FA 427 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Paris, Moda ve Empresyonist Resim
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FA 427
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı XIX. yüzyılın ikinci yarısında Paris’te moda olgusunun, büyük mağazaların ortaya çıkışını açıklamak ve resim ve modanın bir arada modernleşme sürecinde nasıl bir rol oynadığını moda ve resim alanlarını birleştirerek analiz etmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • XIX. yüzyılın ikinci yarısında, giyimde yaşanan gelişmeleri tanımlayabileceklerdir
  • Moda ve sanat arasındaki bağlantıyı tanımlayabileceklerdir.
  • Moda kavramını empresyonizm bağlamında tartışabileceklerdir
  • Empresyonist sanatın gelişimi ve önemini tanımlayabileceklerdir.
  • 1860-1890 yılları arasında Paris’te moda olgusunun ortaya çıkışını tartışabileceklerdir.
Ders Tanımı Bu ders üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, empresyonist resim, derslerde, belgeselleri izleyerek ve okumalarla tanıtılacaktır. İkinci bölümde teorik bilgiler, film ve okumaların yardımıyla, 1860-1890 yılları arasında Paris’teki kültürel atmosfer tartışılacaktır. Bu dönem, 'Modern olma' fikrinin tarihte ilk kez önem kazandığı büyüleyici bir dönemdir. Moda olgusunun ortaya çıkışı da bu dönemin önemli bir parçası olup ders özellikle bu konuya odaklanacaktır. Dersin üçüncü ve son bölümünde, kıyafetlerin önemli bir rol oynadığı birkaç eser üzerinde önemle durulacaktır. Öğrenciler eserlerden bir tanesini seçerek dersin bütün ana yönlerini dikkate alacak şekilde analiz edecektir.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Manet J. Rubin, Impressionism, London 1999, ISBN 0714838268, 29-31
3 Monet: gözlemci J. Rubin, Impressionism, London 1999, ISBN 0714838268, 103-109
4 Renoir, Sisley, Pisarro: J. Rubin, Impressionism, London 1999, ISBN 0714838268, 162-166
5 Degas, tedirgin dahi J. Rubin, Impressionism, London 1999, ISBN 0714838268, 186-192
6 Bireysel sunum
7 Bulvarın podyum olarak kullanılması G. Groom (ed.), Impressionism, fashion and modernity, exh. Cat. Chicago/New York/Paris 2012, 165-185
8 Tezgathar kızlar, kadın şapkacılar ve büyük mağazalar G. Groom (ed.), Impressionism, fashion and modernity, exh. Cat. Chicago/New York/Paris 2012, 209-217
9 19. yüzyılda moda tasarım G. Groom (ed.), Impressionism, fashion and modernity, exh. Cat. Chicago/New York/Paris 2012, 63-77
10 Kadın ressamlar (Berthe Morisot, Eva Gonzales, Mary Cassatt) G. Groom (ed.), Impressionism, fashion and modernity, exh. Cat. Chicago/New York/Paris 2012, 33-43
11 Erkekler için moda G. Groom (ed.), Impressionism, fashion and modernity, exh. Cat. Chicago/New York/Paris 2012, 135-145
12 Müze gezisi (Arkas Galeri)
13 Bireysel görüşme Sunum taslağı hazırlama
14 Final sunumları Sunum hazırlama
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Dersin Kitabı

J. Rubin, Impressionism, London 1999, ISBN 0714838268

G. Groom (ed.), Impressionism, fashion and modernity, exh. Cat. Chicago/New York/Paris 2012G. Groom (ed.), Impressionism, fashion and modernity, exh. Cat. Chicago 2012

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
70
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
8
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
12
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
13
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
110

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir tasarım koleksiyonunu tasarlamak ve gerçekleştirmek.

2

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygulamak.

3

Tasarım araştırmasına yönelik farkındalık geliştirmek ve bireysel olarak tasarım araştırmasını yürütmek.

X
4

Bir yabancı dili iyi ve gelişmiş  seviyede kullanmak.

X
5

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirmek.

6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel  konular, değişimler ve akımları tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izlemek, gözlemek ve analiz etmek.

X
7

Moda ve Tekstil Tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak.

X
8

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarının ve gelişmelerinin farkına varmak, bunları analiz etmek ve uygulamaya entegre etmek.

9

Akademik ve tasarım araştırmalarına süregiden bir analitik ve profesyonel yaklaşım geliştirmek.

X
10

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, kişisel yaşam boyu öğrenme tavrının öneminin ve ihtiyacının farkında olabilmek.

X
11

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında edindiği kuramsal  bilgileri anlamak, yorumlayabilmek ve  uygulamalı çalışmalarında kullanabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest