FA 411 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Moda Fotoğrafçılığı ve Stilizasyonu
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FA 411
Güz/Bahar
2
2
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı moda fotoğrafçılığı kavramını anlamak, analiz etmek ve geçmiş ve günümüz moda fotoğrafçılığındaki eğilimlere eleştirel bir bakış sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Moda Fotoğrafçılığı ve stil yaratma ile ilgili temel terimleri tanımlayabileceklerdir.
  • Moda ürünlerini görselleştirebileceklerdir.
  • Moda fotoğrafçılığındaki eğilimleri tartışabileceklerdir.
  • Editoryal (Dergi- Gazete) Reklam stillerini analiz edebileceklerdir.
  • Moda Fotoğrafında farklı tasarım yaklaşımlarını eleştirebileceklerdir.
Ders Tanımı Bu ders temel fotoğrafçılık, ışık bilgisi ve moda fotoğrafçılığının tarihsel gelişim sürecinde oluşan eğilimleri tespit etme ve görselleştirme olanağı sağlar.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Temel fotoğrafik tanımlar: Fotoğraf Makineleri, objektifler, diyafram, enstantane, alan derinliği, ışık kaynakları, gün ışığı, yapay ışık, ASA-İSO değerleri, renk ısısı, John Hedgecoe,The Photographer’s Handbook,Collins@Brown ISBN-13: 978-0679742043, s:10-352
3 Moda fotoğrafçılığına giriş Jacqueline McAssey,Clara Buckley,Mode Design Basics: Styling, 2011, AVA Publishing,ISBN: 9782940411399 s:8-184
4 Moda fotoğrafı tarihi Magdalene Keaney, Fashion Photography Next,2014, Thames@Hudson, ISBN: 0500544352
5 Moda fotoğrafı tarihi Susanna Brown, Horst: Photographer of Style,V@A Publishing,2014,ISBN: 1851778012
6 Fotoğraf ve kompozisyon David Prakel, Basics Photography Composition,Thames@Hudson,2012,ISBN: 978-2-9404 455
7 Moda ürünlerinin still-life çekim tasarımları Kevin Best, Still-Life Photgraphy, 2012, ASIN:B008DV49XW s:10-378
8 Moda ürünlerinin still-life çekim tasarımları Louise Penny,Ralp Cosman, Still Life,2005
9 Moda ürünlerin iç ve dış mekan çekimleri Kişisel fotoğraf makinası
10 Moda ürünlerin iç ve dış mekan çekimleri Kişisel fotoğraf makinası
11 Moda ürünlerin iç ve dış mekan çekimleri Kişisel fotoğraf makinası
12 Moda fotoğrafçılığında deneysel yaklaşımlar Kişisel fotoğraf makinası
13 Moda fotoğrafçığında deneysel uygulamalar Marco Antonini, Sergio Minniti, Expiremental Photography, Thames@Hudson, 2015,ISBN: 978-0-500-54437 s:15-225
14 Moda fotoğrafçığında deneysel uygulamalar Marco Antonini, Sergio Minniti, Expiremental Photography, Thames@Hudson, 2015,ISBN: 978-0-500-54437,s:15-225
15 Dönemin gözden geçirilmesi ve portfolyo hazırlama
16 Dönemin gözden geçirilmesi Portfolyo teslim

 

Dersin Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

-John Hedgecoe,The Photographer’s Handbook,Collins@Brown  ISBN-13: 978-0679742043,

·         -John Hedgecoe, The photographers handbook: A complete reference manual of techniques, procedures, equipment and style, Knopf ,1977, ISBN-10: 0394407547

 -Anna Fox and Richard Sawdon Smith,   Langford's Basic Photography: The Guide for Serious Photographers,

New York, Focal Press, 2015, ISBN: 978-1-138-92538-0

-Jacqueline McAssey,Clara Buckley,Mode Design Basics: Styling, 2011, AVA Publishing,ISBN: 9782940411399

Magdalene Keaney, Fashion Photography Next, 2014, Thames@Hudson, ISBN: 0500544352

- Marco Antonini, Sergio Minniti, Expiremental Photography, Thames@Hudson, 2015,ISBN: 978-0-500-54437

 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
60
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
16
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
12
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
112

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir tasarım koleksiyonunu tasarlamak ve gerçekleştirmek.

2

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygulamak.

3

Tasarım araştırmasına yönelik farkındalık geliştirmek ve bireysel olarak tasarım araştırmasını yürütmek.

X
4

Bir yabancı dili iyi ve gelişmiş  seviyede kullanmak.

X
5

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirmek.

X
6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel  konular, değişimler ve akımları tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izlemek, gözlemek ve analiz etmek.

X
7

Moda ve Tekstil Tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak.

X
8

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarının ve gelişmelerinin farkına varmak, bunları analiz etmek ve uygulamaya entegre etmek.

X
9

Akademik ve tasarım araştırmalarına süregiden bir analitik ve profesyonel yaklaşım geliştirmek.

X
10

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, kişisel yaşam boyu öğrenme tavrının öneminin ve ihtiyacının farkında olabilmek.

X
11

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında edindiği kuramsal  bilgileri anlamak, yorumlayabilmek ve  uygulamalı çalışmalarında kullanabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest