FA 451 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Moda için Uygulama Atölyesi I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FA 451
Güz
0
2
1
1

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin değişen sosyal, kültürel, ekonomik, teknolojik, etik ve hukuksal koşullar altında çağdaş yaşam ve modern iş hayatı konusunda vizyon edinmesini sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Uluslararası ve ulusal alanda çalışma deneyimine sahip profesyonellerle iletişime geçerek, moda tasarımı ve yönetimi alanındaki endüstriyel gereklikler ile ilgili bilgi sahibi olabileceklerdir.
  • Moda ve tekstil endüstrisinin çatısında yer alan veya bu endüstriye katkı sağlayan sektörlere yönelik profesyonel bir anlayışa sahip olarak, disiplinler arası çalışma vizyonu edinebileceklerdir.
  • Moda endüstrisini etkileyen ekonomik, sosyal ve çevresel etmenlere yönelik farkındalık geliştirebileceklerdir.
  • Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel konuları, değişimleri ve akımları tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izleyip, analiz edip geliştirebileceklerdir.
  • Uluslararası moda platformuna aktif katılımı sağlayacak kültürel ağlar geliştirebileceklerdir.
Ders Tanımı Ders kapsamında öğrenciler profesyonel iş hayatından (firma yöneticileri, tasarımcılar, moda fotoğrafçıları, stil editörleri, görsel mağazacılık uzmanları vb.) ve akademik çevrelerden kişilerle bir araya gelerek ve moda sektörüne etki eden çeşitli alanların gerekliliklerini ve zorluklarını öğrenerek sağlıklı bir kariyer planı yapma fırsatı bulmaktadır. Derste aynı zamanda teknik geziler, sergi ziyaretleri ve atölye çalışmaları düzenlenmekte olup, konuyla ilgili filmler de izlenebilmektedir.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Konuk Konuşmacı 1 Konuk konuşmacı hakkında bilgi edinmek.
3 Konuk Konuşmacı 2 Konuk konuşmacı hakkında bilgi edinmek.
4 Konuk Konuşmacı 3 Konuk konuşmacı hakkında bilgi edinmek.
5 Konuk Konuşmacı 4 Konuk konuşmacı hakkında bilgi edinmek.
6 Konuk Konuşmacı 5 Konuk konuşmacı hakkında bilgi edinmek.
7 Konuk Konuşmacı 6 Konuk konuşmacı hakkında bilgi edinmek.
8 Konuk Konuşmacı 7 & RAPOR TESLİMİ 1 Konuk konuşmacı hakkında bilgi edinmek.
9 Konuk Konuşmacı 8 Konuk konuşmacı hakkında bilgi edinmek.
10 Konuk Konuşmacı 9 Konuk konuşmacı hakkında bilgi edinmek.
11 Konuk Konuşmacı 10 Konuk konuşmacı hakkında bilgi edinmek.
12 Konuk Konuşmacı 11 Konuk konuşmacı hakkında bilgi edinmek.
13 Konuk Konuşmacı 12 Konuk konuşmacı hakkında bilgi edinmek.
14 FİNAL RAPOR TESLİMİ 2
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Dersin Kitabı Ders kitabı ve notu bulunmamaktadır.
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
30
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
4
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
4
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
40

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir tasarım koleksiyonunu tasarlamak ve gerçekleştirmek.

X
2

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygulamak.

X
3

Tasarım araştırmasına yönelik farkındalık geliştirmek ve bireysel olarak tasarım araştırmasını yürütmek.

X
4

Bir yabancı dili iyi ve gelişmiş  seviyede kullanmak.

X
5

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirmek.

X
6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel  konular, değişimler ve akımları tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izlemek, gözlemek ve analiz etmek.

X
7

Moda ve Tekstil Tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak.

X
8

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarının ve gelişmelerinin farkına varmak, bunları analiz etmek ve uygulamaya entegre etmek.

X
9

Akademik ve tasarım araştırmalarına süregiden bir analitik ve profesyonel yaklaşım geliştirmek.

X
10

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, kişisel yaşam boyu öğrenme tavrının öneminin ve ihtiyacının farkında olabilmek.

X
11

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında edindiği kuramsal  bilgileri anlamak, yorumlayabilmek ve  uygulamalı çalışmalarında kullanabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest