FA 415 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Defile Organizasyonu ve Moda Koreografisi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FA 415
Güz/Bahar
2
2
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Moda organizasyonunun ne olduğunu anlamak, defilelerin moda tasarımcısının kimliğini oluşturmakta ki önemini kavramak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Farklı moda defilelerinde marka kimliğini ayırt edebilecektir.
  • Moda defilesi için koleksiyonlardaki stillerin ve grupların hazırlanmasını sağlayabilecektir.
  • Bir defilenin bütçesi, planı ve organizasyonu hakkında bilgisi olabilecektir.
  • Moda defilesini sahnede oluşturmayı deneyebilecektir.
  • Modellerin yürüyüşünü ve giysi sunumunu anlayabilmek için koreografik sanatlar ve moda tasarımı arasındaki ilişkiyi gözlemleyebilecektir.
  • Defile organizasyonu için ses, ışık, podyum, görsel malzeme konusunda teknik bilgilere sahip olabilecektir.
  • Dersin sonunda gerçek bir moda defilesini organize edebilecektir.
Ders Tanımı Bir defile organizasyonun nasıl organize edileceğini öğrenmek ve anlamak; aynı zamanda da başarılı bir organizasyon yapabilmek için hazırlıklar için gerekli ihtiyaçların farkına varabilmek

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma. Derse genel bakış ve kişisel ilgi alanlarını saptamak.
2 Defile org. kapsamında yapılması gerekenlerin anlatımı. Yeteneklerine göre, görev dağılımı.
3 Defile tarihi, defile ve türleri, defilelerde giysi sıralaması.
4 Defile trafiği, bölümler, tablolar ve gruplar. Defile çıkış listesi hazırlanması.
5 UYGULAMA ; Hazır giyim firmalarından birinde, giysi firmalarından birinde, giysi sıralaması kombinasyonu yapmaları. Defile çıkış listeleri hazırlamaları. kombinasyonu yapmaları. Defile çıkış listeleri hazırlamaları. Araç temini
6 Manken giydirme teknikleri, defile trafik ve süreleri. Bütçe için gereken kalemler
7 VİZE - Kendi seçtikleri konsepte uygun, giysileri, hazırladıkları dekoru önün de sunmaları. Mekan temini
8 UYGULAMA ; Defileye çıkacak koleksiyonu temin edip çıkış listesinin hazırlanması, Askılık ve giysi tem.
9 Kulis düzeni ve yönetimi, ışık sistemleri ile ilgili bilgiler. Askılık ve giysi tem.
10 Defile koreografisi, müzik seçimi, mankenlik yürüyüş tarz ve çeşitleri,
11 UYGULAMA ; Final için yapılacak olan defilenin yerinin saptanıp, ölçülerinin alınması./ Defile konseptine uygun dekor ve müzik seçimleri (Moda Tasarım öğrencilerinin katılımıyla) Moda Tasarım öğrencileri ile birlikte
12 UYGULAMA ; Tanıtım afiş ve davetiyelerin hazırlanması.
13 UYGULAMA ; Seçilen mankenlerin üstüne prova yapılması Mekan organ.
14 UYGULAMA ; Defile mekanının düzenlenmesi ve koreografik provaları. Mekan organ.
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 FİNAL - Jürinin not vereceği defile sunumları.

 

Dersin Kitabı Kişisel deneyimler
Önerilen Okumalar/Materyaller Moda merkezi ülkelerden, defile görselleri.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
3
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
40
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
6
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
3
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
11
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir tasarım koleksiyonunu tasarlamak ve gerçekleştirmek.

X
2

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygulamak.

X
3

Tasarım araştırmasına yönelik farkındalık geliştirmek ve bireysel olarak tasarım araştırmasını yürütmek.

X
4

Bir yabancı dili iyi ve gelişmiş  seviyede kullanmak.

X
5

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirmek.

X
6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel  konular, değişimler ve akımları tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izlemek, gözlemek ve analiz etmek.

X
7

Moda ve Tekstil Tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak.

X
8

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarının ve gelişmelerinin farkına varmak, bunları analiz etmek ve uygulamaya entegre etmek.

X
9

Akademik ve tasarım araştırmalarına süregiden bir analitik ve profesyonel yaklaşım geliştirmek.

X
10

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, kişisel yaşam boyu öğrenme tavrının öneminin ve ihtiyacının farkında olabilmek.

X
11

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında edindiği kuramsal  bilgileri anlamak, yorumlayabilmek ve  uygulamalı çalışmalarında kullanabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest