çalışma portfolyosu hazırlamalarına yardımcı olacaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Üniforma ve kurumsala giriş Centner, M., Vereker, F. “Fashion Designer's Handbook for Adobe Illustrator”, Wiley (2011): Chapter 3 – Creating Silhouettes Pg. 74, Creating a Library of Basic Garments Pg.75, Technical Drawing Pg. 76-83 Tallon, K., “Digital Fashion Illustration with Photoshop and Illustrator”, Batsford (2008) : Chapter 4 – Vector Illustrations Pg. 88
2 Konsept Panosu / Tasarım Geliştirme Tallon, K., “Digital Fashion Illustration with Photoshop and Illustrator”, Batsford (2008) : Chapter 7 – Digital Painting Pg. 154 Szkutnicka, B., “Flats: Technical Drawing for Fashion (Portfolio Skills: Fashion & Textiles)”, Laurence King Publishers, (2010) Part 1 –Adding Colour, Texture, and Pattern Pg. 46
3 Baskı Tasarımı / Renk / İşleme Fikirleri Centner, M., Vereker, F. “Fashion Designer's Handbook for Adobe Illustrator”, Wiley (2011): Pg.75, Technical Drawing Pg. 76-83 Tallon, K., “Digital Fashion Illustration with Photoshop and Illustrator”, Batsford (2008) : Chapter 4 – Vector Illustrations Pg. 88
4 Adobe Illustrator'da teknik çizim Centner, M., Vereker, F. “Fashion Designer's Handbook for Adobe Illustrator”, Wiley (2011): Chapter 3 – Creating Silhouettes Pg. 74, Creating a Library of Basic Garments Szkutnicka, B., “Flats: Technical Drawing for Fashion (Portfolio Skills: Fashion & Textiles)”, Laurence King Publishers, (2010) Part 2 – Visual Directory of Garments and Details Pg. 64 - 209
5 Sunum / Çalışma Alanı / Baskı / Teslim Kaled K. Hameide, “Fashion Branding Unraveled”, Fairchild 2011 Chapter 4 – Brand Identity Pg. 134-136
6 Sektör Araştırması ve Analizi Szkutnicka, B., “Flats: Technical Drawing for Fashion (Portfolio Skills: Fashion & Textiles)”, Laurence King Publishers, (2010) Part 2 – Visual Directory of Garments and Details Pg. 64 - 209
7 Detaylı Tanımlanmış Çizim Szkutnicka, B., “Flats: Technical Drawing for Fashion (Portfolio Skills: Fashion & Textiles)”, Laurence King Publishers, (2010) Part 2 – Visual Directory of Garments and Details Pg. 64 - 209
8 layout / yorum / sunum Centner, M., Vereker, F. “Fashion Designer's Handbook for Adobe Illustrator”, Wiley (2011): Chapter 5 – Story Boards Pg. 134-165, Corporate Hospitality Wear Pg. 166, Corporate Resort Wear Pg. 167
9 marka tarihi & Kimliği Araştırması Szkutnicka, B., “Flats: Technical Drawing for Fashion (Portfolio Skills: Fashion & Textiles)”, Laurence King Publishers, (2010) Part 1 – Speed Designing Using Illustrator Pg. 34, Adding Colour, Texture, and Pattern Pg. 46 Part 2 – Visual Directory of Garments and Details Pg. 64 - 209
10 Üniforma Araştırma & Analiz Szkutnicka, B., “Flats: Technical Drawing for Fashion (Portfolio Skills: Fashion & Textiles)”, Laurence King Publishers, (2010) Part 1 – Speed Designing Using Illustrator Pg. 34, Adding Colour, Texture, and Pattern Pg. 46 Part 2 – Visual Directory of Garments and Details Pg. 64 - 209
11 Marka Üniforma Tasarımı Konsept Geliştirme / Renk Skalası / Kumaş araştırma Kaled K. Hameide, “Fashion Branding Unraveled”, Fairchild 2011 Chapter 4 – Brand Identity Pg. 134-136 Chapter 6 – Retail Brands Pg. 177 -199
12 Logo / Grafik / Nakış / Baskı Tasarımı
13 Ürün Geliştirme Szkutnicka, B., “Flats: Technical Drawing for Fashion (Portfolio Skills: Fashion & Textiles)”, Laurence King Publishers, (2010) Part 1 – Speed Designing Using Illustrator Pg. 34, Adding Colour, Texture, and Pattern Pg. 46 Part 2 – Visual Directory of Garments and Details Pg. 64 - 209
14 Ürün Geliştirme Szkutnicka, B., “Flats: Technical Drawing for Fashion (Portfolio Skills: Fashion & Textiles)”, Laurence King Publishers, (2010) Part 1 – Speed Designing Using Illustrator Pg. 34, Adding Colour, Texture, and Pattern Pg. 46 Part 2 – Visual Directory of Garments and Details Pg. 64 - 209
15 Portfolyo Centner, M., Vereker, F. “Fashion Designer's Handbook for Adobe Illustrator”, Wiley (2011): Chapter 5 – Story Boards Pg. 134-165
16 Dönemi gözden geçirme

 

Dersin Kitabı Books listed above, PowerPoint presentations
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
1
25
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
40
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
16
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
58

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir tasarım koleksiyonunu tasarlamak ve gerçekleştirmek.

X
2

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygulamak.

X
3

Tasarım araştırmasına yönelik farkındalık geliştirmek ve bireysel olarak tasarım araştırmasını yürütmek.

X
4

Bir yabancı dili iyi ve gelişmiş  seviyede kullanmak.

X
5

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirmek.

X
6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel  konular, değişimler ve akımları tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izlemek, gözlemek ve analiz etmek.

X
7

Moda ve Tekstil Tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak.

X
8

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarının ve gelişmelerinin farkına varmak, bunları analiz etmek ve uygulamaya entegre etmek.

X
9

Akademik ve tasarım araştırmalarına süregiden bir analitik ve profesyonel yaklaşım geliştirmek.

X
10

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, kişisel yaşam boyu öğrenme tavrının öneminin ve ihtiyacının farkında olabilmek.

X
11

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında edindiği kuramsal  bilgileri anlamak, yorumlayabilmek ve  uygulamalı çalışmalarında kullanabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest