FA 410 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tasarım ve Kumaş İlişkisi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FA 410
Güz/Bahar
2
2
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı basit yapılı dokuma örgüler hakkında temel bilgiler vererek numune kumaşlar dokunmasıdır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Farklı dokuma kumaş türlerini tanımlayabilecektir.
  • Bezayağı ve dimi örgü kullanarak kumaş dokuyabilecektir.
  • Numune dokuma tezgâhı kullanarak ekose kumaş tasarlayabilecektir.
  • Çözgü ve atkı renk varyasyonları ile kumaş örnekleri üretebilecektir.
  • Dokuduğu kumaş için uygun kullanım alanı önerebilecektir.
Ders Tanımı Bu ders temel dokuma örgüler kullanılarak farklı dokuma kumaşlar tasarlanması için temel bilgileri sağlar. Ayrıca tasarlanan numune kumaşlar ile bir sunum dosyası hazırlanmasını kapsar.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Kumaşların sınıflandırılması Pamuk ipliklerinin boyanması Arthur Price- Allen C. Cohen, J.J.Pizzuto’s Fabric Science, USA 1994, Chapter 5 Hannelore Eberle-Hermann Hermeling-Marianne Hornberger-Dieter Menzer-Werner Ring, Clothing Technology (From fiber to Fashion), 1999 s.73-74.
3 Dokuma kumaş üretimi, dokumanın temel ilkeleri Nuray Yılmaz, Elvan Anmaç (2000) Basit Yapılı Dokuma Örgüler, Dokuz Eylül Yayınları, İzmir 2000, p.8-10 - Arthur Price- Allen C. Cohen, J.J.Pizzuto’s Fabric Science, USA 1994, Chapter 5 Hannelore Eberle-Hermann Hermeling-Marianne Hornberger-Dieter Menzer-Werner Ring, Clothing Technology (From fiber to Fashion), 1999 s.73-74.
4 Dokuma örgüsünün çizimi: Bezayağı örgü ve varyasyonları Numune tezgahında dokuma Nuray Yılmaz, Elvan Anmaç (2000) Basit Yapılı Dokuma Örgüler, Dokuz Eylül Yayınları, İzmir 2000, p.26-27. Hannelore Eberle-Hermann Hermeling-Marianne Hornberger-Dieter Menzer-Werner Ring, Clothing Technology (From fiber to Fashion), 1999 s.74
5 Bezayağı örgü ve varyasyonlarının dokunması Numune tezgâhında dokuma Nuray Yılmaz, Elvan Anmaç (2000) Basit Yapılı Dokuma Örgüler, Dokuz Eylül Yayınları, İzmir 2000, s.44-48. Hannelore Eberle-Hermann Hermeling-Marianne Hornberger-Dieter Menzer-Werner Ring, Clothing Technology (From fiber to Fashion), 1999 s.75
6 Bezayağı örgü ve varyasyonlarının dokunması Numune tezgâhında dokuma Nuray Yılmaz, Elvan Anmaç (2000) Basit Yapılı Dokuma Örgüler, Dokuz Eylül Yayınları, İzmir 2000, p.44-48. Hannelore Eberle-Hermann Hermeling-Marianne Hornberger-Dieter Menzer-Werner Ring, Clothing Technology (From fiber to Fashion), 1999 s.75Hannelore Eberle-Hermann Hermeling-Marianne Hornberger-Dieter Menzer-Werner Ring, Clothing Technology (From fiber to Fashion), 1999 s.76 Hand loom
7 Dokuma örgüsünün çizimi: Dimi örgü ve varyasyonlarının dokunması Numune tezgahında dokuma Nuray Yılmaz, Elvan Anmaç (2000) Basit Yapılı Dokuma Örgüler, Dokuz Eylül Yayınları, İzmir 2000, s.28-34. Hannelore Eberle-Hermann Hermeling-Marianne Hornberger-Dieter Menzer-Werner Ring, Clothing Technology (From fiber to Fashion), 1999 s.77
8 Dimi örgü ve varyasyonlarının dokunması Numune tezgâhında dokuma Nuray Yılmaz, Elvan Anmaç (2000) Basit Yapılı Dokuma Örgüler, Dokuz Eylül Yayınları, İzmir 2000, s.28-34, 60-78. Hannelore Eberle-Hermann Hermeling-Marianne Hornberger-Dieter Menzer-Werner Ring, Clothing Technology (From fiber to Fashion), 1999 s.77
9 Arasınav: Numune kumaş dosyası teslimi
10 Bezayağı örgü: çözgü ve atkı renk varyasyonları Nuray Yılmaz, Elvan Anmaç (2000) Basit Yapılı Dokuma Örgüler, Dokuz Eylül Yayınları, İzmir 2000, s.116-119.
11 Bezayağı örgü: çözgü ve atkı renk varyasyonları Nuray Yılmaz, Elvan Anmaç (2000) Basit Yapılı Dokuma Örgüler, Dokuz Eylül Yayınları, İzmir 2000, s.120-121.
12 Dimi örgü: çözgü ve atkı renk varyasyonları Nuray Yılmaz, Elvan Anmaç (2000) Basit Yapılı Dokuma Örgüler, Dokuz Eylül Yayınları, İzmir 2000, s.122-125.
13 Dimi örgü: çözgü ve atkı renk varyasyonları Nuray Yılmaz, Elvan Anmaç (2000) Basit Yapılı Dokuma Örgüler, Dokuz Eylül Yayınları, İzmir 2000, s.122-125.
14 Final proje numune dosyası hazırlığı
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı

Nuray Yılmaz, Elvan Anmaç (2000) Basit Yapılı Dokuma Örgüler, Dokuz Eylül Yayınları, İzmir 2000, ISBN 975-6981-27-X

Önerilen Okumalar/Materyaller

Arthur Price- Allen C. Cohen (1994) J.J.Pizzuto’s Fabric Science, USA 1994, 515S. ISBN 1-56367-004-6

Hannelore Eberle-Hermann Hermeling-Marianne Hornberger-Dieter Menzer-Werner Ring, Clothing Technology (From fiber to Fashion), 1999. ISBN 978-3-8085-6225-3

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
50
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
16
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
110

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir tasarım koleksiyonunu tasarlamak ve gerçekleştirmek.

X
2

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygulamak.

X
3

Tasarım araştırmasına yönelik farkındalık geliştirmek ve bireysel olarak tasarım araştırmasını yürütmek.

4

Bir yabancı dili iyi ve gelişmiş  seviyede kullanmak.

X
5

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirmek.

6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel  konular, değişimler ve akımları tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izlemek, gözlemek ve analiz etmek.

7

Moda ve Tekstil Tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak.

X
8

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarının ve gelişmelerinin farkına varmak, bunları analiz etmek ve uygulamaya entegre etmek.

X
9

Akademik ve tasarım araştırmalarına süregiden bir analitik ve profesyonel yaklaşım geliştirmek.

X
10

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, kişisel yaşam boyu öğrenme tavrının öneminin ve ihtiyacının farkında olabilmek.

X
11

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında edindiği kuramsal  bilgileri anlamak, yorumlayabilmek ve  uygulamalı çalışmalarında kullanabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest