FD 304 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İleri Tekstil Stüdyosu
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FD 304
Güz/Bahar
2
2
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Dersin amacı geleneksel ve çağdaş tekstil manipulasiyon tekniklerini tanıtmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Moda tasarımda kullanılan farklı kumaş manipulasıyon tekniklerini tanımlayabileceklerdir
  • Geleneksel ve çağdaş kumaş manipülasyon tekniklerini sınıflandırabileceklerdir
  • Farklı kumaş boyama teknikleri kullanarak kumaş numuneleri tasarlayabileceklerdir.
  • 3 boyutlu keçe objeleri tasarlayabilecektir
  • Farklı el dikiş ve nakış teknikleri kullanarak kumaş yüzeyini manipule edelebileceklerdir
Ders Tanımı Bu ders moda tasarımında kullanılan farklı kumaş manipülasyon tekniklerinin uygulamalarını kapsar.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Kumaş manipülasyonun teknikleri sınıflandırılması ve tanıtım
2 Temel nakış ve aplike teknikleri; tanıtımı ve uygulama Judith Baker Montano, free-Form Embroidery (Transforming stitches into fiber Art), C&T Publishing, 24-61S Leanne Prain, Hoopla, The Art of Unexpected Embroidery, Arsenal Pulp Press, Hong Kong, bölüm 3, bölüm 4 Judy Brittain, Enciklopedija Rocnih Del, Drzavna Zalozba Slovenije, Slovenia, 1988, 241-257 S
3 Yaratıcı örgüler: Macrame I Diane Philippoff Maurer, Fiber Arts, Chilton Book Company, Radnor, Pennselvania, USA, 1978, bölüm 3 Sally Harding, Quick crochet, huge hooks, Octopus Publishing Group Ltd., 2005, 56-85 S
4 Yaratıcı örgüler: Macrame II Diane Philippoff Maurer, Fiber Arts, Chilton Book Company, Radnor, Pennselvania, USA, 1978, bölüm 3 Ruth Lee, Three-Dimensional Textiles, Batsford, Sterling Publishing Co., USA, 38-39 S
5 Linolyum ve farklı yüzey baskıları; tanıtımı ve uygulama Bernard Toale, Basic Printmaking Techniques, Davis Publications, Inc., USA, 1992, bölüm 1
6 Linolyum baskı Bernard Toale, Basic Printmaking Techniques, Davis Publications, Inc., USA, 1992, bölüm 3
7 Kalıp baskı; tanıtım ve uygulama Jane Dunnewold, Art Cloth: A Guide to Surface Design For Fabric, Interweave Press, China, 89-97 S Reyes Pujol-Xicoy, Juana Julia Casals, Stensil Baskı, İnkılap, 106-110 S
8 Midterm
9 Keçe; ıslak keçe yapımı, örnekler ve kullanım Julie Parker, All About Wool, Fabric Reference Series, Volume III, USA 1998, 144 S • Egle Ganda Bogdaniene, Meninis Veltinis, VAFA, Lithuania, 2010, 222-224 S Vilte Kazlauskaite, Veltinis, Zuvedra, Litnuania, 2010, 109 S Francoise Tellier Loumagne, The Art of Felt, Thames and Hudson, 2008, 309 S (wet felting)
10 Keçe; iğne keçe yapımı, örnekler ve kullanım Egle Ganda Bogdaniene, Meninis Veltinis, VAFA, Lithuania, 2010, 250-259 S Vilte Kazlauskaite, Veltinis, Zuvedra, Litnuania, 2010, 109 S Francoise Tellier Loumagne, The Art of Felt, Thames and Hudson, 2008, 309 S (needle felting)
11 Batik I; tanıtım ve uygulama Jane Dunnewold, Art Cloth: A Guide to Surface Design For Fabric, Interweave Press, China, bölüm 6 Philip Kitley, Modern Techniques in Batik Art, Darling Downs Institute Press, USA, 1986, bölüm 5
12 Batik II; tanıtım ve uygulama Philip Kitley, Modern Techniques in Batik Art, Darling Downs Institute Press, USA, 1986, bölüm 5
13 Shibori I; tanıtım ve uygulama Mandy Southan, Shibori, Search Press, Great Britain, 2008, s: 28, 36, 46, 50, 54, 62, 66, 74 Julie Parker, All About Silk, Fabric Reference Series, Volume I, USA 1997, 92 S
14 Shibori II; tanıtım ve uygulama • Julie Parker, All About Cotton, Fabric Reference Series, Volume II, USA 1998, 120 S • Julie Parker, All About Silk, Fabric Reference Series, Volume I, USA 1997, 92 S Zydre Ridulyte, Risk ir Dazyk, ARX Baltica, Lithuania, 2008, 135S. Zydre Ridulyte, Marginimas, Mintis, Lithuania, 2012, 97-100 S
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Proje Teslimi

 

Dersin Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

Judith Baker Montano, free-Form Embroidery (Transforming stitches into fiber Art),C&T Publishing, ISBN : 9781607055730

Leanne Prain, Hoopla, The Art of Unexpected Embroidery, Arsenal Pulp Press, Hong Kong, ISBN: 9781551524061

Judy Brittain, Enciklopedija Rocnih Del, Drzavna Zalozba Slovenije, Slovenia, 1988, ISBN-13: 9781551524061

Sally Harding, Quick crochet, huge hooks, Octopus Publishing Group Ltd., 2005, ISBN: 1845330218

Diane Philippoff Maurer, Fiber Arts, Chilton Book Company, Radnor, Pennselvania, USA, 1978, ISBN: 0801966590

Ruth Lee, Three-Dimensional Textiles, Batsford, Sterling Publishing Co., USA, ISBN: 9781906388645

Bernard Toale, Basic Printmaking Techniques, Davis Publications, Inc., USA, 1992, ISBN: 871922371Jane Dunnewold, Art Cloth: A Guide to Surface Design For Fabric, Interweave Press, China, ISBN: 9781596681958

Reyes Pujol-Xicoy, Juana Julia Casals, Stensil Baskı, İnkılap, ISBN: 9751023556

Egle Ganda Bogdaniene, Meninis Veltinis, VAFA, Lithuania, 2010, ISBN: 9789955854890

Vilte Kazlauskaite, Veltinis, Zuvedra, Litnuania, 2010, ISBN: 9789955669753

Francoise Tellier Loumagne, The Art of Felt, Thames and Hudson, 2008, ISBN: 9780500287316

Jane Dunnewold, Art Cloth: A Guide to Surface Design For Fabric, Interweave Press, China, ISBN: 9781596681958

Philip Kitley, Modern Techniques in Batik Art, Darling Downs Institute Press, USA, 1986, ISBN: 0949414050

Mandy Southan, Shibori, Search Press, Great Britain, 2008, ISBN: 9781844482696

  • Julie Parker, All About Wool, Fabric Reference Series, Volume III, USA 1998, ISBN-13: 978-0963761224

Julie Parker, All About Cotton, Fabric Reference Series, Volume II, USA 1998, ISBN-13: 978-0963761231

Julie Parker, All About Silk, Fabric Reference Series, Volume I, USA 1997, ISBN-13: 978-0963761200

Zydre Ridulyte, Risk ir Dazyk, ARX Baltica, Lithuania, 2008, 135S. Zydre Ridulyte, Marginimas, Mintis, Lithuania, 2012, ISBN: 9789955390046 Linda Seward, The Complete Book of Patchwork Quilting & Applique, Octopus Publishing Group Ltd., Toppan, China, ISBN: 9781845335120

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
25
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
35
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
20
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
16
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
12
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
112

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir tasarım koleksiyonunu tasarlamak ve gerçekleştirmek.

2

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygulamak.

X
3

Tasarım araştırmasına yönelik farkındalık geliştirmek ve bireysel olarak tasarım araştırmasını yürütmek.

X
4

Bir yabancı dili iyi ve gelişmiş  seviyede kullanmak.

X
5

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirmek.

6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel  konular, değişimler ve akımları tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izlemek, gözlemek ve analiz etmek.

X
7

Moda ve Tekstil Tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak.

X
8

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarının ve gelişmelerinin farkına varmak, bunları analiz etmek ve uygulamaya entegre etmek.

X
9

Akademik ve tasarım araştırmalarına süregiden bir analitik ve profesyonel yaklaşım geliştirmek.

X
10

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, kişisel yaşam boyu öğrenme tavrının öneminin ve ihtiyacının farkında olabilmek.

X
11

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında edindiği kuramsal  bilgileri anlamak, yorumlayabilmek ve  uygulamalı çalışmalarında kullanabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest