FB 302 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Moda Yönetimi Projesi I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FB 302
Bahar
2
4
4
9

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı, ilgili ürün-marka-kalite bilgisini sunarak, yerel veya uluslararası moda endüstrisinde bir işletme yönetimi kariyeri için gerekli strateji becerilerini geliştirmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Moda yönetimi kavramını, kapsamını, moda kültürü ve moda işletmeciliği tartışabileceklerdir.
 • Seçilen pazarı ve moda markasını tanımlayabileceklerdir.
 • Tanımlanan pazara uygun tasarım önerileri sunabileceklerdir.
 • Lüks moda markalarını tanımlayabileceklerdir.
 • Stratejik planlama teorilerini moda projelerine uygulayabileceklerdir.
Ders Tanımı Bu ders; takım çalışması, marka yönetimi, pazar stratejileri, satın alma davranışlarının incelenmesini, teknolojik ve kültürel trendlerin anlaşılması, pazarlama, kişisel proje planlama ve yönetimi konularını kapsar.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma, dersle ilgili genel bilgi
2 Moda İşletmeciliğine giriş: Moda yaratımı Tasarım Yönetiminin temel kavramları Virginia Grose - Fashion Merchandising-AVA Academia (2011), Chapter 1: Context and Concept Kathryn Best - The Fundamentals of Design Management -Ava Publishing (2010) Chapter 1
3 Ürün geliştirme Virginia Grose - Fashion Merchandising-AVA Academia (2011),Chapter 2: product development
4 Moda perakendiciliği stratejileri Virginia Grose - Fashion Merchandising-AVA Academia (2011), Chapter 3: Retail Strategy
5 Moda perakendesinde merchandising Tim Jackson, David Shaw (auth.) - Mastering_ Fashion Buying and Merchandising Management-Macmillan Education UK (2001), Chapter: Role of Merchandising
6 Merchandising yönetimi Tim Jackson, David Shaw (auth.) - Mastering_ Fashion Buying and Merchandising Management-Macmillan Education UK (2001), Chapter: Role of Merchandising
7 Ara Dönem Proje Sunumları
8 Lüks Marka Yönetimi Uche Okonkwo (auth.)-Luxury Fashion Branding_ Trends, Tactics, Techniques-Palgrave Macmillan UK (2007) Chapter; luxury fashion branding
9 Lüks moda perakendeciliği Uche Okonkwo (auth.)-Luxury Fashion Branding_ Trends, Tactics, Techniques-Palgrave Macmillan UK (2007) Chapter; Luxury Fashion Retailing
10 Trend geliştirme süreci Fashion Marketing, Tony Hines, Margaret Bruce,(2007),Chapter 9: The process of trend development leading to a fashion season
11 Modada yenilik yönetimi Fashion Marketing, Tony Hines, Margaret Bruce,(2007),Chapter10; Innovation management in creating new fashions
12 Pazarlama ve marka iletişimi Kathryn Best - The Fundamentals of Design Management, Chapter 5; Marketing and Brand Communication
13 Moda Yönetimi Projesi I dönem özeti ve değerlendirmesi
14 Final Proje Sunumları
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Dersin gözden geçirilmesi

 

Dersin Kitabı
 • Fairchild, Apparel Merchandising: line starts here by  Rosenau Jeremy A. (2001) Fairchild ISBN: 1-56367-198-0
 • Kathryn Best - The Fundamentals of Design Management  -Ava Publishing (2010) ISBN 978-2-940411-07-8
 • Tim Jackson, David Shaw (auth.) - Mastering_ Fashion Buying and Merchandising Management-Macmillan Education UK (2001) ISBN 978-0-333-80165-9
 • Fashion Marketing, Tony Hines, Margaret Bruce,(2007), ISBN–13: 978-0-7506-6897-2
Önerilen Okumalar/Materyaller
 • Virginia Grose - Fashion Merchandising-AVA Academia (2011) ISBN 978-2-940411-34-4
 • Creative Fashion Presentations by Polly Guerin (2009), 2nd Ed ISBN: 1-56367-250-2
 • Uche Okonkwo (auth.)-Luxury Fashion Branding_ Trends, Tactics, Techniques-Palgrave Macmillan UK (2007) ISBN 978-1-349-35657-7
 • Fashion Brand Merchandising, Gordon T. Kendall (2009), Fairchild Books ISBN: 978-1-56367-561-4

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
40
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
4
Sınıf Dışı Ders Çalışması
13
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
35
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
40
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
35
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
258

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir tasarım koleksiyonunu tasarlamak ve gerçekleştirmek.

X
2

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygulamak.

3

Tasarım araştırmasına yönelik farkındalık geliştirmek ve bireysel olarak tasarım araştırmasını yürütmek.

X
4

Bir yabancı dili iyi ve gelişmiş  seviyede kullanmak.

X
5

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirmek.

X
6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel  konular, değişimler ve akımları tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izlemek, gözlemek ve analiz etmek.

X
7

Moda ve Tekstil Tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak.

X
8

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarının ve gelişmelerinin farkına varmak, bunları analiz etmek ve uygulamaya entegre etmek.

X
9

Akademik ve tasarım araştırmalarına süregiden bir analitik ve profesyonel yaklaşım geliştirmek.

X
10

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, kişisel yaşam boyu öğrenme tavrının öneminin ve ihtiyacının farkında olabilmek.

X
11

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında edindiği kuramsal  bilgileri anlamak, yorumlayabilmek ve  uygulamalı çalışmalarında kullanabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest