FA 390 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Modada Marka İletişimi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FA 390
Güz/Bahar
2
2
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı modada marka iletişimi kavramının içerdiği tüm yönleriyle ele alınarak, farklı mecralarda uygulanışını incelemek ve analiz ederek moda dünyasının bu alanında yönlendirici eğilimler kazandırmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Global moda dünyasında marka iletişiminin yerini ve önemini tartışabileceklerdir.
  • Moda reklamcılığını farklı yönleri ile tanımlayabileceklerdir
  • Modanın giysilerden aksesuarlara kadar içinde barındırdığı tüm öğelerin farklı mecralardaki yaratıcı reklam çalışmalarını detaylı bir şekilde tanımlayabileceklerdir.
  • Moda markalarının reklam kampanyalarını analiz edebileceklerdir.
  • Moda markalarının iletişim stillerini kendi konsept projeleri kapsamında tartışabileceklerdir.
Ders Tanımı Bu ders kapsamında modada marka iletişiminin içerdiği temel kavramlar tanıtılacaktır. Global moda pazarındaki büyük markaların iletişim stilleri analiz edilerek bu konudaki farklı anlayışları tespit edilecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersle ilgili genel bilgiler & Global Marka İletişimine Giriş
2 Markalaşmanın önemi, Moda Markaları ‘’Fashion Marketing Communications’’, Gaynor Lea –Greenwood, John Wiley&Sons,Ltd., (2013), Chapter 2: Marketing Strategy
3 Modada Marka İletişimi, Moda pazarlaması ve reklamcılığına giriş ‘’Fashion Marketing Communications’’, Gaynor Lea –Greenwood, John Wiley&Sons,Ltd., (2013), Chapter 3: Tools and Media Channels
4 Moda Reklamcılığı & Medyada moda iletişimi ‘’Fashion Marketing Communications’’, Gaynor Lea –Greenwood, John Wiley&Sons,Ltd., (2013), Chapter 2 : Tools and Media Channles & Chapter 3: The Power of Magazines
5 Moda iletişiminin dijitalleşmesi ‘’Fashion Marketing Communications’’, Gaynor Lea –Greenwood, John Wiley&Sons,Ltd., (2013), Chapter: The changing landscape of media communications
6 Moda iletişiminin dijitalleşmesi – ‘’Influencer’’ Pazarlama ‘’Fashion Marketing Communications’’, Gaynor Lea –Greenwood, John Wiley&Sons,Ltd., (2013), Chapter: The changing landscape of media communications
7 Ara Dönem Proje Sunumları
8 Moda ve Eğlence Sektörü & Moda Reklamcılığında ünlü kullanımı tekniği ‘’Fashion Marketing Communications’’, Gaynor Lea –Greenwood, John Wiley&Sons,Ltd., (2013), Chapter 6: Celebrity Endorsement
9 Uluslararası Moda Pazarlama İletişimi ‘’Fashion Marketing Communications’’, Gaynor Lea –Greenwood, John Wiley&Sons,Ltd., (2013), Chapter 9: International Fashion Marketing Communications
10 Yaratıcı Moda Projeleri / Creative Fashion Projects & Moda İletişimi ve Halkla İlişkiler ‘’Fashion Marketing Communications’’, Gaynor Lea –Greenwood, John Wiley&Sons,Ltd., (2013), Chapter 5: The Role of Public Relations
11 Moda Trend Öngörüleri WGSN hakkında araştırma
12 Deneyimsel Pazarlama ve Moda Experiential Marketing, Kerry Smith and Dan Hanover, John Wiley & Sons,(2016)
13 Tasarımcıların moda iletişimi stilleri Çağdaş moda tasarımcıları hakkında ön hazırlık, araştırma
14 FİNAL Proje Sunumları
15 Dönem değerlendirmesi
16 Dönem değerlendirmesi

 

Ders Kitabı

‘’Fashion Marketing Communications’’, Gaynor Lea-Greenwood, John Wiley&Sons, Ltd., (2013) ISBN: 978-1-405-15060-6

Önerilen Okumalar/Materyaller

Experiential Marketing, Kerry Smith and Dan Hanover, John Wiley & Sons,(2016) ISBN: 9781119145875

Marieke de Mooij, Global Marketing, and Advertising 4th edition, 2010 ISBN: ISBN-13: 978-1452257174

Fashion Magazines; Vogue, Glamour, Instyle, Elle (Turkish&Global Editions)

BOF: www.businessoffashion.com

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
40
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
35
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
6
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
25
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
25
Final Sınavı
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir koleksiyonu tasarlar gerçekleştirir. 

2

Bireysel yada takım olarak tasarım araştırmaları yürütür.

X
3

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirir. 

X
4

Moda ve tekstil tasarımı alanında edindiği kuramsal bilgileri analiz eder, yorumlar ve uygulamalı çalışmalarında kullanır. 

X
5

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarını analiz eder ve uygular.

X
6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel konular, değişimler ve akımları, tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izler, analiz eder ve multidisipliner bir bakış açısı kazanır. 

X
7

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygular.

8

Moda ve tekstil tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

9

Akademik ve tasarım araştırmalarına analitik ve profesyonel bir yaklaşım geliştirir.

X
10

Moda ve tekstil tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak moda ve tekstil tasarımı ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest