FD 311 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kostüm Tasarımı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FD 311
Güz/Bahar
2
2
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Öğrenciler çağdaş görünümlü kostüm ve sahne tasarımı yapacaklardır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • bir senaryo ya da opera metnini, yazarının/ bestecisinin biyografisini, ana karakterlerini ve tarihsel çerçevesini tanımlayarak analiz edebilecektir
  • yazılan opera/ oyunun tarihsel çerçevesi, yönetmenin görüşü ve sahne tasarımı göz önünde bulundurularak, ana karakterler için çağdaş görünümlü kostüm tasarımı yapacaklardır.
  • kalıp, dikim, kostüm tarihi, kumaş ve manipülasyona dair bilgi birikimlerini kullanarak seçtikleri bi rana karakter için, bir adet prototip kostüm dikeceklerdir.
Ders Tanımı Bu ders Moda Tasarımı Bitirme Projesi dersinin bir uzantısı niteliğindedir. Uygulamalı bir yapıya sahip olduğu için 3. ve 4. sınıf moda tasarımı öğrencilerinin bu dersi alması daha uygun olacaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders içeriğine Bakış, Genel Giriş
2 Sahne ve Kostüm Konsepti / Hikaye Panosu / Skeçler 1 Proje geliştirme
3 Sahne ve Kostüm Konsepti / Hikaye Panosu / Skeçler 2 Proje geliştirme
4 Ölçekli Sahne Modeli Oluşsturma Proje geliştirme
5 PROJE: sahne modeli ve kostüm konsepti %25
6 Kostüm Tasarımı - Dikim & Kumaş Manipülasyonu Proje geliştirme
7 Kostüm Tasarımı - Dikim & Kumaş Manipülasyonu Proje geliştirme
8 Kostüm Tasarımı - Dikim & Kumaş Manipülasyonu Proje geliştirme
9 PROJE 1: prova (ayakkabılı) %25 Proje geliştirme
10 Kostüm Tasarımı - Dikim & Kumaş Manipülasyonu Proje geliştirme
11 PROJE 2: Prova (saç ve makyaj ile) ve fotoğraf çekimleri %25 Proje geliştirme
12 Kostümlerin bitimi Proje geliştirme
13 Kostümlerin bitimi Proje geliştirme
14 PROJE defile sunumu %25
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
4
100
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
11
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
4
8
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
129

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir tasarım koleksiyonunu tasarlamak ve gerçekleştirmek.

X
2

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygulamak.

X
3

Tasarım araştırmasına yönelik farkındalık geliştirmek ve bireysel olarak tasarım araştırmasını yürütmek.

X
4

Bir yabancı dili iyi ve gelişmiş  seviyede kullanmak.

X
5

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirmek.

X
6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel  konular, değişimler ve akımları tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izlemek, gözlemek ve analiz etmek.

X
7

Moda ve Tekstil Tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak.

X
8

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarının ve gelişmelerinin farkına varmak, bunları analiz etmek ve uygulamaya entegre etmek.

X
9

Akademik ve tasarım araştırmalarına süregiden bir analitik ve profesyonel yaklaşım geliştirmek.

X
10

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, kişisel yaşam boyu öğrenme tavrının öneminin ve ihtiyacının farkında olabilmek.

X
11

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında edindiği kuramsal  bilgileri anlamak, yorumlayabilmek ve  uygulamalı çalışmalarında kullanabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest