FA 401 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Moda Trendleri ve Öngörüsü
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FA 401
Güz/Bahar
2
2
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı küresel moda pazarında etkin olan tasarım ve tüketim trendlerini analiz etmek ve moda endüstrisine yönelik vaka analizleri yaparak geleceğe yönelik eğilimlerin öngörüsünü yapmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • moda kavramlarını güncel trendlere göre analiz edebileceklerdir.
 • moda trendleri tanımlayabileceklerdir.
 • trendlerin yaşam döngülerini geriye dönük analizlerle açıklayabileceklerdir
 • güncel sosyal, kültürel ve sanatsal olayların moda endüstrisine etkisi tartışabileceklerdir.
 • güncel trendlerden yola çıkarak geleceğe yönelik bir trend yaratabileceklerdir.
 • trend analiz ve öngörülerini, profesyonel sunum teknikleri ile görsel olarak sunabileceklerdir.
Ders Tanımı Dersin ilk bölümünde öğrenciler hikaye panoları ile moda kavramlarını görselleştirecek, ikinci bölümünde ise gelecek sezon için bir moda trendi öngörerek yaratıcı sunumunu gerçekleştireceklerdir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş / Dersin yapısı
2 Bir sezonun değerlendirilmesi + Moda Mekanizması Evelyn Brannon, Fashion Forecasting, ( New York:Fairchild pub., 2001)4-10
3 Modanın İtkileri Michael Carter, Fashion classics from Carlyle to Barthes (Oxford: Berg ., 2003)Bölüm1 ve 7 Malcolm Barnard ,Fashion as Communication (London and NY: Routledge., 1996) 47-67
4 Modada Pazar Düzeyleri Diana Crane , Fashion and Its Social Agendas: Class, Gender and Identity in Clothing (University of Chicago Press, 2000)132-150
5 Modanın Yaşamdöngüsü, Geriye Dönük Analiz Annette Lynch and Mitchell Strauss, Changing Fashion: A Critical Introduction to Trend Analysis and Meaning (Oxford: Berg.,2007 ) Bölüm 7
6 Moda Tüketicisi ve Moda İkonu Eundeok Kim, Ann Marie Fiore and Hyejeong Kim, Fashion Trends : Analysis and Forecasting( Oxford: Berg, 2011) Chapter 2 and 5
7 Modanın Sosyal Benimsenmesi Evelyn Brannon, Fashion Forecasting, ( New York:Fairchild pub., 2001)75-94
8 Ödevlerin teslimi + Final Projesine Giriş Martin Raymond , Trend Forecaster’s Handbook (London: Laurence King, 2010) Bölüm 6
9 Geleceğe Bakış: Kültürel Etkiler Martin Raymond , Trend Forecaster’s Handbook (London: Laurence King, 2010) Bölüm 5
10 Pazar Araştırması& spesifik sektör tanımları Eundeok Kim, Ann Marie Fiore and Hyejeong Kim, Fashion Trends : Analysis and Forecasting( Oxford: Berg, 2011) Bölüm 3
11 Tasarım Etkileri Martin Raymond , Trend Forecaster’s Handbook (London: Laurence King, 2010) 6, 34-49 http://www.dezeen.com/ http://www.dazeddigital.com/
12 Moda Haritası: Stil Yörüngesi http://trendland.net/ http://www.anothermag.com/
13 Görünüm: Stil, renk, kesim, kumaş , aksesuar önerileri http//: vogue.com http://www.net-a-porter.com/
14 Trend Sunumu ve İletişimi: Bir trendin anlatısı Julia Gamster , Visual Research Methods in Fashion (Oxford: Berg, 2011)Bölüm 5 ve 8
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Teslimi

 

Ders Kitabı
 • Evelyn Brannon, Fashion Forecasting, ( New York:Fairchild pub., 2001), ISBN 978-1-6289-2546-3
 • Michael Carter, Fashion classics from Carlyle to Barthes (Oxford: Berg ., 2003), ISBN 9781859736067
 • Malcolm Barnard ,Fashion as Communication (London and NY: Routledge., 1996), ISBN 978-0415260183
 • Diana Crane , Fashion and Its Social Agendas: Class, Gender and Identity in Clothing (University of Chicago Press, 2000), ISBN 978-0226117997
 • Annette Lynch and  Mitchell Strauss, Changing Fashion: A Critical Introduction to Trend Analysis and Meaning (Oxford: Berg.,2007 ) ISBN 978-1845203900
 • Eun Seok Kim, Ann Marie Fiore and Hyejeong Kim, Fashion Trends : Analysis and Forecasting( Oxford: Berg, 2011)
 • Martin Raymond , Trend Forecaster’s Handbook (London: Laurence King, 2010) ISBN 978-1856697026
 • Julia Gamster , Visual Research Methods in Fashion (Oxford: Berg, 2011)
Önerilen Okumalar/Materyaller

“Fashion at the Edge” by Caroline Evans, 2003, Yale University Press. 9780300124675

 

“Street Style” by Ted Polhemus, 1997, Thames and Hudson. 978-0500277942

http://showstudio.com/

http://www.edelkoort.com/

http://advancedstyle.blogspot.com/

http://artisnotdead.blogspot.com/

http://www.sleek-mag.com/

http://www.surfacemag.com/

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
8
40
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
50
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
10
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
8
4
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
14
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
Final Sınavı
    Toplam
110

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir koleksiyonu tasarlar gerçekleştirir. 

2

Bireysel yada takım olarak tasarım araştırmaları yürütür.

X
3

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirir. 

X
4

Moda ve tekstil tasarımı alanında edindiği kuramsal bilgileri analiz eder, yorumlar ve uygulamalı çalışmalarında kullanır. 

X
5

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarını analiz eder ve uygular.

6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel konular, değişimler ve akımları, tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izler, analiz eder ve multidisipliner bir bakış açısı kazanır. 

X
7

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygular.

8

Moda ve tekstil tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

X
9

Akademik ve tasarım araştırmalarına analitik ve profesyonel bir yaklaşım geliştirir.

X
10

Moda ve tekstil tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak moda ve tekstil tasarımı ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest