FA 401 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Moda Trendleri ve Öngörüsü
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FA 401
Güz/Bahar
2
2
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı küresel moda pazarında etkin olan tasarım ve tüketim trendlerini analiz etmek ve moda endüstrisine yönelik vaka analizleri yaparak geleceğe yönelik eğilimlerin öngörüsünü yapmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • moda kavramlarını güncel trendlere göre analiz edebileceklerdir.
 • moda trendleri tanımlayabileceklerdir.
 • trendlerin yaşam döngülerini geriye dönük analizlerle açıklayabileceklerdir
 • güncel sosyal, kültürel ve sanatsal olayların moda endüstrisine etkisi tartışabileceklerdir.
 • güncel trendlerden yola çıkarak geleceğe yönelik bir trend yaratabileceklerdir.
 • trend analiz ve öngörülerini, profesyonel sunum teknikleri ile görsel olarak sunabileceklerdir.
Ders Tanımı Dersin ilk bölümünde öğrenciler hikaye panoları ile moda kavramlarını görselleştirecek, ikinci bölümünde ise gelecek sezon için bir moda trendi öngörerek yaratıcı sunumunu gerçekleştireceklerdir.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş / Dersin yapısı
2 Bir sezonun değerlendirilmesi + Moda Mekanizması Evelyn Brannon, Fashion Forecasting, ( New York:Fairchild pub., 2001)4-10
3 Modanın İtkileri Michael Carter, Fashion classics from Carlyle to Barthes (Oxford: Berg ., 2003)Bölüm1 ve 7 Malcolm Barnard ,Fashion as Communication (London and NY: Routledge., 1996) 47-67
4 Modada Pazar Düzeyleri Diana Crane , Fashion and Its Social Agendas: Class, Gender and Identity in Clothing (University of Chicago Press, 2000)132-150
5 Modanın Yaşamdöngüsü, Geriye Dönük Analiz Annette Lynch and Mitchell Strauss, Changing Fashion: A Critical Introduction to Trend Analysis and Meaning (Oxford: Berg.,2007 ) Bölüm 7
6 Moda Tüketicisi ve Moda İkonu Eundeok Kim, Ann Marie Fiore and Hyejeong Kim, Fashion Trends : Analysis and Forecasting( Oxford: Berg, 2011) Chapter 2 and 5
7 Modanın Sosyal Benimsenmesi Evelyn Brannon, Fashion Forecasting, ( New York:Fairchild pub., 2001)75-94
8 Ödevlerin teslimi + Final Projesine Giriş Martin Raymond , Trend Forecaster’s Handbook (London: Laurence King, 2010) Bölüm 6
9 Geleceğe Bakış: Kültürel Etkiler Martin Raymond , Trend Forecaster’s Handbook (London: Laurence King, 2010) Bölüm 5
10 Pazar Araştırması& spesifik sektör tanımları Eundeok Kim, Ann Marie Fiore and Hyejeong Kim, Fashion Trends : Analysis and Forecasting( Oxford: Berg, 2011) Bölüm 3
11 Tasarım Etkileri Martin Raymond , Trend Forecaster’s Handbook (London: Laurence King, 2010) 6, 34-49 http://www.dezeen.com/ http://www.dazeddigital.com/
12 Moda Haritası: Stil Yörüngesi http://trendland.net/ http://www.anothermag.com/
13 Görünüm: Stil, renk, kesim, kumaş , aksesuar önerileri http//: vogue.com http://www.net-a-porter.com/
14 Trend Sunumu ve İletişimi: Bir trendin anlatısı Julia Gamster , Visual Research Methods in Fashion (Oxford: Berg, 2011)Bölüm 5 ve 8
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Teslimi

 

Dersin Kitabı
 • Evelyn Brannon, Fashion Forecasting, ( New York:Fairchild pub., 2001), ISBN 978-1-6289-2546-3
 • Michael Carter, Fashion classics from Carlyle to Barthes (Oxford: Berg ., 2003), ISBN 9781859736067
 • Malcolm Barnard ,Fashion as Communication (London and NY: Routledge., 1996), ISBN 978-0415260183
 • Diana Crane , Fashion and Its Social Agendas: Class, Gender and Identity in Clothing (University of Chicago Press, 2000), ISBN 978-0226117997
 • Annette Lynch and  Mitchell Strauss, Changing Fashion: A Critical Introduction to Trend Analysis and Meaning (Oxford: Berg.,2007 ) ISBN 978-1845203900
 • Eun Seok Kim, Ann Marie Fiore and Hyejeong Kim, Fashion Trends : Analysis and Forecasting( Oxford: Berg, 2011)
 • Martin Raymond , Trend Forecaster’s Handbook (London: Laurence King, 2010) ISBN 978-1856697026
 • Julia Gamster , Visual Research Methods in Fashion (Oxford: Berg, 2011)
Önerilen Okumalar/Materyaller

“Fashion at the Edge” by Caroline Evans, 2003, Yale University Press. 9780300124675

 

“Street Style” by Ted Polhemus, 1997, Thames and Hudson. 978-0500277942

http://showstudio.com/

http://www.edelkoort.com/

http://advancedstyle.blogspot.com/

http://artisnotdead.blogspot.com/

http://www.sleek-mag.com/

http://www.surfacemag.com/

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
8
40
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
50
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
10
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
8
4
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
14
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
110

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir tasarım koleksiyonunu tasarlamak ve gerçekleştirmek.

2

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygulamak.

3

Tasarım araştırmasına yönelik farkındalık geliştirmek ve bireysel olarak tasarım araştırmasını yürütmek.

X
4

Bir yabancı dili iyi ve gelişmiş  seviyede kullanmak.

X
5

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirmek.

X
6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel  konular, değişimler ve akımları tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izlemek, gözlemek ve analiz etmek.

X
7

Moda ve Tekstil Tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak.

X
8

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarının ve gelişmelerinin farkına varmak, bunları analiz etmek ve uygulamaya entegre etmek.

9

Akademik ve tasarım araştırmalarına süregiden bir analitik ve profesyonel yaklaşım geliştirmek.

X
10

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, kişisel yaşam boyu öğrenme tavrının öneminin ve ihtiyacının farkında olabilmek.

X
11

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında edindiği kuramsal  bilgileri anlamak, yorumlayabilmek ve  uygulamalı çalışmalarında kullanabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest