FB 498 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Bitirme Projesi*
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FB 498
Bahar
2
6
5
13

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, moda ve moda ile ilgili öğeleri ticari bir şekilde temsil etmek için kavramsal ve pratik becerileri kullanarak ve moda perakende tasarımının, moda görsel mağazacılık ve moda perakende pazarlamasının görsel tarafına hakim olmak için güçlü bir moda perakende markası oluşturmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bir markanın yapısını analiz edebileceklerdir.
  • Hedef grupları tanımlayabilecektir (trend-modern-klasik-özel)
  • Görsel pazarlama araçlarını (yazım, renk, grafikler) sınıflandırabileceklerdir.
  • Görsel pazarlama medyasını (web, baskı, vitrin) tanımlayabilecektir.
  • Perakende tasarımını (perakende mimarisi, mağaza cepheleri, raflar vb. mağaza içi elementler) tanımlayabilecektir.
  • Görsel mağazacılığı tanımlayabilecektir (ürün miktarı, ürün yerleştirme ve ürün teşhir)
Ders Tanımı Bu ders moda ve moda ile ilgili öğeleri, moda perakende tasarımı, moda görsel mağazacılığı ve moda perakende pazarlamasının görsel tarafı açısından ticari bir şekilde temsil etmek için kavramsal ve pratik becerilere odaklanmaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Syllabus'ın tanıtılması
2 Moda Endüstrisini Etkileyen Ana Trendler - Tespit edilebilir gelişmelere odaklanan marka analizi (2008) Olins, W. “The Brand Handbook” Thames & Hudson Ltd, London, UK 13-23
3 Sunum Üzerine Çalışma (yeni marka oryantasyonu / yeni hedef müşteri) - Sunum Çalışması (yeni marka oryantasyonu / yeni ürün stili ve kalitesi) (2008) Olins, W. “The Brand Handbook” Thames & Hudson Ltd, London, UK 24-55
4 Kampanya Tasarım Fikri (Anahtar Görsel ve talep) Kampanya Tasarım Fikri (Anahtar Görsel ve talep) (2008) Olins, W. “The Brand Handbook” Thames & Hudson Ltd, London, UK 56-100
5 Geliştirme: Kampanya Tasarımı 1 Geliştirme: Kampanya Tasarımı 2 (2006) Twemlow, A. “Grafik Tasarım Ne İçindir?” Yem Yayın, RotoVision Sa, Istanbul
6 Midterm 1 - Jüri (2006) Twemlow, A. “Grafik Tasarım Ne İçindir?” Yem Yayın, RotoVision Sa, Istanbul
7 Görsel Mağazacılığa Giriş - Görsel Mağazacılık Odaklı Marka Analizi (2008) "This is Visual Merchandising", Instituto Monsa de Ediciones
8 Marka Geliştirme (Logo Tasarımı ve CI) - Marka Geliştirme (Basılı ve Web Tasarım WIX) (2008) "This is Visual Merchandising", Instituto Monsa de Ediciones
9 Marka Geliştirme (Hedef Grup ve Pazar Segmenti) - Marka Geliştirme (Ürün Yelpazesi) (2008) "This is Visual Merchandising", Instituto Monsa de Ediciones
10 Marka Geliştirme (Pazarlama Stratejileri ve Kampanya Tasarımı) - 2. Arasınav Jüri (2008) Morgan, T. "Visual Merchandising: Windows and In Store Displays for Retail", Laurence King Publishers, UK
11 Marka Geliştirme (VM ve Vitrin Kavramı) - Marka Geliştirme (VM ve Vitrin Kavramı) (2008) Morgan, T. "Visual Merchandising: Windows and In Store Displays for Retail", Laurence King Publishers, UK
12 Marka Geliştirme (VM ve Pencere Görüntüleme Konsepti) - Prototip Vitrin Uygulaması (2008) Morgan, T. "Visual Merchandising: Windows and In Store Displays for Retail", Laurence King Publishers, UK
13 Vitrin Uygulaması (2005) Guerin, P., “Creative Fashion Presentations", Fairchild Publications, NY
14 Final Sunum - Jüri (2005) Guerin, P., “Creative Fashion Presentations", Fairchild Publications, NY
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Dönemin Gözden Geçirilmesi

 

Dersin Kitabı

2008) Olins, W. “The Brand Handbook” Thames & Hudson Ltd, London, UK

(2006) Twemlow, A. “Grafik Tasarım Ne İçindir?” Yem Yayın, RotoVision Sa, Istanbul

Colborne, R. (1996)  "Visual Merchandising: The Business of Merchandise Presentation, Delmar, UK

(2008) "This is Visual Merchandising", Instituto Monsa de Ediciones

(2008) Morgan, T. "Visual Merchandising: Windows and In Store Displays for Retail", Laurence King Publishers, UK

(2005) Guerin, P., “Creative Fashion Presentations", Fairchild Publications, NY

Önerilen Okumalar/Materyaller

Konuklar : Ürün yönetiminde güncel konuları tartışmak üzere firmalardan uzmanlar davet edilir. Dergiler: "VOGUE", "HARPER`S BAZAAR", "ELLE", "VISUAL MERCHANDISING AND STORE DESIGN" Web siteleri: "textilwirtschaft.de", "WGSN.com", VOGUE.com, retaildesignblog.com

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
3
90
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
6
Sınıf Dışı Ders Çalışması
12
10
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
3
44
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
380

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir tasarım koleksiyonunu tasarlamak ve gerçekleştirmek.

2

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygulamak.

3

Tasarım araştırmasına yönelik farkındalık geliştirmek ve bireysel olarak tasarım araştırmasını yürütmek.

X
4

Bir yabancı dili iyi ve gelişmiş  seviyede kullanmak.

X
5

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirmek.

X
6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel  konular, değişimler ve akımları tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izlemek, gözlemek ve analiz etmek.

X
7

Moda ve Tekstil Tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak.

X
8

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarının ve gelişmelerinin farkına varmak, bunları analiz etmek ve uygulamaya entegre etmek.

X
9

Akademik ve tasarım araştırmalarına süregiden bir analitik ve profesyonel yaklaşım geliştirmek.

X
10

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, kişisel yaşam boyu öğrenme tavrının öneminin ve ihtiyacının farkında olabilmek.

X
11

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında edindiği kuramsal  bilgileri anlamak, yorumlayabilmek ve  uygulamalı çalışmalarında kullanabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest