FD 303 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tekstil Stüdyosu
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FD 303
Güz
0
4
2
3

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Öğrenciler kumaş manipülasyonu hakkındaki bilgilerini geliştirerek geleneksel ve çağdaş tekstil tekniklerini tanıyacaklardır. Yüzey tasarımı ve kumaş manipülasyonları giysinin konsepti, renk ve form ile yakından ilgilidir. Farklı tekstil manipülasyon tekniklerinden uygun olanı seçebilme becerisi öğrencilerin farklı tasarımlar yapmalarına ve sanatsal kimliklerinin ortaya çıkmasına yardımcı olacaktır. Öğrenciler karışık teknikleri bir arada kullanarak farklı yüzey, form ve dokulara sahip kumaş numuneleri yaratacaklardır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Farklı kumaş manipülasyon tekniklerini tanımlayabilecektir.
  • Seçilen desenin raporunu hazırlayabilecektir.
  • Farklı tekstil tekniklerini farklı yüzeyler üzerinde kullanabilecektir.
  • Farklı kumaş numuneleri hazırlanabilecektir.
  • Tasarladığı kumaş için doğru kullanım alanı seçebilecektir.
Ders Tanımı Moda tasarımında kullanılan farklı kumaş manipülasyon tekniklerini tanımak, uygulamak ve doğru kullanım alanına karar vermek.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kumaş manipülasyonun teknikleri sınıflandırılması ve tanıtımı
2 Yaratıcı dokuma Laura Strutt, Modern Weaving: Learn to Weave with 25 Bright and Brilliant Loom Weaving Projects, 2016; Maryanne Moodie, On the Loom: A Modern Weaver's Guide; Susie O'Reilly, Weaving (Arts & Crafts), 1993
3 Sanatsal dokuma ve fantezi kumaşlar Theo Moorman, Weaving as an Art Form, 1986; Nigel Cheney, Helen McAllister, Textile Surface Manipulation, Bloomsburry Publishing
4 Serigrafi I; tanıtımı ve tasarım çizimi Laurie Wisbrun, Mastering The Art of Fabric Printing and Design Linda Parry, Textiles of the Arts and Crafts Movement, Thames and Hudson John Gage, Colour and Meaning, Thames and Hudson Black Dog Publishing, Colour in the Making, From Old Wisdom to New Brilliance The Graphic Works of M.C. Escher, Taschen
5 Serigrafi II; tasarımı ve tek renk ile uygulama Marypaul Yates, Textile Designers’ Handbook, W.W. Norton & Company Julia Triston, Rachel lombard, How To Be Creative in Textile Art, Batsford Jane Dunnewold, Art Cloth: A Guide to Surface Design For Fabric, Interweave Press Macarena San Martin, Patterns in Fashion, Evergreen
6 Serigrafi III; farklı boyaların tanıtımı ve uygulaması Nigel Cheney, Helen McAllister, Textile Surface Manipulation, Bloomsburry Publishing
7 Midterm projesi; çanta tasarımı
8 Midterm projesi
9 Kalıp baskı (linolyum baskı); tanıtımı, çizim ve uygulaması Drusilla Cole, Textiles Now, Laurence King Publishing, Bernard Toale, Basic Printmaking Techniques, Davis Publications, İnc. USA, 1992 Robert Craig, Sandy Allison, Block Printing: Techniques for Linoleum and Wood, Stackpole Books
10 Baskı; grafik presinin tekniklerine tanıtım ve uygulama (linolyum baskı, farklı yüzey kullanarak baskı uygulaması) Brandley Quinn, Textile Designers at the Cutting Edge, Laurence King Chloe Colchester, Textiles Today, Thames and Hudson Alison Gwilt, Timo Rissanen, Shaping Sustable Fashion, Earthscan Jenny Udale, Basics Fashion Design, Textiles and Fashion, Bloomsbury
11 Aplike ve kırkyama; farklı kalınlıkta kumaşları kullanarak aplike ve ... uygulama, ters aplike tekniği Drusilla Cole, Textiles Now, Laurence King Publishments Judy Brittain, Enciklopedija Rocnih Del, Drzavna Zalozba Slovenije, Slovenia, 1988, Regina Sipaviciute, Aplikacijos Pagrindai, ARX Baltıka, Vilnius, Lithuania, 2008 Brandley Quinn, Textile Designers at the Cutting Edge, Laurence King Chloe Colchester, Textiles Today, Thames and Hudson Alison Gwilt, Timo Rissanen, Shaping Sustable Fashion, Earthscan Jenny Udale, Basics Fashion Design, Textiles and Fashion, Bloomsbury
12 Digital baskı; tanıtım ve uygulama Melanie Bowles, Ceri Isaac, Digital Taxtiles Design, Laurence King Tamasin Doe, Textile Design in the Digital Age, Goodman Boooks The Pattern Base: Over 550 Contemporary Textile and Surface Designs, Thames and Hudson
13 Final projesi
14 Final projesi
15 Final projesi
16 Final projesi

 

Dersin Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller Debbie Ann Gioello, Profiling Fabrics: Properties, Performance & Construction Techniques, Fairchild Publications, 1981, 307 S. Hannelore Eberle-Hermann Hermeling-Marianne Hornberger-Dieter Menzer-Werner Ring, Clothing Technology (From fiber to Fashion), 1999.Phyllis G. Tortora, Understanding Textiles, New York 1992, 636S.Mary Humphries, Fabric Glossary, USA 1992, 291S. Linda Parry, Textiles of the Arts and Crafts Movement, Thames and Hudson John Gage, Colour and Meaning, Thames and Hudson. Black Dog Publishing, Colour in the Making, From Old Wisdom to New Brilliance, Black Dog Publishing. The Graphic Works of M.C. Escher, Taschen. Drusilla Cole, Textiles Now, Laurence King Publishing, Bernard Toale, Basic Printmaking Techniques, Davis Publications, İnc. USA, 1992. Robert Craig, Sandy Allison, Block Printing: Techniques for Linoleum and Wood, Stackpole Books. Julia Triston, Rachel lombard, How To Be Creative in Textile Art, Batsford. Jane Dunnewold, Art Cloth: A Guide to Surface Design For Fabric, Interweave Press. Macarena San Martin, Patterns in Fashion, Evergreen. Melanie Bowles, Ceri Isaac, Digital Taxtiles Design, Laurence King. Tamasin Doe, Textile Design in the Digital Age, Goodman Boooks. The Pattern Base: Over 550 Contemporary Textile and Surface Designs, Thames and Hudson.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
15
10
Laboratuvar / Uygulama
10
30
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
45
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
55
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
0
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
4
Sınıf Dışı Ders Çalışması
-
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
2
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
8
Final / Sözlü Sınav
1
16
    Toplam
98

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir tasarım koleksiyonunu tasarlamak ve gerçekleştirmek.

X
2

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygulamak.

X
3

Tasarım araştırmasına yönelik farkındalık geliştirmek ve bireysel olarak tasarım araştırmasını yürütmek.

X
4

Bir yabancı dili iyi ve gelişmiş  seviyede kullanmak.

X
5

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirmek.

X
6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel  konular, değişimler ve akımları tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izlemek, gözlemek ve analiz etmek.

X
7

Moda ve Tekstil Tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak.

X
8

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarının ve gelişmelerinin farkına varmak, bunları analiz etmek ve uygulamaya entegre etmek.

X
9

Akademik ve tasarım araştırmalarına süregiden bir analitik ve profesyonel yaklaşım geliştirmek.

X
10

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, kişisel yaşam boyu öğrenme tavrının öneminin ve ihtiyacının farkında olabilmek.

X
11

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında edindiği kuramsal  bilgileri anlamak, yorumlayabilmek ve  uygulamalı çalışmalarında kullanabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest