FB 403 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Moda Yönetimi Projesi II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FB 403
Güz
2
4
4
9

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders öğrencilere moda perakendeciliği endüstrisinde gerekli olan koleksiyon planlama ve organizasyonu hakkında bilgi vermekte ve modanın tasarım eleman ve prensiplerinin dışına çıkmadan satış verilerini temel alarak koleksiyon geliştirebilme becerisini kazanmalarını hedeflemektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bir moda markasını stratejik olarak analiz edebilecek
  • Bir koleksiyon için hedef kitle belirleyebilir ve tanımlayabilir.
  • Bir koleksiyon için hedef pazar belirleyip tanımlayabilir.
  • Bir koleksiyon için pazar segmentasyonu yapabilir.
  • Profesyonel bir marka portfolyosu oluşturabilir.
Ders Tanımı Öğrenciler, işletmeyi etkileyen iç ve dış etmenleri göz önünde bulundurup, satış odaklı bakış açısıyla moda markalarının sektör içerisindeki ticari hedeflerini, pazarını ve segmentini tanımlayacak ve analiz edeceklerdir. Pazarlama kısmında ise, öğrenciler bir moda markasının basılı ve web ortamında görsel pazarlamasını yapacaklardır.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 1. STRATEJİK MARKA ANALİZİ ı. Moda yaratım sürecinde oryantasyon yönetimi II. Şirket tarihçesi, yönetim, marka pozisyonu, alt markalar, visyon, misyon, anahtar ürünler, müşteri profile, yaşam tarzı excerpt 1-4 from Hines and Bruce (2007) Fashion Marketing & Contemporary Issues, pp. 188-216 & Hitt, Ireland and Hoskison (2012) Strategic Management pp. 1-72 Regan, Cynthia I. (2008)
2 III. markanın içsel analizi (SWOT & VRIO analiz) IV. markanın dışsal analizi (PESTEL analiz) excerpt 5-6 from Hines and Bruce (2007) Fashion Marketing & Rosenau Jeremy A. (2001) Apparel Merchandising: line starts here, Fairchild, NY, pp. 95-118
3 V. kritik noktalar SWOT, önem taşıyan alanlar VI. karşılaştırmalı ve rekabetçi stratejiler (1.büyüme str., 2.portfolyo str. (BCG Matris), 3.Ansoff Matris excerpt 7-9 from Hines and Bruce (2007) Fashion Marketing & Doris Kincade, Fay Gibson, Ginger Woodard (2004) Merchandising Math, pp. 195-219
4 VII. rekabetçi strateji: Porter jenerik stratejileri (segmentasyon, farklılaşma veya maliyet liderliği), Porter 5 Güç VIII. marka stratejilerinin uygunluk, kabul edilebilirlik, fizibilite ve sürdürülebilirliği IX. yorumlar X. referanslar excerpt 10-11 from Hines and Bruce (2007) Fashion Marketing & Maite Lafuente, Juanjo Navarro (2007) Fashion Source: Technical Design
5 SUNUM %20
6 2. MARKA İŞBİRLİĞİ ya da YAYILIMI I. Niş Pazar tanımı Proje Geliştirme
7 II. vizyon ve değerler III. Hedef tüketici ve Pazar karması Proje Geliştirme
8 IV.kategori planı, ürün görünümleri Proje Geliştirme
9 SUNUM %20 Proje Geliştirme
10 3. MARKA İŞBİRLİĞİ ya da YAYILIMI- PORTFOLYO V. Pazarlama karması Proje Geliştirme
11 VI.paketleme/ pazarlama kampanyası/ web sayfası Proje Geliştirme
12 VII.POS sunum/ vitrin tasarımı Proje Geliştirme
13 VIII.POS sunum/ vitrin tasarımı Proje Geliştirme
14 PROJE %40 Proje Geliştirme
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Dersin Kitabı Powerpoint Presentations
Önerilen Okumalar/Materyaller Internet information, reference books in the library

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
40
Proje
1
40
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
4
Sınıf Dışı Ders Çalışması
12
6
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
35
Proje
1
35
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
273

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir tasarım koleksiyonunu tasarlamak ve gerçekleştirmek.

X
2

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygulamak.

X
3

Tasarım araştırmasına yönelik farkındalık geliştirmek ve bireysel olarak tasarım araştırmasını yürütmek.

X
4

Bir yabancı dili iyi ve gelişmiş  seviyede kullanmak.

X
5

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirmek.

X
6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel  konular, değişimler ve akımları tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izlemek, gözlemek ve analiz etmek.

X
7

Moda ve Tekstil Tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak.

X
8

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarının ve gelişmelerinin farkına varmak, bunları analiz etmek ve uygulamaya entegre etmek.

X
9

Akademik ve tasarım araştırmalarına süregiden bir analitik ve profesyonel yaklaşım geliştirmek.

X
10

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, kişisel yaşam boyu öğrenme tavrının öneminin ve ihtiyacının farkında olabilmek.

X
11

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında edindiği kuramsal  bilgileri anlamak, yorumlayabilmek ve  uygulamalı çalışmalarında kullanabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest