FA 430 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Erkek Giyimi Tasarım Stüdyosu
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FA 430
Güz/Bahar
2
2
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Dünya giyim endüstrisinde hem tasarım dili hem de üretim yöntemleri ile kendi farklı yolunu izleyen erkek giyim ürünlerinin daha iyi tanınması hedeflenmektedir. Bu alanda çalışmayı düşünen öğrencilerin ürünün teknik özelliklerine hakimiyetlerini arttırmak ve tasarım süreçlerindeki tüm aşamaları daha detaylı olarak uygulayabilmelerine olanak sağlaması planlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Erkek giyim tasarım dilini tanıyabilecektir
  • Erkek giyim siluetlerini tanıyabilecektir.
  • Erkek giyim teknik çizim sayfası hazırlayabilecektir.
  • Erkek giyim siluetlerine uygun kalıp değişikliklerini yapabilecektir.
  • Erkek giyim ürünlerinde fit kaynaklı hataları tanıyıp giderecek önerilerde bulunabilecektir.
  • Üretimi için gereken makineleri tanıyabilecek, kullanabilecektir.
Ders Tanımı Dünya giyim endüstrisinde hem tasarım dili hem de üretim yöntemleri ile kendi farklı yolunu izleyen erkek giyim ürünlerinin daha iyi tanınması hedeflenmektedir. Bu alanda çalışmayı düşünen öğrencilerin ürünün teknik özelliklerine hakimiyetlerini arttırmak ve tasarım süreçlerindeki tüm aşamaları daha detaylı olarak uygulayabilmelerine olanak sağlaması planlanmaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Konu anlatımı1: Spor giyim. 1.Proje: Araştırma Man About Town Modern Menswear, Hywel Davies
2 Spor Giyim için Konsept araştırma Men’s Fashion In The Twentieth Century; Constantino,Maria
3 Tema çalışması Men’s Fashion In The Twentieth Century; Constantino,Maria
4 Tasarım Geliştirme Herren Rundschau 8/12
5 Tasarım Geliştirme Herren Rundschau 2/13
6 Ürün Geliştirme History of men’s fashion Man About Town Herren Rundschau
7 Ürün Geliştirme Herren Rundschau 6/12
8 Teslim Proje 1 Herren Rundschau 7/12
9 Final Projesi: Klasik Erkek Giyimi Sex and Suits, Anne Hollander (chapters: 1-2-3)
10 Final Projesi: Konsept araştırma. Moodboard
11 Final Proje: Konsept araştırma. HAKA Schnittkonstruktionen, Müllerundsohn
12 Final Projesi: Final tasarım geliştirme HAKA Schnittkonstruktionen, Müllerundsohn
13 Final Projesi: Final tasarım geliştirme Herren Rundschau 7/11
14 Final Projesi: Final ürün geliştirme Herren Rundschau 5/12
15 Final Projesi: Final ürün geliştirme
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı History of men’s fashion, Farid Chaneune Man About Town, Catherine Hayward, Bill Dunn Sex and Suits, Anne Hollander Modern Menswear, Hywel Davies Men’s Fashion In The Twentieth Century; Constantino,Maria, , The Suit; Antongiavanni Nicholas High Fashion Sewing Secrets, Claire B. Shaeffer Patternmaking for Fashion design, Helen Joseph Armstrong HAKA Schnittkonstruktionen, Müllerundsohn
Önerilen Okumalar/Materyaller Herren Rundschau

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
40
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
1
26
    Toplam
110

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir tasarım koleksiyonunu tasarlamak ve gerçekleştirmek.

X
2

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygulamak.

X
3

Tasarım araştırmasına yönelik farkındalık geliştirmek ve bireysel olarak tasarım araştırmasını yürütmek.

X
4

Bir yabancı dili iyi ve gelişmiş  seviyede kullanmak.

X
5

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirmek.

X
6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel  konular, değişimler ve akımları tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izlemek, gözlemek ve analiz etmek.

X
7

Moda ve Tekstil Tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak.

X
8

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarının ve gelişmelerinin farkına varmak, bunları analiz etmek ve uygulamaya entegre etmek.

X
9

Akademik ve tasarım araştırmalarına süregiden bir analitik ve profesyonel yaklaşım geliştirmek.

X
10

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, kişisel yaşam boyu öğrenme tavrının öneminin ve ihtiyacının farkında olabilmek.

X
11

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında edindiği kuramsal  bilgileri anlamak, yorumlayabilmek ve  uygulamalı çalışmalarında kullanabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest